REScoopVPP

Het hoofddoel van REScoopVPP is om een virtuele elektriciteitscentrale op te zetten, gestuurd door een burgerenergiegemeenschap. Die centrale kan flexibiliteitsdiensten aan het net leveren en bijdragen tot een aandeel van 100% hernieuwbare energiebronnen in het net.
cornerDubbel

De klimaatverandering aanpakken betekent overgaan op een 100% hernieuwbare energiesysteem. Om technische problemen op het net te vermijden, moet de hoeveelheid elektriciteit die productie-installaties in het net injecteren altijd in evenwicht zijn met de hoeveelheid elektriciteit die door de consumenten wordt gevraagd.

Het REScoopVPP-project wil de nodige digitale tools open source ontwikkelen en testen in vijf landen (België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het VK) om dit evenwicht te bewaren. De REScoopVPP-tools, ontwikkeld door en voor energiecoöperaties, richten zich ook op het slimmer maken van bestaande gebouwen door technologieën te ontwikkelen om apparaten zoals warmtepompen, zonnepanelen, elektrische voertuigen en thuisbatterijen die al aanwezig zijn in huizen en andere gebouwen efficiënter te gebruiken.

Door hun energieverbruik af te stemmen op de beschikbaarheid van energieproductie, dragen burgers actief bij aan de verschuiving van het energiesysteem van een gecentraliseerd systeem op basis van fossiele brandstoffen naar een gedecentraliseerd systeem op basis van hernieuwbare energie, en krijgen zij tegelijkertijd meer controle over hun energiefactuur.

cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower zal als coöperatieve producent en leverancier van groene energie een tool testen en verbeteren die helpt om optimaal te voorspellen hoeveel elektriciteit onze productie-installaties, zoals windturbines en zonnepanelen, zullen produceren én hoeveel elektriciteit Ecopower-klanten op een bepaald moment in de nabije toekomst van het net zullen afnemen. 

Op die manier draagt Ecopower bij tot het behoud van het evenwicht op het Belgische elektriciteitsnet. Dit kan zorgen voor lagere werkingskosten voor Ecopower als producent en leverancier. Dit kan dan weer resulteren in lagere energiefacturen voor haar klanten. Anderzijds krijgt Ecopower als partner binnen het REScoopVPP-project een beter zicht op welke manier huishoudens in de toekomst vergoed kunnen worden voor het flexibel omgaan met elektriciteitsverbruik.

Speel video af

Looptijd van het project: juni 2020 – mei 2023.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 893240.

cornerDubbel
cornerDubbel