Eeklo 2
Wind

Locatie

Eeklo 2 is een windproject van twee windturbines langs de expresweg E34 ten noorden van Eeklo. Er staat een windturbine links en een rechts van de IVM-huisvuilcentrale op publiek terrein. De twee windturbines passen in een lijnopstelling van meerdere windturbines langsheen de E34 op grondgebied Eeklo en Maldegem. Op grondgebied Maldegem staan al zeven windturbines van Elicio (WAL) en op grondgebied Eeklo staan al 2 windturbines van Eneco (NL).

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project kwam tot stand via een openbare aanbesteding voor het bouwen van twee windturbines op gronden van de stad Eeklo en van de intercommunale IVM. In de selectieprocedure werd naast een vaste opstalvergoeding gevraagd naar burgerparticipatie en lokale meerwaardecreatie voor de stad en haar bevolking. Op basis daarvan werd het project aan Ecopower toegewezen.

Milieuwinst

De twee turbines zorgen samen voor een jaarlijkse besparing van 4100 ton CO2.

Technische details

Vermogen 2 x 2,3 MW
Verwachte jaarlijkse productie

2 x 5.300.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 2500 Ecopower huishoudens
  • 1500 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 6.430.000 €
Aantal Ecopower aandelen 25.720
Bouwjaar/ingebruikname 2011 / december 2011

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant