Onderzoek & ontwikkeling

Via onderzoek en ontwikkeling bereidt Ecopower zich voor op de energiemarkt van de toekomst.

In het kader van Europese en andere projecten sluiten we partnerschappen met coöperatieve en niet-coöperatieve bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale overheden etc. Ons doel, namelijk het verduurzamen van onze energievoorzieningen, primeert. Samenwerkingen die ons doel bewerkstelligen, omarmen we. Dat is verrijkend en bovendien een veel efficiëntere werkwijze dan het klassieke concurrentiemodel van de kapitalistische economie.

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar Ecopower aan deelneemt.

cornerDubbel
cornerDubbel

REGEnergy

CIRCUSOL

LICHT

REScoop MECISE

cornerDubbel

Maak uw eigen hernieuwbare energie via Ecopower

Word coöperant