cornerDubbel

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op uw vragen over Ecopower.

Elektriciteitslevering

Alle elektriciteit die Ecopower levert, wordt gewonnen uit hernieuwbare-energiebronnen. Ecopower investeert uitsluitend in projecten met hernieuwbare energie. Ook in 2018 kreeg Ecopower van Greenpeace weer de maximumscore van 20/20.

Ook andere leveranciers hebben groene stroom. Dat vinden we overigens een heel goede zaak. Ze moeten natuurlijk wel 100% groene stroom blijven leveren. Kijk dus na of het percentage niet afneemt na enkele maanden. En ook of aan de VREG wel de juiste bewijzen worden voorgelegd. Kijk naar het klassement van de leveranciers bij Greenpeace.

Voor uw persoonlijke EAN-code nakijken welke stroom u precies geleverd krijgt, kan met de groencheck van VREG.

U hoeft uw leverancier niet te verwittigen van uw overstap naar Ecopower, al is dat allicht wel beleefd. Ecopower stuurt een bericht voor de overschakeling en dat komt bij uw vorige leverancier terecht. Dit bericht volstaat als opzegging.

Neen. De kabels en uw meter blijven dezelfde. Ook aan de service bij bv. pannes verandert er niets. Alleen het bedrijf dat uw elektriciteit op het net zet en u facturen stuurt verandert.

Een ingestuurd contract kan nog geannuleerd worden. Als u online een contract hebt geregistreerd en bevestigd, hebt u 14 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kunt u het contract kosteloos en zonder specifieke reden annuleren.

Als u beslist om uw contract te annuleren, laat u dat zo snel mogelijk weten. Wacht niet tot de overschakeling al gebeurd is, dan betaalt u onnodige administratieve kosten.

Van bij het begin rekende Ecopower een vaste prijs per kWh aan aan al zijn klanten. De verschillende distributieprijzen werden met een gewogen gemiddelde verdeeld over alle Ecopower-klanten. Maar de prijsverschillen werden steeds groter en het aantal klanten per netgebied was niet langer in evenwicht.

Een tijd lang hebben we daarom een wachtlijst in het leven geroepen voor nieuwe klanten in het dure netgebied Gaselwest. Maar het evenwicht herstelde te traag. Bovendien aanvaardt de VREG, de Vlaamse energieregulator, niet dat een leverancier nieuwe klanten weigert in een bepaald gebied. Daarom werd beslist om vanaf 1 januari 2017 de vaste prijs te behouden maar te laten verschillen per netgebied. Zo worden de reële distributiekosten voor elke klant verrekend in de kWh-prijs.

Ecopower levert geen gas en kan u niet meteen adviseren bij uw keuze. Zelf kiezen we op basis van de website van VREG , het algemeen investeringsbeleid van het bedrijf (zie www.mijngroenestroom.be) en de structuur van het leveranciersbedrijf.

Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee. Een verhuizing gebeurt in twee stappen:

1. Om de elektriciteitslevering op uw oude adres stop te zetten vult u het online verhuisformulier in.

2. Om een aansluiting aan te vragen op uw nieuwe adres, vult u online een nieuw contract in.

Als er in uw oude of nieuwe woning een overdracht van de meter plaatsvindt van de oude naar de nieuwe bewoner, vergeet dan niet om een energie-overnamedocument van de VREG in te vullen en beide partijen te laten ondertekenen.

Download hier het energieovernamedocument voor een overname zonder zonnepanelen.

Download hier het energieovernamedocument voor een overname met zonnepanelen.

De scan of foto van dit ondertekende document laadt u op in het verhuisformulier en/of het digitale contract. Bewaar ook het originele formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

Vragen of klachten kunt u aan onze klantendienst voorleggen: per telefoon, e-mail, post of via het online contactformulier. U vindt alle contactgegevens terug op onze contactpagina.

De ombudsdienst gaat ervan uit, dat u eerst probeerde om met uw leverancier tot een vergelijk te komen. Pas als dat niet lukt, kunt u bij die dienst een klacht indienen. Alle informatie vindt u op www.ombudsmanenergie.be.

Wie klant wordt bij Ecopower, kan kiezen voor maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturatie. Ecopower stuurt facturen ná de facturatieperiode. Wie bijvoorbeeld vanaf 1 februari klant is en kiest voor tweemaandelijkse facturen, krijgt pas begin april de eerste factuur. Sommige klanten zijn hierdoor verrast. Maar maakt u zich geen zorgen: die factuur komt er wel. U hebt 25 dagen de tijd om uw factuur te betalen.

Door de specifieke manier van werken – Ecopower levert elektriciteit aan haar eigen coöperanten – hoeven we de prijs niet maandelijks aan te passen. Op lange termijn volgen we wel de marktprijs om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een vaste prijs per netgebied.

De redenen waarom we onze prijs de markt laten volgen zijn:

 • Ook de subsidies dalen (met enige vertraging) als de marktprijs verhoogt.
 • Het is de bedoeling om bijkomende projecten voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Een verhoogde prijs creëert daarvoor de nodige kansen, zonder de eventuele uitkering van het dividend in het gedrang te brengen.
 • Het is niet de bedoeling – over een ruime periode gezien – dat de elektriciteitslevering voor Ecopower verlieslatend wordt.
 • We kopen een deeltje hernieuwbare elektriciteit aan van kleine projecten. Ook daar willen we de marktprijs kunnen bieden.
 • Externe kosten, zoals distributiekosten, stijgen ook. Externe kosten moet Ecopower doorrekenen – net als alle andere leveranciers. De sterk uiteenlopende distributiekosten liggen aan de basis van de opsplitsing van de Ecopower-prijzen per netgebied. Initieel koos Ecopower voor eenzelfde vaste prijs voor al zijn klanten, dit systeem wijzigde op 1 januari 2017.

Op de pagina 'Betalen per domiciliëring' kunt u eenvoudig een bestaande domiciliëring wijzigen of stopzetten.

Kiest u voor stopzetting van uw domiciliëring? Vergeet dan niet om uw stroomfacturen steeds correct en op tijd manueel te betalen op het rekeningnummer van Ecopower: BE07 0012 2805 5766.

De Bijdrage Energiefonds is een heffing van de Vlaamse overheid en is gelijk bij alle leveranciers. Ecopower int de heffing via de elektriciteitsfactuur en stort die integraal door aan de overheid. Meer informatie over ons prijssysteem leest u op de prijspagina.

Sinds 1 januari 2018 is de Bijdrage Energiefonds een vast bedrag per aansluiting.

Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,16 euro, wat neerkomt op 0,43 euro per maand. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 97,08 euro per jaar ofwel 8,09 euro per maand.

Is er in uw (appartments)gebouw een aparte elektriciteitsmeter voor gemeenschappelijke delen, dan wordt daarvoor het hogere tarief toegepast; 97,08 euro per jaar. Ook voor bijvoorbeeld een garage met een eigen meter betaalt u het hogere tarief.

Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.

De netbeheerder bepaalt de regels, Ecopower past ze toe. We maken de facturen op basis van de meterstanden die de netbeheerder doorgeeft.

De telwerken van dag- en nachttellers worden niet met elkaar verrekend worden. Overproductie door zonnepanelen geldt als nulverbruik. Bij Ecopower is er een extra voordeel omdat er geen abonnementsprijs wordt gerekend. Wie zonnepanelen heeft en via het systeem van een terugdraaiende teller gebruik maakt van het net, betaalt hiervoor apart een prosumententarief. Wil je meer weten over zonnepanelen en de facturatie met een analoge of digitale meter? Lees dan het informatiedossier zonnepanelen.

