Bilzen-Hoeselt
Wind

Locatie

Burgercoöperatie Ecopower ontwikkelt een windproject in de gemeenten Bilzen en Hoeselt. De twee turbines staan in landbouwgebied en sluiten aan bij de E313. In het noorden vinden de windturbines aansluiting bij het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk. Het project krijgt een zuiver coöperatieve invulling: ze worden gefinancierd met burgerkapitaal en worden zo eigendom van de coöperanten van Ecopower. Alle geïnteresseerde omwonenden en bij uitbreiding alle inwoners van Bilzen en Hoeselt zijn van harte welkom om mee te participeren.

In het meer uitgebreide informatiedocument vindt u de belangrijkste achtergrondinformatie over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap. Op 18 maart 2022 organiseerden we een digitale infosessie, die kunt u hier herbekijken (gebruik een hoofdtelefoon om te luisteren, de geluidskwaliteit is niet optimaal).

cornerDubbel
cornerDubbel

PartnersHet REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Bilzen-Hoeselt wordt in dit kader ontwikkeld.

Milieuwinst

De twee turbines, elk met een tiphoogte van maximaal 200 meter, kunnen samen zo’n 25 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met bijna 10.000 ton CO2-winst per jaar. Deze milieuwinst wordt berekend in vergelijking met de ingeschatte jaarlijkse netto-productie CO2 van 400 kg/MWh door een moderne STEG-centrale (bron: Vlaams verificatiebureau).

Het zuiver coöperatieve windproject draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten Bilzen en Hoeselt die beiden het Burgemeestersconvenant ondertekenden en in hun klimaatactieplannen de ambitie uitten om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen door in te zetten op betere energie-efficiëntie en meer lokale hernieuwbare energie.

Technische details

Vermogen 2 x 4,2 MW
Verwachte jaarlijkse productie

2 x 12,5 miljoen kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 12.500 Ecopower huishoudens
  • 7150 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% - ook open voor participatie via Bronsgroen
Ik doe mee
Investering Ecopower 6.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 24.000 aandelen
Bouwjaar/ingebruikname Verwacht tegen 2025
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant