Samenwerking loont

Coöperatie is afgeleid van het Latijnse ‘cooperare’, wat ‘samenwerken’ betekent. Samenwerking maakt een wezenlijk deel uit van het DNA van een echte coöperatie. Enkel als burgers, bedrijven en overheden de krachten bundelen kunnen we de energietransitie waarmaken.
cornerDubbel

Burgercoöperaties

Alle burgercoöperaties voor hernieuwbare energie (oftewel REScoops) die in Vlaanderen volgens de ICA-principes werken, zijn aangesloten bij de koepelorganisatie REScoop Vlaanderen. Op Europees niveau verenigen ze zich in REScoop.eu. Ecopower deelt projecten, doet onderzoek en wisselt informatie en kennis uit met heel wat Vlaamse en Europese energiecoöperaties.

Ook zetten we sterk in op goede banden met lokale overheden en bieden we begeleiding aan startende burgerinitiatieven. Enkele inspirerende voorbeelden? Bekijk hiernaast het filmpje. Lees het verhaal van de succesvolle samenwerking tussen stad Eeklo en Ecopower. Of ontdek wat Ecopower doet in de LICHT-werking in Vlaams-Brabant.

Ecopower is mede-oprichter en drijvende kracht achter Coopkracht vzw, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen waar kennisdeling, opleiding en samenwerking centraal staan.

Speel video af

Samen werken

We delen ons prachtige kantoor vlak bij Berchem station in Antwerpen met de collega's van REScoop.eu, REScoop Vlaanderen, Coopkracht en EnergieID. Dat is niet enkel leuk en gezellig, het bevordert ook het uitwisselen van ideeën en biedt de mogelijkheid om samen na te denken over uitdagingen.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners in innovatie

Ook voor onderzoek en ontwikkeling, waarmee we ons voorbereiden op de energiemarkt van de toekomst, is samenwerking een must. In het kader van Europese en andere projecten sluiten we partnerschappen met coöperatieve en niet-coöperatieve bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale overheden etc. Ons doel, namelijk het verduurzamen van onze energievoorzieningen, primeert.

Samenwerkingen die ons doel bewerkstelligen, omarmen we. Dat is verrijkend en bovendien een veel efficiëntere werkwijze dan het klassieke concurrentiemodel van de kapitalistische economie.

Bekijk de projecten
cornerDubbel

Investeer mee in de energietransitie

Word coöperant