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

Ecopower levert alleen elektriciteit aan eigen coöperanten en aan de coöperanten van BeauVent, Vlaskracht, Coopstroom, ZuidtrAnt, Volterra Pajopower en Stroomvloed; gelijkgestemde coöperaties die ook lid zijn van REScoop Vlaanderen en zelf elektriciteit produceren.

We starten pas met leveren zodra u een aandeel heeft gekocht of zodra BeauVent, Vlaskracht, Coopstroom, ZuidtrAnt, VolterraPajopower of Stroomvloed uw aandeelhouderschap aan ons hebben bevestigd. Hoe u coöperant van Ecopower wordt leest u hier.

U kunt eenvoudig klant worden door het online contract in te vullen en daarna uw contract te bevestigen via de e-mail die we u sturen. Het online contract vindt u hier.

Opgelet, Ecopower levert alleen aan coöperanten elektriciteit. Bent u nog geen aandeelhouder? Lees dan eerst even deze informatie.

Ecopower hanteert een vaste prijs per netgebied, inclusief 21% btw, heffingen, transport- en distributiekosten enz. Alleen de Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief worden apart aangerekend.

Op de website van de VREG kunt u een onafhankelijke vergelijking tussen de verschillende leveranciers maken via de V-test. U kunt ook de berekening maken voor uw persoonlijk jaarverbruik via onze prijssimulator.

Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verbruikt momenteel zo'n 3500 kWh elektriciteit per jaar. Met de juiste energiemaatregelen kunt u uw verbruik en uw factuur doen dalen zonder aan comfort in te boeten.

Het gemiddelde verbruik van Ecopower-klanten ligt een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde: rond de 2000 kWh per jaar per huishouden. Dat is dankzij twee redenen: Ecopower-coöperanten springen bewuster met energie om en velen van hen wekken thuis zelf elektriciteit op met zonnepanelen.

Wilt u graag zelf uw verbruik op de voet volgen? Maak dan een gratis profiel aan op www.energieID.be en geef maandelijks uw meterstanden in. EnergieID giet de gegevens voor u in handige grafieken. U ziet meteen of uw inspanningen om te besparen ook lonen.

Bij een stroompanne is het belangrijk om te weten waar de storing zich bevindt. Dat kunt u controleren op de website van Fluvius, de netbeheerder.

Als de storing zich voordoet op de installatie in huis, belt u naar uw elektricien. Alleen bij een panne op het net in de straat of aan uw elektriciteitsmeter, contacteert u Fluvius op het nummer 078 35 35 00. Opgelet: als Fluvius bij u thuis komt en de storing zit op uw eigen installatie, dan rekenen ze een verplaatsingsvergoeding aan.

De rol van de leverancier (Ecopower dus) is beperkt tot het injecteren van hernieuwbare elektriciteit in het net en de facturatie aan de klant.

We rekenen evenveel voor een kWh dat overdag wordt verbruikt, als voor een kWh dat ’s nachts wordt verbruikt. In kostprijs maakt het dus niet uit wanneer u de elektriciteit verbruikt. Meestal is er ook niet zoveel te regelen: wasmachine, droogkast, vaatwasmachine. Hebt u nog andere toestellen?

Maatschappelijk gezien maakt het wel een verschil dat u piekperiodes mijdt om het net niet over te belasten. Piekperiodes zijn de zomermaanden juni-augustus tijdens de middaguren (als het warm is en de airco's volop draaien) en de wintermaanden november-februari 's namiddags (12.30u tot 14.30u) en in de vooravond (17u tot 19.30u).

Puur financieel is het voor Ecopower iets interessanter als u toch ’s nachts verbruikt. Er is immers wel degelijk een verschil in onze kosten, maar we vegen die weg om principiële redenen. Om het simpel te zeggen: een kilowattuur dat ’s nachts verbruikt wordt, geeft evenveel CO2 als een kWh die overdag verbruikt wordt. Bij Ecopower wil dat zeggen dat elk bespaard kWh gebruikt kan worden om een andere klant van fossiel naar groen te brengen.

Het sociaal tarief voor elektriciteit helpt kwetsbare gezinnen om hun energiefactuur te betalen. Wie er allemaal recht heeft op dit tarief en wat het tarief inhoudt vindt u op de website van het ministerie voor Economie via deze link.

Een vaak voorkomend misverstand: het is niet omdat u een verhoogde tegemoetkoming krijgt van het ziekenfonds dat u automatisch recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit.

Door de samenwerking van overheid en leveranciers wordt het recht automatisch bewezen aan de energieleveranciers, de rechthebbende moet zelf niets doen. Als u verhuist of van leverancier verandert, moet u er als rechthebbende wel rekening mee houden dat het tot vijf maanden kan duren voor Ecopower de officiële, automatische melding krijgt. 

In uitzonderlijke situaties is de automatische melding niet mogelijk, dan wordt het recht via een papieren attest bewezen. De rechthebbende krijgt dit attest per post thuis gestuurd. Een kopie ervan wordt dan zo snel mogelijk aan Ecopower overgemaakt.

Ecopower levert alleen in Vlaanderen elektriciteit. Dat heeft verschillende redenen. De hoeveelheid eigen groene elektriciteit is beperkt en we streven naar een goed evenwicht tussen productie en levering. Daarom beperken we de instroom van klanten, vroeger via een wachtlijst (die is intussen afgeschaft). Ook grotere bedrijven met een continu uitgelezen meter kunnen niet aansluiten bij Ecopower. Daarnaast gelden er in Brussel en Wallonië andere wetten en procedures, wat een ingrijpende systeemaanpassing zou betekenen. Tot slot is er de taal. Ecopower is op dit ogenblik niet klaar voor de omslag naar de volledig tweetalige werking die de levering in Brussel en/of Wallonië zou vereisen.

Het is mogelijk dat we op termijn in Brussel gaan leveren maar er zijn geen concrete plannen op dit moment. Er is geen intentie om ook in Wallonië te gaan leveren. Daarvoor verwijzen we graag door naar bevriende coöperatieve leveranciers die daar actief zijn.

Betaalt u uw facturen nog met een overschrijving? Maak het uzelf en Ecopower administratief gemakkelijk en vraag hier een domiciliëring aan. Zo gebeuren uw betalingen altijd correct en op tijd.

Gaat u niet akkoord met de invordering van een bepaalde domiciliëring? Dan heeft u altijd acht weken tijd na de betaling om aan uw bank een terugbetaling te vragen. U moet hiervoor geen specifieke reden of bewijs voorleggen. De terugbetaling gebeurt onmiddellijk. Voer in dat geval de betaling manueel uit naar ons rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 of neem contact op met Ecopower.

Betwist u een betaling per domiciliëring pas na acht weken? Dan heeft u alsnog nog dertien maanden de tijd om bij uw bank een annulering van de betaling aan te vragen. In dit geval moet u wel een bewijs van Ecopower of van de rechtbank voorleggen dat de betwisting terecht is.

Klik hier voor het online formulier 'domiciliëring aanvragen / wijzigen'.

In het kader van de coronacrisis kondigde de Vlaamse overheid een tegemoetkoming aan in de water, gas- en elektriciteitsfactuur voor tijdelijk werklozen voor de periode van 1 maand.

