Update: de windturbine staat rechtop!

Een kleine maand na het feestelijk werfbezoek aan de Huysmanhoeve staat de Ecopower-windturbine te stralen in Eeklo. 

De wieken worden omhoog gehesen.

De bouw werd af en toe stilgelegd door hevige wind maar na hard werk staat de windturbine fier rechtop! Onder de foto lees je het verslag van haar (niet altijd even gemakkelijke) levensloop. 

De bouw van de nieuwe windturbine aan de Huysmanhoeve in Eeklo werd al aangekondigd vlak voor de algemene vergadering van april 2018. Volgens de planning zouden we de nieuwe turbine, gefinancierd met burgerkapitaal via energiecoöperaties Ecopower en Volterra, begin 2019 beginnen bouwen. Vanaf mei 2019 zou hij groene burgerenergie beginnen produceren voor zo’n 2000 huishoudens.

Voortgang van het project

De site aan de E34, toen nog een braakliggende akker, werd voorbereid:

In november 2018 organiseerden we de eerste buurtinfovergadering. In januari 2019 volgde een uitgebreide informatieavond georganiseerd samen met de lokale energiecoöperatie en projectpartner Volterra waarop we alle coöperanten en geïnteresseerden uit Eeklo uitnodigden.

De fundering kwam er:

De kraan kwam ter plaatse, klaar voor actie:

De elektriciteitsaansluiting op het distributienet werd in orde gebracht:

We maakten de nodige afspraken om de elektriciteitscabine te plaatsen, de fundering te gieten, de kraan en de stukken ter plaatse te krijgen en de turbine op de locatie te assembleren:

Een stevige tegenslag

En toen viel alles stil. Constructeur Senvion die de onderdelen van de windturbine type MM100 ter plaatse moest aanleveren en ook instaan voor de montage, raakte in financiële moeilijkheden. Het project kwam even op de helling. Maar dat was buiten de medewerkers van Ecopower gerekend!

Met vereende krachten

Dankzij het nodige doorzettingsvermogen een en flinke dosis vastberadenheid van verschillende Ecopower-collega's zijn we erin geslaagd om uit verschillende uithoeken van Europa de onderdelen rechtstreeks aan te kopen en om het transport naar Eeklo te regelen. Dat had heel wat voeten in de aarde. De gondel bevond zich in Portugal, de mast lag in Frankrijk en de wieken in Polen.

De gondel werd in november per schip naar België gebracht en gelost in de Antwerpse haven. Die is momenteel al ter plaatse op de site in Eeklo en is intussen voorzien van het nieuwe Ecopower-logo. De nacht van 15 op 16 december kwamen de wieken aan, op drie grote opleggers. Ze werden op 16 december afgeladen op de werf. Later die week volgde de mast, die nu in drie delen op de site ligt te wachten op montage.

Er staat intussen heel wat begroeiing op de site, maar we hebben goed nieuws. Eind januari starten we met de assemblage van de zesde coöperatieve windturbine in Eeklo!

In het project ‘Eeklo 1’ zette Ecopower al in 2001 drie burgerturbines aan het industrieterrein en het voetbalveld. In 2011 volgden er nog twee zuiver coöperatieve turbines aan de E34, het project 'Eeklo 2'. Met dit derde project maken Ecopower, Volterra en de Stad van Eeklo de echte coöperatieve windhoofdstad van Vlaanderen. Het mooie verhaal van de samenwerking tussen Ecopower en Eeklo leest u in het artikel 'Eeklo en Ecopower: een succesverhaal met massa’s windmolens en nul bezwaarschriften'.


Kom zondag 12 januari naar het feestelijke werfbezoek


Om deze doorbraak te vieren - en omdat we niet vaak de kans krijgen om de indrukwekkende onderdelen van een windturbine eens van dichtbij te bezichtigen, plannen we een kleine nieuwjaarsdrink en een werfbezoek in Eeklo. 

Iedereen is van harte welkom in de Huysmanhoeve tussen 11.30 en 16.00 uur. Ecopower en Volterra trakteren u op een gezellige nieuwjaarsreceptie. Om de tien momenten vertrekt er een groepje voor een geleid bezoek aan de werf, waar projectingenieurs van Ecopower en Volterra uitleg geven en uw vragen beantwoorden. Bent u er graag bij? Alle informatie via onze kalender.

Uitsmijter

Gelukkig hebben we bij Ecopower, dankzij ons sinterklaascadeau van vorig jaar, al enige ervaring met het zelf assembleren van windturbines 😊