Onderzoek & ontwikkeling

Via innovatieve projecten en samenwerkingen bereidt Ecopower zich voor op de energiemarkt van de toekomst.

In het kader van Europese en andere projecten sluiten we partnerschappen met coöperatieve en niet-coöperatieve bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale overheden etc. Ons doel, namelijk het verduurzamen van onze energievoorzieningen, primeert. Samenwerkingen die ons doel bewerkstelligen, omarmen we. Dat is verrijkend en bovendien een veel efficiëntere werkwijze dan het klassieke concurrentiemodel van de kapitalistische economie.

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar Ecopower deel van uitmaakt.

cornerDubbel
cornerDubbel

Lopende projecten

Power Up


SCCALE - LICHT Leuven

REScoop MECISE

FlexSys

REScoop VPP

DeeldeZon

ACCE

AquaCom

Offshore For Sure

EFRO


Afgelopen projecten

REGEnergy

CIRCUSOL

LICHT Vlaams-Brabant

ASSET

RHEDCOOP

Circulair Zuid

cornerDubbel

Maak uw eigen hernieuwbare energie via Ecopower

Word coöperant