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de COVID-19-maatregelen (de coronacrisis) komen in aanmerking. U moet hier als werknemer niets voor doen. De Vlaamse overheid zorgt via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening voor een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op uw rekening.

  Meer informatie vindt u op de website van de VREG.

  Ja, uiteraard. Voor elk kilowattuur dat geleverd wordt aan klanten, zetten wij ook een kilowattuur uit hernieuwbare energie op het net. Dat wordt nauwgezet bijgehouden. Via de evenwichtsverantwoordelijke levert Ecopower elke dag een energieboekhouding in bij Elia, de federale netbeheerder. Voor de klanten wordt er op basis van een theoretisch verbruiksprofiel een inschatting gemaakt van hun toekomstig verbruik. Ook van alle productie-installaties wordt er een vrij nauwkeurige prognose gemaakt. Tekorten worden bijgekocht op de elektriciteitsbeurs, overschotten worden daar verkocht. En elke maand leveren we bij de VREG, de regulator, 'garanties van oorsprong' in die bewijzen dat we groene elektriciteit leveren.

  En als het niet waait en de zon niet schijnt? Onze windturbines en zonnepanelen kunnen ongeveer 85% van de tijd (op kwartierbasis) alle elektriciteit leveren van onze klanten. Zo'n 15% van de tijd gebruiken we andere elektriciteit die groen wordt via garanties van oorsprong. Daar tegenover staat dat we op andere momenten ervoor zorgen dat andere energiebronnen (zoals gas) kunnen beperkt worden dankzij de Ecopower-productie van groene stroom.

  Aandelen

  Tijdens de algemene vergadering (Mechelen, 13/04/2019) werd beslist om voor boekjaar 2018 geen dividend uit te keren. In 2019 heeft u bijgevolg geen dividend ontvangen. Dat is meteen de reden waarom u dit jaar geen fiscaal attest ontvangt. 

  Een verslag van de algemene vergadering vindt u op onze website via deze link. Alle financiële en andere cijfers voor het werkingsjaar 2018 en de nodige toelichting daarbij leest u in het jaarverslag 2018.

  Voor het boekjaar 2019 werd op de algemene vergadering van 11 april 2020 besloten om 2% dividend uit te keren. De uitbetaling gebeurt uiterlijk op 30 juni 2020.

  De algemene vergadering beslist jaarlijks of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit.

  Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die algemene vergadering, volgens deze formule: (x% van 250) * aantal dagen / 365.

  Een voorbeeld: u hebt één aandeel (waarde 250 euro) en u was het hele jaar aandeelhouder. Bij een dividend van 4% bedraagt uw dividend 10 euro.
  Nog een voorbeeld: u kocht uw aandeel op 20 oktober en bent op 31 december dus 73 dagen aandeelhouder, oftewel een vijfde deel van het jaar. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro.

  Dit zijn bruto bedragen. Van het bruto bedrag wordt sinds 1 januari 2018 30% roerende voorheffing afgehouden. Indien uw bruto dividend 10 euro bedraagt ontvangt u dus 7 euro op uw rekening. Vanaf 2019 is de eerste schijf van 800 euro dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing, die kunt u recupereren via uw belastingaangifte.

  Zie ook FAQ 'Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend?'.

  Een eventueel dividend krijgt u op het rekeningnummer waarvan u het aandeel aankocht. Als u dat anders wilt, geeft u zelf het juiste rekeningnummer per brief of via e-mail door. Als u het aandeel kocht via een gemeenschappelijke rekening, staat het op twee namen. Dan moeten beide aandeelhouders ondertekenen voor de wijziging.

  Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de investeringen, de jaarverslagen en de werking en waarden van Ecopower.

  Een belegging in aandelen houdt altijd risico's in. Dat geldt ook voor aandelen van Ecopower. Uitgebreide informatie over Ecopower in het algemeen en de risico's in het bijzonder vindt u terug in het informatiedocument.

  Het aantal aandelen van Ecopower is beperkt tot 20 per persoon; een totaalbedrag van 5000 euro. Als koppel kunt u dus maximaal 40 aandelen kopen. Let wel: dan gaat het om 20 aandelen op naam van de ene partner en 20 op naam van de andere. Als u de aandelen op twee namen zet, is het aantal beperkt tot 20 voor beide partners samen.

  Dat kan. Graag zelfs, dat vereenvoudigt de administratie voor u en voor Ecopower.

  Om een aandeel over te zetten van twee namen op een naam kunt u een standaardformulier aanvragen via de klantendienst.

  Ja, u kunt aandelen bijkopen tot een maximum van twintig aandelen per aandeelhouder. Staan uw aandelen op twee namen, dan kunt maximaal twintig aandelen voor beide personen samen kopen.

  U stort 250 euro per aandeel op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘bijkomende aandelen + naam’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer.

  Als u aandelen koopt voor iemand anders kunt u dit vermelden in de mededeling van de overschrijving. Of u stuurt een e-mail of een brief met alle nodige gegevens en een verwijzing naar de overschrijving.

  Ongeveer drie tot vier weken na uw storting sturen we u met de post een papieren aandeelhoudersbewijs. Die tijd hebben we nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Het bewijs is geen waardepapier. Als u het kwijt bent, bent u uw aandeel gelukkig niet echt kwijt.

  Uw aandeelhouderschap gaat wel in op de datum dat we uw storting ontvangen. U moet dus niet wachten op het papieren bewijs om bijvoorbeeld klant te worden of pellets of briketten met coöperantenkorting te bestellen.

  Hebt u om een bepaalde reden snel bevestiging nodig dat we de storting voor uw aandeel goed ontvangen hebben? Neem dan even telefonisch contact op met de klantendienst.

  Het aandeelhoudersbewijs is geen waardepapier. Verlies of diefstal betekenen uiteraard niet dat u uw aandeel kwijt bent. Uw overschrijvingsbewijs en de registratie in onze databank zijn van tel.

  Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

  In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

  Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt deze documenten naar Ecopower:

  1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

  2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

  • als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder.
  • als Ecopower het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

  Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur.

  Ja, dat kan zeker. Bijvoorbeeld als duurzaam geboorte- verjaardags- of kerstcadeau. U moet wel rekening houden met een aantal specifieke regels die van toepassing zijn, zowel bij aankoop als bij verkoop van de aandelen.

  Aandelen op naam van een minderjarige kopen

  De aankoop van aandelen doet u volgens de gewone aankoopprocedure (lees meer op deze pagina). U vermeldt de naam van de minderjarige aandeelhouder in de vrije mededeling van uw storting.

  Vervolgens stuurt u een e-mail naar info@ecopower.be met als onderwerp 'Aankoop aandeel minderjarige' met volgende gegevens van de minderjarige aandeelhouder: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en rekeningnummer voor betaling dividend. Graag ook het telefoonnummer en het e-mailadres van de minderjarige aandeelhouder of van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Dit zijn meestal de ouders.

  Aandelen op naam van een minderjarige verkopen

  Aandelen op naam van een minderjarigen zijn geblokkeerd tot de dag van meerderjarigheid (18 jaar). Op dat moment kan de aandeelhouder er zelf over beschikken, rekening houdend met de Ecopower-regels over de verkoop van aandelen.

  Wilt u toch aandelen op naam van een minderjarige verkopen? De wet bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen daarvoor de machtiging van de vrederechter nodig hebben. De vrederechter waakt erover dat het kind gebaat is bij de verkoop. Bij uw aanvraag om het aandeel van een minderjarige te verkopen moet u altijd de nodige bewijsstukken van de vrederechter bezorgen aan Ecopower. Voor meer informatie neemt u contact op met het vredegerecht van uw woonplaats.

