Prijssimulator
een inschatting van uw jaarfactuur bij Ecopower


cornerDubbel
cornerDubbel

Een inschatting maken van uw jaarfactuur bij Ecopower? Vul uw gegevens in in de prijssimulator. Goed om weten: hoe minder u verbruikt, hoe lager uw factuur!

De prijs voor groene burgerstroom bij Ecopower is 50% vast en 50% variabel. Lees meer op www.ecopower.be/prijs. De simulator rekent met de best mogelijke inschatting van de prijs (de energiecomponent) voor het komende jaar. Voor afname is dat op dit moment 0,1318 euro per kWh (exclusief btw). We passen deze inschatting maandelijks aan en volgen daarbij dezelfde methodologie als de VREG voor de V-test. Voor injectie rekent de prijssimulator met een terugleververgoeding van 0,075 euro per kWh (sinds 1 januari 2024). Voor de kost GSC en kost WKC houdt de simulator rekening met de aanpassing vanaf 1 juni 2024. Alle berekende cijfers in de simulator zijn inclusief btw (6% voor particulieren, 21% voor zakelijke klanten).
Maximaal vermogen = 10 kVa.
Indien uw omvormer groter is, is de activatie van meetregime 3 een verplichting vanuit Fluvius en kan u niet kiezen voor het product 'Groene Burgerstroom'. Bij Ecopower schakelt u hierbij automatisch over naar Dynamische Burgerstroom.

Een deel van de netkosten wordt aangerekend via het capaciteitstarief.

Voor een zo nauwkeurig mogelijke berekening van uw persoonlijke jaarfactuur kunt u uw gemiddelde maandpiek van de afgelopen 12 maanden ingeven (ga naar mijn.fluvius.be, klik op ‘toon piekvermogen’ en bereken het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden).

U kunt uw gemiddelde maandpiek ook berekenen via de simulator van de VREG. Heeft u geen idee van uw piekverbruik? Dan maken we een inschatting op basis van uw verbruiksgegevens.

Energiekost
Het gedeelte voor Ecopower
Groene burgerstroom
Injectie groene burgerstroom
Kost GSC
Kost WKK
Forfait terugdraaiende meter

Nettarieven
Het gedeelte dat Ecopower doorstort aan de netbeheerder
Kost databeheer
Capaciteitstarief
Afnametarief (voor netgebruik per kWh)
Prosumententarief
Maximumtarief

Heffingen
Het gedeelte dat Ecopower doorstort aan de overheden
Bijdrage op de energie
Bijdrage Energiefonds
Bijzondere federale accijns

Totaal

Op basis van deze simulatie bedraagt uw maandelijks voorschot

Vergelijken met andere leveranciers?

Een onafhankelijke en gedetailleerde vergelijking maken met andere leveranciers kan met de V-test van VREG, de Vlaamse energieregulator.

Sociaal tarief

Als u recht heeft op het sociaal tarief, rekenen we enkel dat sociaal tarief aan in de plaats van alle andere kosten weergegeven in de prijssimulator. Het sociaal tarief is bij alle leverancier gelijk, lees meer in deze veelgestelde vraag. Meer uitleg en de tarieven voor elk kwartaal vindt u op deze webpagina van de CREG.

Heeft u recht op sociaal tarief en wilt u uw jaarfactuur berekenen? Dat kan in de V-test van VREG