30 jaar Ecopower, ons verhaal

cornerDubbel
18 oktober 2021
Ecopower is jarig

Ecopower blaast dertig kaarsjes uit, hoera! Dat werd gevierd met vijf feestelijke Energiecafés in Vlaanderen. Op het feestmenu: de inspirerende kortfilm We the Power van Patagonia, een blik in het verleden en de toekomst van Ecopower en een gezellige receptie. Onze 30 jaar vierden we verder met Ecopower-fluohesjes en -stickers, een filmpje dat ons elektriciteitsmodel kort en krachtig uitlegt en de geboorte van deze tijdlijn.

Speel video af
18 oktober 2021
30 jaar Ecopower in cijfers

Dertig jaar Ecopower, dat zijn heel wat verwezenlijkingen. Een sterk gegroeid aantal coöperanten, klanten en medewerkers, een mooie waaier van wind-, zonne- en andere installaties en een indrukwekkende hoeveelheid geproduceerde groene burgerstroom. Een overzicht in cijfers:

1991-2021
Podcast: duurzaam duurt het langst

Bij Ecopower zit duurzaamheid in het DNA. Een bewering die je tegenwoordig bij wel heel veel bedrijven hoort. Waarin maken we bij Ecopower dan echt het verschil? Wat betekent duurzaamheid voor onze medewerkers? Luister naar de podcast 'Duurzaam duurt het langst' en neem een kijkje achter de schermen. Want het gaat – uiteraard – over veel meer dan duurzame energie.

Ecopower-podcast - aflevering 2: duurzaam duurt het langst

juni 2021
Afscheid van de allereerste windturbines

De drie eerste windturbines van Ecopower gaan met pensioen. In juni 2021 werden ze na bijna 20 jaar trouwe dienst afgebroken. De kleine Enercon E40 aan het voetbalveld, de Honderbundermolen, is niet langer vergund en is definitief verdwenen. De turbines aan het containerpark en de breekwerf, beter gekend als de Leidijkmolen en de Verheylegatmolen, willen we op termijn vervangen door een nieuwe, moderne versie van de bestaande.

Lees meer in deze twee blogartikels: Afscheid van onze allereerste windturbines in Eeklo & Afscheid van een oude windturbine en windfeest voor een nieuwe

27 mei 2021
Lancering burgerenergie.be

Burgerenergie? De Vlaamse REScoops bundelen de krachten en maken een website om de nieuwe term 'burgerenergie' op de kaart te zetten en zo veel mogelijk burgers te overtuigen om mee te doen.

Het platform www.burgerenergie.be is hét onafhankelijk aanspreekpunt dat het belang van de burger in de energietransitie centraal zet. Op de website staat het overzicht van alle coöperaties die lid zijn van de koepelfederatie REScoop Vlaanderen én hun coöperatieve projecten en dienstverlening.

Januari 2021
Huzarenstukje: windturbine aan de Huysmanhoeve

Bloed, zweet en tranen vergde de bouw van de windturbine aan de Huysmanhoeve in Eeklo. Een stevige tegenslag - het faillissement van de constructeur - maakte het de Ecopower-projectmedewerkers niet gemakkelijk maar met vereende krachten, veel doorzettingsvermogen en heel wat gereis door Europa om de verschillende onderdelen van onze nieuwe turbine te verzamelen, slaagden we er toch in om samen met burgercoöperatie Volterra een prachtige windturbine neer te zetten.

Speel video af
September 2019
Ecopower in een nieuw jasje

In september 2019 krijgt Ecopower een volledige make-over. Met een moderne huisstijl zetten we onze burgercoöperatie op de kaart van de energiespelers van de toekomst. De website wordt volledig vernieuwd, de PowerPost en het jaarverslag hebben vanaf nu een uniforme lay-out en een nieuw logo pronkt op alle documenten.

2019
Nieuwe investeringstak: warmtenetten

Ecopower zet verder in op de verduurzaming van onze warmtebehoefte via warmtenetten. In 2019 stapt Ecopower samen met ZuidtrAnt-W en Kelvin Solutions in Warmte Verzilverd. De samenwerkingsvennootschap legt een warmtenet aan dat de industriële restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek afvangt en transporteert om bedrijven en wooneenheden te verwarmen. Terzake bracht een mooie reportage over het warmtenet in Mortsel.

Speel video af
2017
Fairfin Award / Prix Financité 2017

Met deze prijs willen de organisaties Fairfin en Financité duurzame investeringen onder de aandacht brengen. 

“We zijn erg blij met de prijs van Fairfin en Financité. Het is van groot belang dat investeringsprojecten gedragen door lokale burgers en met duidelijke sociale en ecologische doelstellingen erkenning en bekendheid krijgen. In het geval van Ecopower zijn de investeerders rechtstreeks mede-eigenaar van de windturbines en zonne- en andere projecten. Het gaat niet louter om een financieel product. Ook de ander energiecoöperaties die het label dragen, hanteren dit REScoop-model.” - Jim Williame, coördinator

6 oktober 2017
Een nieuwe en modern kantoor

Er waait een frisse wind door het Ecopower-kantoor: we verdubbelen de oppervlakte en gaan voor een volledige herinrichting. Het resultaat mag er wezen: een open kantoor met warme, natuurlijke materialen zoals hout en vilt, de moderne vergaderzalen ‘wind’, ‘zon’, 'water' en 'bio' zorgen voor productief overleg, vijftig tinten groen herinneren aan onze missie en de eetruimte mét (weliswaar blauwe) biljarttafel zorgt voor de nodige ontspanning. 