  Uw aandeel staat vast in periodes van 6 jaar. Na elke 6 jaar gaat er een nieuwe periode van 6 jaar in. Dat gebeurt automatisch. In de eerste 6 maanden van elk 6e jaar kunt u uw aandeel verkopen. Dat vraagt u schriftelijk: per brief of e-mail. Ecopower neemt het aandeel terug als kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastligt in de statuten: 250 euro. U stapt in aan 250 euro, u stapt uit aan 250 euro. Als u niets doet in de eerste 6 maanden van het 6e jaar, blijft u de volgende periode van 6 jaar aandeelhouder. U kunt op elk moment aangeven dat u wilt uittreden. Wij registreren dat. Zo bent u zeker dat u niet aan een nieuwe periode van 6 jaar begint.

  Zo lang u klant wilt blijven, blijft u ook aandeelhouder.

  Dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower cv waren tot en met 31 december 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro. Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw systeem: het vrijgestelde bedrag werd verhoogd, maar de vrijstelling wordt niet langer automatisch verrekend. Ecopower zal dus de 30% roerende voorheffing inhouden bij de uitbetaling van het dividend. U kunt die voortaan terugvorderen via uw belastingaangifte.

  Hoeveel roerende voorheffing is er vrijgesteld?

  Vanaf inkomstenjaar 2019 is de eerste schijf van 800 euro aan dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit gaat over al uw aandelen in bedrijven; coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld. Kreeg u voor alle aandelen in uw bezit 800 euro dividend of meer uitbetaald, dan kunt u tot maximaal 240 euro roerende voorheffing terugkrijgen. 

  U kunt de ingehouden roerende voorheffing terugvorderen via uw belastingaangifte. Dit geldt enkel voor aandelen op naam van een particuliere persoon. Rechtspersonen vallen niet onder deze regeling.

  Hoe kunt u de afgehouden roerende voorheffing terugvorderen?

  Op de belastingaangifte staat een nieuwe code: nummer 1437-18 (linkerkolom) en 2437-85 (rechterkolom, enkel voor een gemeenschappelijke aangifte). In dat vak vult u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing in.

  Een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 1 aandeel in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 3,50 euro dividend uitbetaald. De overige 1,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 1,50 in.

  Nog een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 5 aandelen in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 17,50 euro dividend uitbetaald. De overige 7,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 7,50 in.

  Staan uw aandelen op twee namen (iets dat Ecopower algemeen afraadt) en vult u een gemeenschappelijke aangifte in? Dan zet u de helft van het bedrag in vak 1437-18 en de andere helft in vak 2437-85.


  Bezorgt Ecopower een fiscaal attest?

  Ja, ieder jaar stuurt Ecopower in de loop van de maand april een fiscaal attest per e-mail voor het dividend dat het jaar voordien werd uitbetaald.

  Opgelet: in 2019 werd geen dividend betaald. U zal in april 2020 dus ook geen fiscaal attest toegestuurd krijgen. Meer informatie vindt u in het verslag van de algemene vergadering 2019.

  Wat met aandelen op naam van een minderjarige?

  Minderjarigen moeten zelf nog geen belastingaangifte doen. Terugvorderen van roerende voorheffing voor minderjarigen gebeurt via de aangifte van de beheerder van de minderjarige (één van de ouders in de meeste gevallen). Voor vragen daarover neemt u best contact op met de belastingdiensten.

  Nog vragen?

  Neem contact op met de FOD Financiën.

  Ecopower levert alleen elektriciteit aan eigen coöperanten en aan de coöperanten van BeauVent, Vlaskracht, Coopstroom, ZuidtrAnt, Volterra Pajopower en Stroomvloed; gelijkgestemde coöperaties die ook lid zijn van REScoop Vlaanderen en zelf elektriciteit produceren.

  We starten pas met leveren zodra u een aandeel heeft gekocht of zodra BeauVent, Vlaskracht, Coopstroom, ZuidtrAnt, VolterraPajopower of Stroomvloed uw aandeelhouderschap aan ons hebben bevestigd. Hoe u coöperant van Ecopower wordt leest u hier.

  Iedereen kan een aandeel van Ecopower kopen. De inschrijving gebeurt door storting van een bedrag gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 euro op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘aandeel’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer. Als die niet kloppen, of aangevuld moeten worden, dan kan dat in de mededeling worden gezet. Als die niet lang genoeg is, geeft u het door per brief of e-mail, met verwijzing naar de overschrijving. Wij beperken het aandeelhouderschap tot 20 aandelen per persoon.

  Lees voor u een aandeel koopt de informatie op de website en raadpleeg het informatiedocument. Als burgercoöperatie werkt Ecopower transparant en democratisch, we zijn dus steeds bereikbaar voor al uw vragen. Onze contactgegevens vindt u hier.

  De statutaire algemene vergadering, elk jaar de tweede zaterdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het maximum is 6% omdat Ecopower een NRC-erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij u dat schriftelijk anders aanvraagt.

  Zonnepanelen

  Het antwoord op al uw vragen over zonnepanelen, de facturatie met een digitale of analoge meter en de komende metervervanging vindt u in ons informatiedossier zonnepanelen.

  Gebruikers van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen bij alle leveranciers het prosumententarief. Dit is er sinds 1 juli 2015. De distributienetbeheerders vragen een vergoeding aan wie met een terugdraaiende meter gebruik maakt van het net. De aanrekening gebeurt via de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten dit innen en doorstorten. Ecopower ook. Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt doorgerekend, u vindt de tarieven op onze pagina 'Prijs'.

  Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld.

  Consulteer ook de website van de Vreg.

  Meer informatie over zonnepanelen en de analoge/digitale meter vindt u in dit dossier.

  Om een betrouwbare installateur te kiezen, raden we u aan bij een paar installateurs een offerte te vragen, zo kunt u het aanbod vergelijken. Bij Ecopower werken we voornamelijk met installateurs voor grotere zonnepaneelinstallaties, dit is niet één op één vertaalbaar naar woningen. 

  Om te kijken of een installateur uit uw buurt een goede keuze is voor de plaatsing van uw PV-installatie, is het handig om een aantal zaken te controleren:

  • Ga na of uw aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via de gemeenschappelijke site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de FOD Financiën.
  • Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd. De referenties van een bedrijf geven vaak een goed beeld van de firma. Net als goede ervaringen van vrienden, buren, collega’s … 
  • Verschillende installateurs hebben certificaten van bekwaamheid (voor installateurs biomassaketels, fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, ondiepe geothermische systemen, thermische zonne-energiesystemen, warmtepompen). Deze raadpleegt u hier en hier. Niet alle installateurs van zonnepanelen vragen dit certificaat aan. 

  Bekijk vooraf wat de mogelijk uit te voeren werken zijn. Ga in de offertes die u ontvangt na of de installateur alle mogelijke kosten in kaart brengt.

  Tot slot: Als de prijs té mooi is om waar te zijn, klopt er iets niet in de kwaliteit van de materialen of de afwerking. Dan zoekt u best verder.

