LICHT Vlaams-Brabant

Ecopower steunde en ontwikkelde in Vlaams-Brabant tussen 2017 en 2021 Lokale Initiatieven voor een Coöperatieve, Hernieuwbare Transitie.
cornerDubbel

Van LICHT-Leuven.....

In mei 2017 werd Ecopower door de stad Leuven geselecteerd als strategische partner om de energietransitie te stimuleren. Het voorstel dat Ecopower indiende bij de stad werd gesteund door een consortium van lokale organisaties en bedrijven die dagelijks burgers, overheden en bedrijven helpen om energie te besparen en hernieuwbare energie te produceren. Essentieel is dat de burgers de kans krijgen om financieel deel te nemen aan de projecten via een citizen energy community.

Na het sluiten van het partnerschap werd LICHT Leuven opgericht: een consortium bestaande uit zes personen van Ecopower, de stad Leuven en de vzw Leuven 2030, ondersteund door de algemene vergadering van het consortium. Het consortium richtte zich op de ontwikkeling van grotere PV-installaties op scholen, openbare gebouwen, industrie, de nationale luchthaven, … Maar ook de bestaande inspanningen werden geïntensiveerd om scholen duurzamer te maken, huishoudens te helpen isoleren, hun verwarming te verduurzamen en zonnepanelen te installeren.

Al snel werd echter duidelijk dat we ook de gemeenten en kleinere steden rond Leuven moesten betrekken. Samenwerking met het ommeland is noodzakelijk voor Leuven als hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld bij het nadenken over windenergie of over biogasproductie uit composteerbaar huishoudelijk afval.

cornerDubbel

.... naar LICHT Vlaams-Brabant

Met de steun van de provincie en door alle bestaande programma's en projecten op elkaar af te stemmen, werd in oktober 2017 een consistente aanpak uitgewerkt om alle gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen geformuleerd in het Burgemeestersconvenant en in de bijhorende actieplannen. Uit deze evolutie werd LICHT Vlaams-Brabant geboren.

cornerDubbel

De REScoop-aanpak

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciehoofdstad Leuven, steden en gemeenten uit deze provincie en alle partners van het LICHT-consortium werden er lokale energiegemeenschappen (LICHT-groepen) opgericht van burgers. Deze LICHT-groepen kregen ondersteuning om de investeringsmogelijkheden in hun gemeente te (leren) selecteren. Ecopower ondersteunde de LICHT-groepen bij een technische doorlichting van mogelijke hernieuwbare energieprojecten. Uiteindelijk leidde dit tot het ontstaan van vier nieuwe burgerenergiecoöperaties: ECoOBDruifkrachtNAVITAS Energie en Noordlicht

cornerDubbel

Benieuwd naar de huidige werking van LICHT?

Lees meer over LICHT Leuven