Windprojecten in bouw

Ecopower heeft een aantal windprojecten in de bouwfase. Bij de bouw van een windproject komt heel wat kijken. Blijft u graag op de hoogte? Dat kan via de projectnieuwsbrieven: we nodigen uit voor werfbezoeken en delen weetjes, foto’s en de nodige updates van de planning. Het zijn tenslotte úw windturbines! Geen e-mail op regelmatige basis, wel wanneer er nieuws is. Inschrijven kan via de knop ‘projectnieuwsbrief’. Een overzicht van al onze projecten, ook die in ontwikkeling en gebruik staat op deze pagina.

Schelle

Hier bouwen we twee windturbines in de klein-ontginningszone aan de Tuinlei.

Lille

In Lille komen er twee coöperatieve windturbines langs de E34.

Bilzen

Op het industrieterrein Kieleberg komt een coöperatieve windturbine.

Ranst

In opdracht van water-link realiseert Ecopower drie windturbines langs het Albertkanaal.