100% groene stroom voor
en door burgers

Bij Ecopower investeren burgers zelf in de productie van hernieuwbare elektriciteit. Wie coöperant is, kan ook klant worden en zo de groene stroom van onze eigen installaties verbruiken. Samen creëren we een duurzaam en democratisch energiemodel.

Filmpje: het Ecopower-model

Ecopower een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Hoe werkt dat coöperatieve model? Hoe kunt u thuis zelf genieten van burgerenergie? Dit filmpje legt het uit in 1 minuut. Overtuigd? deel ons YouTube-filmpje te delen op Facebook, twitter en LinkedIn!

Speel video af

Oprecht groen

De elektriciteit van Ecopower is oprecht groen, net zoals ons investeringsbeleid. Geen kernenergie, fossiele brandstoffen of buitenlandse certificaten van oorsprong, wel elektriciteit geoogst uit Belgische zon, wind en waterkracht.

Ecopower krijgt in het jaarlijkse Greenpeace-klassement dan ook de maximumscore van 20/20.

Bekijk hier de herkomst van onze stroom bij de VREG.
cornerDubbel
cornerDubbel

100% in burgerhanden

Ecopower is eigendom van alle coöperanten samen. Wie klant wilt worden, moet lid zijn. Alle klanten zijn dus mede-eigenaar van de productie-installaties waarvan ze elektriciteit afnemen.

Lokaal en democratisch

De coöperatie zet zich in voor een decentraal, democratisch en duurzaam energiemodel. Alle coöperanten krijgen inspraak in het gevoerde beleid. Als er winst is, stroomt die terug naar de lokale gemeenschap.

Duurzame investeringen

Ecopower investeert sterk in bijkomende hernieuwbare capaciteit om in de toekomst nog meer klanten te kunnen bedienen. Onze investeringen zijn 100% Belgisch en hernieuwbaar.

cornerDubbel

Eenvoudige factuur

Alle kosten zijn inbegrepen in onze prijs per kWh, met uitzondering van de Bijdrage Energiefonds, de kost databeheer van Fluvius en het prosumententarief. Deze tarieven zijn dezelfde bij elke leverancier en worden geïnd via uw elektriciteitsfactuur. Ecopower stort ze integraal door aan de Vlaamse overheid en aan de netbeheerders. Alle info over onze prijs en de verschillende prijsonderdelen leest u hier.

Ecopower is vandaag de enige leverancier die zo te werk gaat.

Hoeveel betaalt u bij Ecopower?

Bereken hier uw jaarfactuur
cornerDubbel
cornerDubbel

Ik wil klant worden

Kies voor de groene burgerstroom van Ecopower.

Ik wil coöperant worden

Investeer mee in de energietransitie.