100% groene stroom voor
en door burgers

Bij Ecopower investeren burgers zelf in de productie van hernieuwbare elektriciteit. Wie coöperant is, kan ook klant worden en zo de groene stroom van onze eigen installaties verbruiken. Samen creëren we een duurzaam en democratisch energiemodel.

Filmpje: het Ecopower-model

Ecopower een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Hoe werkt dat coöperatieve model? Hoe kunt u thuis zelf genieten van burgerenergie? Dit filmpje legt het uit in 1 minuut. Overtuigd? deel ons YouTube-filmpje op Facebook, twitter en LinkedIn!

Speel video af

Oprecht groen

De elektriciteit van Ecopower is oprecht groen, net zoals ons investeringsbeleid. Geen kernenergie, fossiele brandstoffen of buitenlandse certificaten van oorsprong, wel elektriciteit geoogst uit Belgische zon, wind en waterkracht.

Ecopower krijgt in het jaarlijkse Greenpeace-klassement dan ook de maximumscore van 20/20.

Bekijk hier de herkomst van onze stroom bij de VREG.
cornerDubbel
cornerDubbel

100% in burgerhanden

Ecopower is eigendom van alle coöperanten samen. Wie klant wilt worden, moet lid zijn. Alle klanten zijn dus mede-eigenaar van de productie-installaties waarvan ze elektriciteit afnemen.

Lokaal en democratisch

De coöperatie zet zich in voor een decentraal, democratisch en duurzaam energiemodel. Alle coöperanten krijgen inspraak in het gevoerde beleid. Als er winst is, stroomt die terug naar de lokale gemeenschap.

Duurzame investeringen

Ecopower investeert sterk in bijkomende hernieuwbare capaciteit om in de toekomst nog meer klanten te kunnen bedienen. Onze investeringen zijn 100% Belgisch en hernieuwbaar.

cornerDubbel

Prijs voor burgerstroom

Burgerstroom is afkomstig van coöperatieve productie-installaties van Ecopower, van bevriende coöperaties én van de klanten met zonnepanelen die hun overschot injecteren. Er bestaan twee prijsformules:

  • Groene burgerstroom: een half vast, half variabele prijs die zo veel mogelijk stabiliteit biedt. Dankzij het vaste gedeelte bieden stabiliteit en houden we een deel van de prijs zelf onder controle. Het variabele deel beschermt de coöperatie voor de onvoorspelbare grillen van de energiemarkt. Deze formule is geschikt voor de meeste mensen.

Lees hier meer over de prijsformule ‘groene burgerstroom’.


  • Dynamische burgerstroom: een dynamische prijs waarbij de afname en de injectie worden afgerekend aan een prijs die elk uur verandert volgens de dagmarkt (EPEX dayahead). Deze formule is pas interessant als u op een geautomatiseerde manier uw verbruik kunt verschuiven naar de momenten waarop de prijs laag is, bijvoorbeeld door een batterijsysteem, een warmtepomp of het laden van een elektrisch voertuig.

Meer info en advies in dit blogartikel.
Lees hier meer over de prijsformule ‘dynamische burgerstroom'.


Ecopower zet niet in op winstmaximalisatie, wel op een eerlijke prijs voor een eerlijk product. We beloven niet dat we altijd de goedkoopste zijn, wel bieden we steeds een zo laag mogelijke prijs. Maakt Ecopower winst? Dan komt die ten goede aan de coöperanten en de coöperatie dankzij nieuwe investeringen, het aanvullen van de reserves en een billijk dividend.

cornerDubbel
cornerDubbel

Ik wil klant worden

Kies voor de groene burgerstroom van Ecopower.

Ik wil coöperant worden

Investeer mee in de energietransitie.