Een burgercoöperatie voor
hernieuwbare energie (REScoop)

Ecopower verenigt burgers om samen te investeren in hernieuwbare energie via rechtstreekse participatie: alle aandeelhouders zijn mede-eigenaar van de productie-installaties. Daarnaast sensibiliseren en informeren we onze coöperanten over rationeel energieverbruik.
cornerDubbel

Energiebedrijf Ecopower

Ecopower is een coöperatieve producent en leverancier van hernieuwbare energie. Wie mee investeert in de productie kan thuis de eigen Ecopower-stroom verbruiken. Onze missie is het uitbouwen van een democratisch, decentraal en duurzaam energiesysteem. We streven naar 100% hernieuwbare energie voor elektriciteit, warmte én mobiliteit.

Door gewone burgers eigenaar te maken van windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en de pelletfabriek vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie. Samen nemen we onze energievoorzieningen zelf in handen, zo worden we onafhankelijk van energie-import en van grote commerciële bedrijven.

Burgercoöperatie Ecopower

Met onze coöperatieve en democratische structuur werken we mee aan een economie ten dienste van mens en maatschappij. Elke coöperant heeft medezeggenschap in het bedrijf, samen plaatsen we ecologische en maatschappelijke impact boven financiële winst.

Aandelen van Ecopower hebben het 'label solidaire financiering', een onafhankelijk solidariteitslabel voor financiële producten die de reële Belgische economie versterken. Dankzij lokale coöperatieve energie houden we onze natuurlijke rijkdommen zoals zon en wind in burgerhanden.


Speel video af