  Bij Ecopower betaalt u geen vaste abonnementskost. Daardoor is het voor mensen met zonnepanelen een aantrekkelijke leverancier. Ecopower blijft daarbij gebonden aan de spelregels van de netbeheerder. Afrekeningen worden gemaakt op basis van de meterstanden die de netbeheerder ons doorgeeft. Een negatief saldo (meer productie dan verbruik) wordt door de netbeheerder verwerkt als een nulverbruik. Een dagverbruik wordt niet verrekend met een nachtverbruik. De volgende verbruiksperiode start vanaf de laatst geregistreerde meterstand. Meterstanden worden opgenomen:

  • jaarlijks;
  • bij elke leverancierswissel;
  • als er iets wijzigt aan de meter (bv. bij vervanging)
  • als de netbeheerder beslist om een meteropname te doen (bv. controle).

  Gebruikt u zonnepanelen? Dan is het belangrijk om de data van metervervanging of leverancierswissel in de gaten te houden. Anders kunt u immers zelfgeproduceerde kWh ‘kwijt’raken. Of, positiever gezegd: cadeau geven aan het net.

  Meer informatie over zonnepanelen vindt u in dit dossier.

  Facturatie

  Wie klant wordt bij Ecopower, kan kiezen voor maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturatie. Ecopower stuurt facturen ná de facturatieperiode. Wie bijvoorbeeld vanaf 1 februari klant is en kiest voor tweemaandelijkse facturen, krijgt pas begin april de eerste factuur. Sommige klanten zijn hierdoor verrast. Maar maakt u zich geen zorgen: die factuur komt er wel. U hebt 25 dagen de tijd om uw factuur te betalen.

  Door de specifieke manier van werken – Ecopower levert elektriciteit aan haar eigen coöperanten – hoeven we de prijs niet maandelijks aan te passen. Op lange termijn volgen we wel de marktprijs om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een vaste prijs per netgebied.

  De redenen waarom we onze prijs de markt laten volgen zijn:

  • Ook de subsidies dalen (met enige vertraging) als de marktprijs verhoogt.
  • Het is de bedoeling om bijkomende projecten voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Een verhoogde prijs creëert daarvoor de nodige kansen, zonder de eventuele uitkering van het dividend in het gedrang te brengen.
  • Het is niet de bedoeling – over een ruime periode gezien – dat de elektriciteitslevering voor Ecopower verlieslatend wordt.
  • We kopen een deeltje hernieuwbare elektriciteit aan van kleine projecten. Ook daar willen we de marktprijs kunnen bieden.
  • Externe kosten, zoals distributiekosten, stijgen ook. Externe kosten moet Ecopower doorrekenen – net als alle andere leveranciers. De sterk uiteenlopende distributiekosten liggen aan de basis van de opsplitsing van de Ecopower-prijzen per netgebied. Initieel koos Ecopower voor eenzelfde vaste prijs voor al zijn klanten, dit systeem wijzigde op 1 januari 2017.

  Op de pagina 'Betalen per domiciliëring' kunt u eenvoudig een bestaande domiciliëring wijzigen of stopzetten.

  Kiest u voor stopzetting van uw domiciliëring? Vergeet dan niet om uw stroomfacturen steeds correct en op tijd manueel te betalen op het rekeningnummer van Ecopower: BE07 0012 2805 5766.

  De Bijdrage Energiefonds is een heffing van de Vlaamse overheid en is gelijk bij alle leveranciers. Ecopower int de heffing via de elektriciteitsfactuur en stort die integraal door aan de overheid. Meer informatie over ons prijssysteem leest u op de prijspagina.

  Sinds 1 januari 2018 is de Bijdrage Energiefonds een vast bedrag per aansluiting.

  Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,16 euro, wat neerkomt op 0,43 euro per maand. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 97,08 euro per jaar ofwel 8,09 euro per maand.

  Is er in uw (appartments)gebouw een aparte elektriciteitsmeter voor gemeenschappelijke delen, dan wordt daarvoor het hogere tarief toegepast; 97,08 euro per jaar. Ook voor bijvoorbeeld een garage met een eigen meter betaalt u het hogere tarief.

  Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

  Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

  Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.

  De netbeheerder bepaalt de regels, Ecopower past ze toe. We maken de facturen op basis van de meterstanden die de netbeheerder doorgeeft.

  De telwerken van dag- en nachttellers worden niet met elkaar verrekend worden. Overproductie door zonnepanelen geldt als nulverbruik. Bij Ecopower is er een extra voordeel omdat er geen abonnementsprijs wordt gerekend. Wie zonnepanelen heeft en via het systeem van een terugdraaiende teller gebruik maakt van het net, betaalt hiervoor apart een prosumententarief. Wil je meer weten over zonnepanelen en de facturatie met een analoge of digitale meter? Lees dan het informatiedossier zonnepanelen.

  Dit verschilt van het type meter dat u heeft: een analoge meter of een digitale meter

  Gebruikers van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen bij alle leveranciers het prosumententarief. Dit is er sinds 1 juli 2015. De distributienetbeheerders vragen een vergoeding aan wie met een terugdraaiende meter gebruik maakt van het net. De aanrekening gebeurt via de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten dit innen en doorstorten. Ecopower ook. Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt doorgerekend, u vindt de tarieven op onze pagina 'Prijs'.

  Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld.

  Consulteer ook de website van de Vreg.

  Meer informatie over zonnepanelen en de analoge/digitale meter vindt u in dit dossier.

  Betaalt u uw facturen nog met een overschrijving? Maak het uzelf en Ecopower administratief gemakkelijk en vraag hier een domiciliëring aan. Zo gebeuren uw betalingen altijd correct en op tijd.

  Gaat u niet akkoord met de invordering van een bepaalde domiciliëring? Dan heeft u altijd acht weken tijd na de betaling om aan uw bank een terugbetaling te vragen. U moet hiervoor geen specifieke reden of bewijs voorleggen. De terugbetaling gebeurt onmiddellijk. Voer in dat geval de betaling manueel uit naar ons rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 of neem contact op met Ecopower.

  Betwist u een betaling per domiciliëring pas na acht weken? Dan heeft u alsnog nog dertien maanden de tijd om bij uw bank een annulering van de betaling aan te vragen. In dit geval moet u wel een bewijs van Ecopower of van de rechtbank voorleggen dat de betwisting terecht is.

  Klik hier voor het online formulier 'domiciliëring aanvragen / wijzigen'.

  In het kader van de coronacrisis kondigde de Vlaamse overheid een tegemoetkoming aan in de water, gas- en elektriciteitsfactuur voor tijdelijk werklozen voor de periode van 1 maand.

  Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de COVID-19-maatregelen (de coronacrisis) komen in aanmerking. U moet hier als werknemer niets voor doen. De Vlaamse overheid zorgt via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening voor een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op uw rekening.

   Meer informatie vindt u op de website van de VREG.

   Bij Ecopower betaalt u geen vaste abonnementskost. Daardoor is het voor mensen met zonnepanelen een aantrekkelijke leverancier. Ecopower blijft daarbij gebonden aan de spelregels van de netbeheerder. Afrekeningen worden gemaakt op basis van de meterstanden die de netbeheerder ons doorgeeft. Een negatief saldo (meer productie dan verbruik) wordt door de netbeheerder verwerkt als een nulverbruik. Een dagverbruik wordt niet verrekend met een nachtverbruik. De volgende verbruiksperiode start vanaf de laatst geregistreerde meterstand. Meterstanden worden opgenomen:

   • jaarlijks;
   • bij elke leverancierswissel;
   • als er iets wijzigt aan de meter (bv. bij vervanging)
   • als de netbeheerder beslist om een meteropname te doen (bv. controle).

