Onze visie op groene warmte

Energie is meer dan elektriciteit alleen, ook voor warmte zijn duurzame alternatieven nodig.
Lees hier over volgende aspecten van fossielvrij verwarmen: isoleren, warmtenetten, warmtepompen, pellets en zonneboilers.
cornerDubbel

Een Vlaams huishouden verbruikt per jaar gemiddeld 23.000 kWh warmte voor verwarming, koken en sanitair warm water. Dat is zo’n 83% van ons rechtstreeks energieverbruik. Voor elektriciteit ligt het gemiddelde huishoudelijke jaarverbruik in Vlaanderen op 3500 kWh.

In de energietransitie focust Ecopower daarom ook steeds meer op groene warmte:

  • In 2011 bouwden we de coöperatieve pelletfabriek in Ham voor kleinschalige, huishoudelijke verwarming.
  • In 2018 startten we met de ontwikkeling van een eerste warmtenet in Eeklo. Meerdere potentiële warmtenettracés werden onderzocht, voorlopig zonder concrete mogelijkheden om de realisatie te starten.
  • Begin 2021 startte het warmtenet Warmte Verzilverd met het leveren van industriële restwarmte aan woningen en KMO’s. Het project in Mortsel-Edegem werd op geen twee jaar tijd gerealiseerd. We werken nog aan de verdere uitbreiding.
  • In het Aquacom-project start Ecopower in 2023 in Rotselaar onderzoek naar een warmtenet met aquathermie uit de Dijle.
  • In het EFRO-project bekijken we hoe collectieve warmtecentrales op verantwoorde biomassa kunnen inzetten als springplank voor de warmtetransitie. Lees meer in dit artikel.

Isoleren, isoleren, isoleren

De manier waarop u verwarmt is een belangrijke factor: wel duurzaam, niet fossiel! Daarnaast blijven renoveren, isoleren en besparen dé sleutel om onze warmtevraag terug te dringen. Dak, muren en vloeren isoleren gecombineerd met hoogrendementsglas zorgt in woningen voor zo’n 50% minder energieverlies. Ook kleine ingrepen en gedragsverandering lonen. Tips over energiebesparing en energierenovatie leest u hier.

cornerDubbel
cornerDubbel
cornerDubbel

Warmtenetten

Bij warmtenetten gaan we voor een collectieve aanpak. Schaalgrootte zorgt voor efficiëntie en veel milieuwinst. Tegelijk is de realisatie ook complex, omdat alle betrokken partijen mee in een gemeenschappelijk verhaal moeten stappen. Wanneer is een warmtenet de beste keuze? Er moet voldoende dichte bebouwing zijn (warmtenetten worden soms ook ‘stadsverwarming’ of 'wijkverwarming' genoemd) en een lokaal beschikbare, duurzame warmtebron.

Waar komt de warmte vandaan? Hoe werkt het? Waarin schuilt de coöperatieve meerwaarde? Aan welke warmtenetten werkt Ecopower? Lees hier meer over warmtenetten.

Niet overal kan een warmtenet ontwikkeld worden in de nabije toekomst. In een wijk of stadcentrum met aaneengesloten bebouwing zijn er mogelijkheden. Ook in appartementsgebouw van meer dan drie bouwlagen. Daarnaast blijven individuele oplossingen zoals warmtepompen, pelletkachels en -ketels of zonneboilers nodig.

Meer over warmtenetten
cornerDubbel
cornerDubbel

Houtpellets

Pellets zijn geperste houtkorrels die worden verbrand in een pelletkachel of pelletketel. Het is de best mogelijke manier om te verwarmen met biomassa, als er aan strenge criteria wordt voldaan: lokaal geproduceerde pellets uit duurzaam bosbeheer en in korte keten. Bij pellets is de kwaliteit van de brandstof genormeerd en geoptimaliseerd, ook worden brandstof- en luchttoevoer automatisch gestuurd. Deze combinatie zorgt voor het hoogst mogelijke rendement en de laagst mogelijke uitstoot. Meer info over duurzaamheid, CO2, fijn stof en andere milieuaspecten leest u in ons pelletdossier.

Een pelletketel is de warmtebron voor uw centrale verwarming en vervangt de stookolieketel of de gasboiler. Een pelletkachel is een verwarmingstoestel dat zijn warmte rechtstreeks aan de ruimte afgeeft. In sommige gevallen is voor een individuele woning buiten stedelijk gebied pelletverwarming de beste keuze om efficiënt, hernieuwbaar te verwarmen. Zijn een warmtepomp of een warmtenet mogelijk voor uw woning? Dan heeft dat de voorkeur.

Op onze pelletpagina vindt u meer informatie over duurzame pellets, pelletketels, pelletkachels, warmtenetten op pellets en de coöperatieve pelletfabriek van Ecopower.

Alles over houtpellets

Warmtepompen

Een warmtepomp is geschikt voor een goed geïsoleerde woning die verwarmd kan worden op lage temperatuur, idealiter met wand- of vloerverwarming. Dan werkt een warmtepomp met voldoende rendement en kan ze optimaal warmte voorzien in verhouding tot de hoeveelheid verbruikte elektriciteit. Denk aan BEN-woningen, nieuwbouw of gebouwen die een grondige energierenovatie hebben ondergaan. Moet de pomp heel hard werken omdat de warmtevraag van de woning te groot is? Dan bent u eigenlijk elektrisch aan het verwarmen. Het kan dat uw warmtepomp op groene stroom werkt, maar dan nog is het geen efficiënt gebruik van de beschikbare hernieuwbare energie. U kunt testen of uw woning geschikt is voor een warmtepomp met de eenvoudige test ‘Zet ‘m op 50’ van Ecobouwers en BBL.

Studentencoöperatie CORE ontwikkelde de gratis webtool ‘3 Stappen Naar Een Warmtepomp. Die geeft u snel en eenvoudig een overzicht van de bestaande types warmtepompen en welke het meest geschikt is voor uw woning. Daarnaast krijgt u een schatting van uw investeringskost en energie- en CO2-besparing.

Met het Hybrinator -project onderzoekt Ecopower samen met partners Energent en EnegieID de haalbaarheid van hybride warmtepompen. Dit zijn lucht-water warmtepompen gecombineerd met de gasboiler. Deze warmtepompen zijn ook geschikt voor minder goed geïsoleerde woningen en zouden dus veel ruimer ingezet kunnen worden.

Zonneboilers

Een zonneboiler verwarmt water met behulp van zonne-energie. Het toestel kan zowat de helft van uw warm water voorzien zonder enige uitstoot van CO2 of fijn stof. Ook verwarmen met een zonneboiler is mogelijk, wel altijd in combinatie met een andere verwarmingsinstallatie.