2017
Natuurlijke partner voor steden en gemeenten

Burgercoöperaties zijn de natuurlijke partner van steden en gemeenten inzake de ontwikkeling van duurzame energie en voor het betrekken van burgers bij de energietransitie. In Leuven bijvoorbeeld lanceren de stad, de vzw Leuven 2030 en Ecopower een strategisch partnerschap dat leidt tot de oprichting van LICHT Leuven. In 2020 realiseren we samen met burgercoöperatie ECoOB tien grote zonnepaneelinstallaties op publieke daken en laten we de burgerzon schijnen in Leuven!

2015-2016
De wind van voren

In Asse kan Ecopower vier turbines bouwen in 2015. In Beersel worden in 2016 twee turbines gebouwd door Ecopower in een park van drie. In de haven van Gent (Kluizendok 2) worden aanvullend acht windturbines gebouwd waarvan 20% eigendom is van Ecopower.

Een klas uit de lagere school brengt een bezoekje aan de windturbines in Asse.

16 april 2015
We winnen de P-NUTS Award!

De wat-award? De P-NUTS Award is een vak- en publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan lokale, duurzame energie-initiatieven. Ecopower mocht de ‘mooiste coöperatie – award’ in ontvangst nemen.

Speel video af
16 maart 2015
Oprichting REScoop Vlaanderen

REScoop België - opgericht in 2010 - splitst in 2015 in twee aparte organisaties die beter beantwoorden aan de politieke, legale en praktische context waarin ze werken. Zo wordt op 16 maart 2015 REScoop Vlaanderen opgericht. Hernieuwbare-energiecoöperaties BeauVent, Bronsgroen, Energent, PajoPower, Volterra, Campina Energie, Core en Ecopower zijn er vanaf de start bij. In 2021 heeft REScoop Vlaanderen 24 leden en vertegenwoordigt de organisatie 75.000 burgers die bewust investeren in hernieuwbare energie voor een duurzame toekomst. Ze werken volgens de ICA-principes en gaan via samenwerking voor ecologische en maatschappelijke meerwaarde.

2014
Bouw van de pelletfabriek

De bouw van de pellet- en brikettenfabriek in 2014 zorgt ervoor dat Ecopower ook coöperatieve groene warmte kan aanbieden. De noodzaak om ook onze warmtebehoefte te verduurzamen is groot. 

Daarin spelen ook pellets en briketten een rol; ze vormen een realistisch en betaalbaar alternatief voor stookolie of brandhout. Dankzij de eigen coöperatieve fabriek in Ham hebben we de volledige controle over het productieproces, van de keuze van de grondstof tot de verpakking.

Speel video af
2013
Oprichting REScoop.eu

Vanaf 2008 zijn er contacten met hernieuwbare energiecoöperaties uit andere Europese landen en via een project gefinancierd door de Europese Commissie wordt er in 2013 een heuse Europese federatie opgericht: REScoop.eu. Ecopower is in de persoon van Dirk Vansintjan sindsdien voorzitter. Ecopower neemt vanaf dan deel aan verschillende onderzoeksprojecten die de coöperatieve beweging versterken en zorgen dat we de energiesector van dichtbij blijven volgen.


2012
Een jaar zonder dividend

Na heel wat jaren met 6% dividend, wat het maximum is voor een NRC-erkende coöperatie, keert Ecopower voor het eerst geen dividend uit in 2012. Het dividend is een financiële beloning voor het ecologische en maatschappelijke engagement van de leden van een energiecoöperatie. Sommige coöperanten die om louter speculatieve redenen lid werden, zeggen hun aandelen op. Overtuigde mensen blijven en er komen er steeds nieuwe bij, waardoor er nauwelijks een daling opgetekend wordt in het coöperantenbestand.

Een diepere duik in de Ecopower-geschiedenis?
Het archief van onze jaarverslagen en PowerPosten vindt u hier.

December 2008
Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties beloont initiatieven die met succes duurzaamheid integreren in hun dagelijkse werking. Het doel van de prijs is om anderen te inspireren om ook te ondernemen volgens de principes van People, Planet, Profit én Participation. Naast de eer krijgen we ook een filmpje cadeau over de werking en het model van Ecopower. Heel welkom voor de verdere verspreiding van onze boodschap.

Speel video af
2008
Coöperanten zijn trots op hun windturbines!

Dat de coöperatieve aanpak van windprojecten loont, bewijst de samenwerking in Eeklo. Man Bijt Hond brengt in 2008 een intussen legendarisch fragment van trotse Ecopower-coöperanten die hun boom snoeiden omdat die het zicht op hun windturbines wegnemen. 

Lees meer over Ecopower en Eeklo in het dossier van VVSG.

Speel video af
2007
PV-privé: zon op particuliere daken

In 2007 en 2008 worden 300 kleine installaties voor zonne-energie geplaatst bij coöperanten in het kader van het PV-privé-project. De panelen zijn gefinancierd door Ecopower en de bewoners worden volledig ontzorgd. Een mooie boost voor het aantal zonnepanelen op particuliere daken in Vlaanderen. We leren ook een belangrijke les; zulke dienstverlening op niveau van individuele huishoudens is erg arbeidsintensief en helaas niet zo efficiënt.