   Gebruikt u zonnepanelen? Dan is het belangrijk om de data van metervervanging of leverancierswissel in de gaten te houden. Anders kunt u immers zelfgeproduceerde kWh ‘kwijt’raken. Of, positiever gezegd: cadeau geven aan het net.

   Meer informatie over zonnepanelen vindt u in dit dossier.

   Pellets (groene warmte)

   Het gebruik van houtpellets is niet onomstreden. In ons pelletdossier vindt u allerhande informatie over milieu-aspecten van biomassa zoals CO2 en fijn stof. Maar in de eerste plaats is het van groot belang hoe en waar we pellets maken en waarvoor we ze gebruiken.

   Hieronder een heel beknopt overzicht van wat er wel kan en wat niet.

   Dit kan wel Dit kan niet
   • Houtpellets maken met hout uit duurzaam bosbeheer en zagerijafval zonder additieven
   • Houtpellets maken met hout uit waardevolle bossen, niet-duurzame ontbossing of chemisch behandelde houtresten
   • Houtpellets maken in een lokale, korte keten
   • Houtpellets maken in verre landen om ze dan te vervoeren naar België met het vliegtuig, de boot of de vrachtwagen
   • Houtpellets stoken voor verwarming en sanitair warm water (dit is kleinschalig gebruik met een energierendement van 90% of meer)
   • Houtpellets stoken voor elektriciteitsproductie (dit is grootschalig gebruik met een energierendement van 30% of lager, bijvoorbeeld in biomassacentrales)

   Lees meer over milieu en duurzaamheid in ons pelletdossier.

   Pellets zijn kleine houtkorrels voor verbranding in een geautomatiseerd toestel; een pelletkachel of pelletketel. Een pelletkachel zorgt rechtstreeks voor verwarming in de ruimte waar hij staat. Een pelletketel zorgt in combinatie met uw centrale verwarming op een duurzame manier voor warmte én sanitair warm water.

   Uitgebreide informatie over onze houtpellets leest u op de pagina 'pellets' en in ons 'pelletdossier'.

   Ecopower heeft een eigen webshop. U kunt er pellets verpakt in zakken van 15 kg bestellen per pallet van één ton. We verkopen ook pellets in bulk per ton, die zitten niet verpakt in zakken maar worden ingeblazen in uw silo. 

   Ecopower heeft ook een groeiend netwerk van verdelers. In Vlaanderen en Nederland zijn er verschillende handelaars die Ecopower-pellets verkopen per zak van 15 kg. U kunt bij de meeste handelaars ook terecht voor een volledig pallet. Sommige verdelers leveren aan huis.

   Pellets en briketten die droog gestockeerd worden, behouden jarenlang hun eigenschappen. Een droge ruimte binnenshuis is natuurlijk ideaal, maar niet altijd beschikbaar.

   Stockeert u de pellets of briketten buiten, dan moeten ze afgeschermd onder een afdak staan. Ook bij wind mag er geen regen aan kunnen. Let er ook altijd op dat de pellets vrij van de grond staan, u zet ze dus het best op de meegeleverde pallet. Plaats de pallet voor alle zekerheid op stenen.

   We leggen u op deze pagina uit hoe u gemakkelijk een vol pallet zelf verplaatst en de handige stretchhoes hergebruikt.

   Producten die vochtig worden, zetten uit en verliezen hun kwaliteit en eigenschappen.

   Pellets en briketten worden op dezelfde manier gemaakt met dezelfde grondstoffen. Ecopower heeft in de coöperatieve fabriek in Ham dan ook een productielijn voor beide. Pellets en briketten zijn een hernieuwbare bron van huishoudelijke warmte.

   Pellets zijn kleine houtkorrels voor verbranding in een geautomatiseerd toestel; een pelletkachel of pelletketel. Een pelletkachel zorgt rechtstreeks voor verwarming in de ruimte waar hij staat. Een pelletketel zorgt in combinatie met uw centrale verwarming op een duurzame manier voor warmte én sanitair warm water. Lees meer op onze pelletpagina.

   Briketten zijn een milieuvriendelijker alternatief voor brandhout, geschikt om te stoken in kachels en haarden. Om uw rendement te verhogen en uw milieu-uitstoot te beperken raden we u aan om enkel houtbriketten te stoken. Ook uw oude kachel vervangen door een modern toestel maakt een groot verschil. Lees meer op onze brikettenpagina.

   De pellets en briketten van Ecopower zijn gemaakt van zuiver naaldhout afkomstig uit zagerijen en duurzaam bosbeheer in een straal van 150 km rond de fabriek. Onze producten zijn 100% natuurlijk; ze bevatten geen lijm of additieven.

   Het resthout dat Ecopower verwerkt in de fabriek in Ham wordt eerst ontschorst, zo verhogen we de energetische waarde en verlagen we de asrest en de uitstoot van schadelijke stoffen.

   Lees meer in ons pelletdossier.

   Voor de webshop werkt Ecopower samen met een Nederlandse betaalpartner; Mollie. Het is de naam van de betaalpartner die op uw bankafschriften staat als u houtpellets of houtbriketten koopt. Twijfelt u of een betaling aan Mollie wel over pellets of briketten van Ecopower gaat? Via deze link kunt u de details van uw betaling aan Mollie raadplegen.

   Betaalt u via iDeal? Dat staat er Ecopower via Mollie op uw bankafschrift.

   Om de juiste korting te krijgen bij uw bestelling, moet u tijdens het bestelproces in uw MijnEcopower-profiel het luik 'Lidmaatschap Ecopower en partnerorganisaties' correct invullen.

   Coöperantenkorting

   Energiecoöperanten uit Vlaanderen en Nederland die mee investeren in de energietransitie krijgen korting op de groene warmte in de Ecopower-webshop.

   • Alle Ecopower-coöperanten zijn mede-eigenaar van de pellet- en brikettenfabriek in Ham. Coöperanten die pellets of briketten kopen in de webshop krijgen 10 euro korting per pallet.
   • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Vlaanderen krijgen 10 euro korting per pallet of per ton
   • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Nederland krijgen 10 euro korting per pallet of per ton

   Partnerkorting

   Daarnaast hebben we een partnerschap met EBEM. Leden van deze organisatie krijgen 10 euro korting per pallet of per ton.

    Als u een bestelling plaatst op naam van een bedrijf of organisatie met btw-nummer, heeft u geen recht op deze korting. De partnerkorting is wel cumuleerbaar met kortingen toegekend via een promocode.

    Uw korting wordt meteen verrekend bij uw bestelling in de webshop.

    Alle details over de verkoop en de levering staan beschreven in de algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig voor u een eerste keer bestelt.

    Beknopte praktische info vindt u op de productpagina's 'pellets in zakjes' en 'briketten' en 'pellets in bulk'.

    Ecopower-briketten en pellets in bulk worden enkel geleverd in Vlaanderen. Pellets in zakjes leveren we in heel België.

    Pellets en briketten bestelt u eenvoudig per pallet in de webshop. Het bestelproces wijst zichzelf uit.

    Goed om weten: coöperanten, REScoop-leden en leden van EBEM krijgen korting in de webshop. De korting wordt zichtbaar nadat u bent ingelogd in uw MijnEcopower-profiel en wordt automatisch toegekend in uw winkelmandje.

    Hebt u nog geen MijnEcopower, dan wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om een profiel aan te maken. Zorg dat u de juiste gegevens doorgeeft om problemen met kortingen te vermijden!

    Briketten (groene warmte)

    Briketten zijn een milieuvriendelijker alternatief voor brandhout, geschikt om te stoken in kachels en haarden. Om uw rendement te verhogen en uw milieu-uitstoot te beperken raden we u aan om enkel houtbriketten te stoken. Ook uw oude kachel vervangen door een modern toestel maakt een groot verschil. Ook de manier waarop u stookt is van groot belang. Lees meer op onze brikettenpagina.

    Pellets en briketten die droog gestockeerd worden, behouden jarenlang hun eigenschappen. Een droge ruimte binnenshuis is natuurlijk ideaal, maar niet altijd beschikbaar.

    Stockeert u de pellets of briketten buiten, dan moeten ze afgeschermd onder een afdak staan. Ook bij wind mag er geen regen aan kunnen. Let er ook altijd op dat de pellets vrij van de grond staan, u zet ze dus het best op de meegeleverde pallet. Plaats de pallet voor alle zekerheid op stenen.

    We leggen u op deze pagina uit hoe u gemakkelijk een vol pallet zelf verplaatst en de handige stretchhoes hergebruikt.

    Producten die vochtig worden, zetten uit en verliezen hun kwaliteit en eigenschappen.

    Pellets en briketten worden op dezelfde manier gemaakt met dezelfde grondstoffen. Ecopower heeft in de coöperatieve fabriek in Ham dan ook een productielijn voor beide. Pellets en briketten zijn een hernieuwbare bron van huishoudelijke warmte.

    Pellets zijn kleine houtkorrels voor verbranding in een geautomatiseerd toestel; een pelletkachel of pelletketel. Een pelletkachel zorgt rechtstreeks voor verwarming in de ruimte waar hij staat. Een pelletketel zorgt in combinatie met uw centrale verwarming op een duurzame manier voor warmte én sanitair warm water. Lees meer op onze pelletpagina.

    Briketten zijn een milieuvriendelijker alternatief voor brandhout, geschikt om te stoken in kachels en haarden. Om uw rendement te verhogen en uw milieu-uitstoot te beperken raden we u aan om enkel houtbriketten te stoken. Ook uw oude kachel vervangen door een modern toestel maakt een groot verschil. Lees meer op onze brikettenpagina.

    De pellets en briketten van Ecopower zijn gemaakt van zuiver naaldhout afkomstig uit zagerijen en duurzaam bosbeheer in een straal van 150 km rond de fabriek. Onze producten zijn 100% natuurlijk; ze bevatten geen lijm of additieven.

    Het resthout dat Ecopower verwerkt in de fabriek in Ham wordt eerst ontschorst, zo verhogen we de energetische waarde en verlagen we de asrest en de uitstoot van schadelijke stoffen.

    Lees meer in ons pelletdossier.

    Voor de webshop werkt Ecopower samen met een Nederlandse betaalpartner; Mollie. Het is de naam van de betaalpartner die op uw bankafschriften staat als u houtpellets of houtbriketten koopt. Twijfelt u of een betaling aan Mollie wel over pellets of briketten van Ecopower gaat? Via deze link kunt u de details van uw betaling aan Mollie raadplegen.

    Betaalt u via iDeal? Dat staat er Ecopower via Mollie op uw bankafschrift.

    Om de juiste korting te krijgen bij uw bestelling, moet u tijdens het bestelproces in uw MijnEcopower-profiel het luik 'Lidmaatschap Ecopower en partnerorganisaties' correct invullen.

    Coöperantenkorting

    Energiecoöperanten uit Vlaanderen en Nederland die mee investeren in de energietransitie krijgen korting op de groene warmte in de Ecopower-webshop.

    • Alle Ecopower-coöperanten zijn mede-eigenaar van de pellet- en brikettenfabriek in Ham. Coöperanten die pellets of briketten kopen in de webshop krijgen 10 euro korting per pallet.
    • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Vlaanderen krijgen 10 euro korting per pallet of per ton
    • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Nederland krijgen 10 euro korting per pallet of per ton

    Partnerkorting

    Daarnaast hebben we een partnerschap met EBEM. Leden van deze organisatie krijgen 10 euro korting per pallet of per ton.

     Als u een bestelling plaatst op naam van een bedrijf of organisatie met btw-nummer, heeft u geen recht op deze korting. De partnerkorting is wel cumuleerbaar met kortingen toegekend via een promocode.

     Uw korting wordt meteen verrekend bij uw bestelling in de webshop.

     Alle details over de verkoop en de levering staan beschreven in de algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig voor u een eerste keer bestelt.

     Beknopte praktische info vindt u op de productpagina's 'pellets in zakjes' en 'briketten' en 'pellets in bulk'.

     Ecopower-briketten en pellets in bulk worden enkel geleverd in Vlaanderen. Pellets in zakjes leveren we in heel België.

     Pellets en briketten bestelt u eenvoudig per pallet in de webshop. Het bestelproces wijst zichzelf uit.

     Goed om weten: coöperanten, REScoop-leden en leden van EBEM krijgen korting in de webshop. De korting wordt zichtbaar nadat u bent ingelogd in uw MijnEcopower-profiel en wordt automatisch toegekend in uw winkelmandje.

     Hebt u nog geen MijnEcopower, dan wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om een profiel aan te maken. Zorg dat u de juiste gegevens doorgeeft om problemen met kortingen te vermijden!

     Briketten hebben een hogere dichtheid en leveren veel meer warmte dan gewoon brandhout. Ze zetten stevig uit bij het opbranden. Stapel nooit uw kachel vol briketten! Begin altijd met een of maximaal twee stuks.

     Het aansteken van de houtbriketten kan moeilijker gaan dan bij brandhout. Onze tips:

     1. Breek een schijf af van de briket.
     2. Verpulver een stuk van de schijf zodat de vezels loskomen.
     3. Neem een biologisch aanmaakblokje of biologische aanmaakkrullen.
     4. Stapel de vezels, het resterende stukje van de afgebroken schijf en de rest van de briket op het aanmaakblokje.
     5. Steek het aanmaakblokje aan.

     U kunt eventueel wat klein aanmaakhout gebruiken om het vuur in gang te krijgen.

     Ecopower heeft een eigen webshop. U kunt er briketten per ton bestellen op pallet. Opgelet: Ecopower levert alleen in Vlaanderen houtbriketten. 

     Ecopower heeft ook een groeiend netwerk van verdelers. In Vlaanderen zijn er verschillende handelaars die Ecopower-briketten verkopen per pak van 10 kg. U kunt bij de meeste handelaars ook terecht voor een volledig pallet. Sommige verdelers leveren aan huis.

     In vergelijking met brandhout bieden houtbriketten heel wat voordelen: ze zijn beter voor uw kachel, voor uw portemonnee en voor het milieu. Een woordje uitleg:

     • Omdat houtbriketten van gedroogd, samengeperst hout gemaakt worden, is hun vochtigheidsgraad laag (maximaal 10%) en constant. Daardoor leveren ze ook een constante hoeveelheid warmte. Bij brandhout schommelt de vochtigheidsgraad en daarmee ook de warmteafgifte.
     • Houtbriketten worden gemaakt van houtafval en ontschorst resthout. Schors is een boosdoener voor het milieu: het verhoogt de asvorming en de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook is de dichtheid van schors heel laag: schors brandt wel goed maar het levert u weinig warmte op.
     • Briketten hoeven niet gezaagd of gekliefd te worden, ze kunnen rechtstreeks de kachel in. Ze hebben altijd dezelfde vorm en zijn daardoor goed en compact stapelbaar. Omdat ze ten opzichte van brandhout meer warmte produceren per kg en compacter zijn hebt u minder volume nodig voor een stookseizoen.

     Een belangrijke noot: niet alleen de brandstof speelt een rol, ook uw stooktoestel. Wilt u het hoogste rendement behalen met de laagste milieu-impact, vervang dan uw oude kachel of haard door een modern exemplaar dat aan de huidige milieunormen beantwoordt.

     MijnEcopower

     U kunt aanmelden via de aanmeldpagina met de juiste combinatie van uw e-mailadres dat bij Ecopower geregistreerd is en het wachtwoord dat u zelf gekozen hebt bij de activatie van uw MijnEcopower-profiel.

     U kunt een nieuw wachtwoord instellen door op de aanmeldpagina te klikken op 'wachtwoord vergeten'. Vul het e-mailadres in dat bij Ecopower gekend is. Vervolgens krijgt u per e-mail een link om een wachtwoord aan te maken of te wijzigen. Weet u niet welk e-mailadres we van u hebben? Neem eventueel contact op met de klantendienst.

     We hebben ervoor gekozen in MijnEcopower enkel informatie over groene stroom en groene warmte op te nemen. Nuttige informatie die klanten regelmatig willen of moeten raadplegen. Denk aan achterstallige betalingen, gegevens over uw elektriciteitsaansluiting die u nodig heeft voor een verhuizing, facturen voor uw boekhouding, ... Gegevens over aandelen zijn veel complexer en het gaat ook over gevoeligere financiële informatie. Vergelijk het met informatie over beleggingen. Er zijn op dit moment geen plannen om de informatie over aandelen in de toekomst via MijnEcopower toegankelijk te maken.

     MijnEcopower is de digitale klantenzone voor Ecopower-klanten. U kunt er de belangrijkste gegevens raadplegen over uw elektriciteitsaansluitingen (groene stroom) en uw webshopbestellingen (groene warmte). Bij groene stroom vindt u ook uw elektriciteitsfacturen van de voorbije twee jaar in PDF formaat en de betaalstatus ervan.

     Ook zonder de activatielink kunt u aanmelden met het e-mailadres dat Ecopower van u kent. Op de aanmeldpagina vult u uw e-mailadres in. Daarna klikt u op 'wachtwoord vergeten'. U kunt dan een wachtwoord aanmaken en zo uw MijnEcopower activeren.

     Lukt dit niet? Dan hebben we een ander e-mailadres van u of dan hebben we geen MijnEcopower voor u aangemaakt. Neem contact op met de klantendienst!

      U stuurt vanaf uw huidige e-mailadres een e-mail naar info@ecopower.be met de vraag om uw nieuwe e-mailadres te registreren.

      OPGELET: deze wijziging geldt voor uw klantcommunicatie met Ecopower (e-mails, digitale facturen) en om aan te melden in MijnEcopower. Uw wachtwoord wijzigt niet. Krijgt u ook de nieuwsbrieven van Ecopower graag op uw nieuwe e-mailadres? Dan kunt u inschrijven op deze pagina of via uw nieuwsbriefvoorkeuren in MijnEcopower.

      Bent u elektriciteitsklant? Dan hebben wij voor u een MijnEcopower-profiel klaargezet. Vul op de aanmeldpagina het e-mailadres in dat Ecopower van u heeft. Daarna klikt u op ‘wachtwoord vergeten’. U kunt vervolgens een (nieuw) wachtwoord instellen.

      Om houtpellets of briketten te bestellen in de webshop moet u inloggen in uw MijnEcopower-profiel. Bestelt u een eerste keer en heeft u nog geen profiel, dan wordt er automatisch een MijnEcopower aangemaakt tijdens de bestelprocedure.

      Dat kan eenvoudig door op de aanmeldpagina van MijnEcopower te klikken op 'wachtwoord vergeten?'. U krijgt dan een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord te kiezen.

      Nee, alleen uw e-mailadres om aan te melden wijzigt. U behoudt hetzelfde wachtwoord.

      Neem contact op met de klantendienst op het telefoonnummer 03 287 37 79 of via info@ecopower.be.

      Een wijziging van uw voorschotfactuur kunt u schriftelijk aanvragen via info@ecopower.be. Het bedrag van de voorschotfacturen wordt alleen gewijzigd als u een (verwachte) verhoging/verlaging van uw verbruik motiveert.

      Nee, dat kan niet. U kunt wijzigingen altijd doorgeven per e-mail aan info@ecopower.be. Voor sommige zaken is er een digitaal formulier op de website, bv. een domiciliëring aanvragen of wijzigen, een verhuizing doorgeven, een nieuw contract aanvragen of uw zonnepanelen melden.

      Overige

      Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee. Een verhuizing gebeurt in twee stappen:

      1. Om de elektriciteitslevering op uw oude adres stop te zetten vult u het online verhuisformulier in.

      2. Om een aansluiting aan te vragen op uw nieuwe adres, vult u online een nieuw contract in.

      Als er in uw oude of nieuwe woning een overdracht van de meter plaatsvindt van de oude naar de nieuwe bewoner, vergeet dan niet om een energie-overnamedocument van de VREG in te vullen en beide partijen te laten ondertekenen.

      Download hier het energieovernamedocument voor een overname zonder zonnepanelen.

      Download hier het energieovernamedocument voor een overname met zonnepanelen.

      De scan of foto van dit ondertekende document laadt u op in het verhuisformulier en/of het digitale contract. Bewaar ook het originele formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

      Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

      Er komen heel wat vragen van mensen die een kleine windturbine willen zetten om – al dan niet gedeeltelijk – in hun eigen energieverbruik te voorzien.

      Vooraleer u investeert in productie, kunt u beter eerst in uw verbruik snoeien: energie besparen blijft het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk is het aantrekkelijk, zo'n kleine windturbine waarmee u aan huis elektriciteit produceert. Al zijn er enkele bedenkingen.

      • Het vergunningstraject is afhankelijk van de lokale overheid en is niet altijd eenvoudig. Voor middelgrote windturbines is het mogelijk even moeilijk als voor een grote windturbine. Er is natuurlijk ook een effect op de omgeving (geluid, uitzicht).
      • Windturbines hebben bewegende onderdelen. Dat betekent dat ze ook deskundig en regelmatig onderhoud vergen.
      • Over de rendabiliteit zijn er vragen. De wind waait het snelst hoog in de lucht; de rotor van een grote windturbine staat op 100 meter of hoger, de 'kleintjes' staan op zo'n 15 m hoogte. En hoe dieper in het binnenland, hoe minder wind. Gemiddeld is er vlak boven de huizen een windsnelheid van 4 m/s. Op de grafieken van de producenten van kleine windturbines is dat omgezet een bijna verwaarloosbare jaarproductie. De meeste kleine windturbines produceren maar echt goed als er gemiddeld 8 m/s is. Niet echt realistisch in Vlaanderen. Onze grote windturbines hebben op 100 m ashoogte nauwelijks 6 m/s gemiddeld. De prijs per kWh van een kleine windturbine is hoger dan de prijs per kWh voor zonnepanelen.
      • En ten slotte: coöperanten van Ecopower hébben al windturbines: ze zijn mede-eigenaar van het hele productiepark van hun coöperatie.

      Niet gevonden wat u zocht?

      Contacteer ons