Werken bij 
energiecoöperatie Ecopower

Vacatures verschijnen op deze pagina en
worden verspreid via de nieuwsbrief, Facebook, twitter en LinkedIn.
cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower zoekt nieuwe leden voor het bestuursorgaan

Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 14 september.


Over Ecopower

Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Geen gewoon bedrijf, wel een vereniging van intussen meer dan 60.000 burgers die samen investeren in de productie van hernieuwbare energie. Uit zon, wind en waterkracht maken we groene stroom die de coöperanten thuis kunnen afnemen. Uit lokale biomassa maken we duurzame houtpellets en -briketten voor huishoudelijke verwarming. Om onze warmtebehoefte te verduurzamen ontwikkelt Ecopower ook warmtenetten.

Naast de productie van energie in burgerhanden focust Ecopower op rationeel energiegebruik en sensibilisering over hernieuwbare energie en energiebesparing. We informeren over de elektriciteitsmarkt en het Belgische energielandschap, maar ook over de bredere coöperatieve beweging in Vlaanderen en de sociale dimensie van de energietransitie. We plaatsen maatschappelijke en ecologische meerwaarde boven financiële winst.

Kortom: Ecopower maakt Belgische burgerenergie en gaat samen met alle coöperanten voor een gezond klimaat en een eerlijke, democratische energiemarkt.

Ecopower zet zich volop in voor de energietransitie en focust daarbij niet enkel op het ecologische aspect. Door de coöperatieve manier van werken betrekken we zo veel mogelijk mensen bij het energieverhaal. Via Ecopower zijn meer dan 60.000 burgers mee eigenaar van 20 windturbines, drie kleine waterkrachtcentrales en zo'n 350 zonnepaneelinstallaties. De geproduceerde elektriciteit wordt verdeeld onder de coöperanten die ook klant zijn. Om onze warmtevoorzieningen te verduurzamen hebben we een eigen pelletfabriek die lokale biomassa verwerkt en ontwikkelen we warmtenetten.

Het bedrijf werd opgericht in 1991 en is een coöperatieve pionier in het energielandschap. Intussen zijn er meer dan 50 vaste medewerkers. Het maatschappelijke engagement van Ecopower tekent zich ook af in ons personeelsbeleid. Bij een sollicitatie zijn het talent, ervaring en motivatie die de doorslag geven.

Wat je nog moet weten over Ecopower? We hebben een aangenaam, helemaal vernieuwd kantoor aan het station van Antwerpen Berchem, een solidaire en positieve werksfeer, een (optionele) biljartcompetitie én een coöperatieve huisleverancier van lokale bieren.


  Het bestuursorgaan

  Het bestuursorgaan bestaat uit drie tot twaalf bestuurders. In de samenstelling wordt gestreefd naar algemene diversiteit en houden we onder meer rekening met:

  • Een goede mix van interne (werknemers van Ecopower) en externe bestuurders;
  • Genderevenwicht;
  • Complementariteit in expertise en netwerk.

  De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is als volgt:

  • Luc Vermeeren (voorzitter bestuursorgaan, intern, coördinator pelletteam)
  • Tom Willems (intern, verantwoordelijke projecten en representatiebeleid)
  • Kathleen Markey (extern, expert financieel management en energie-efficiëntie, werkzaam bij ingenieursbureau Efika)
  • Erwin Storms (extern, expert logistiek, ICT en infrastructuur)
  • Dirk Vansintjan (extern, voorzitter REScoop Europa)


  Profielomschrijving

  • Je onderschrijft de missie en visie van Ecopower.
  • Je bent vertrouwd met of beschikt over een specifieke expertise op het gebied van:
   • Algemene bedrijfsvoering: financiën, bedrijfsorganisatie, juridisch, HR, marketing en communicatie, …
   • Duurzaamheid en energie: technologie, ondersteuning, beleid (nationaal, internationaal …)
   • Coöperatief ondernemen: ICA-principes, waarden, ondernemingsvorm, erkenning …
  • De functie is onbezoldigd, onkosten worden wel vergoed.
  • Het gaat om een coöptatie (art. 21 van de statuten): je vult een vrijgekomen mandaat in. Het bestuursorgaan doet de selectie, die bevestigd moet worden op de volgende algemene vergadering. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2023.
  • Lees voor meer informatie de officiële functieomschrijving.


  Wat biedt Ecopower?

  • Je maakt deel uit van een team dat de toekomst en werking van Ecopower bepaalt.
  • Je kunt actief meewerken aan de realisatie van de energietransitie en aan de versterking van de energiecoöperaties en energiegemeenschappen in Vlaanderen.
  • Je bent verzekerd voor je burgerlijke aansprakelijkheid als bestuurder.
  • Je krijgt een goede ondersteuning door de andere bestuurders en door het management van de onderneming.
  • Je krijgt een grondige introductie in de werking van Ecopower en het bestuursorgaan.
  • De onkosten die je maakt in je functie als bestuurder worden door Ecopower terugbetaald.


  Wat verwacht Ecopower van jou?

  • Je neemt deel aan de vergaderingen van het bestuursorgaan. De vergaderingen vinden vijfmaal per jaar plaats.
  • Je maakt je vertrouwd met de agendapunten van de vergaderingen, brengt je eigen expertise en netwerk in en werkt actief mee aan een eensgezinde visie of beslissing binnen het bestuursorgaan.
  • Je handelt in het belang van Ecopower cv en respecteert de confidentialiteit.
  • Je volgt op regelmatige basis de werking en de communicatie van Ecopower (website, nieuwsbrieven, sociale media, nieuwe projecten en ontwikkelingen, ….).
  • Je bent bereid om in de mate van het mogelijke deel te nemen aan activiteiten die door Ecopower cv georganiseerd worden, zoals de algemene vergadering en de Energiecafés.
  • Je ondertekent een contract met Ecopower voor je activiteiten als bestuurder.
  • Lees hier de volledige functieomschrijving.


  Praktisch verloop selectieprocedure

  • Stuur je kandidatuur per e-mail naar de voorzitter van het bestuursorgaan (luc.vermeeren@ecopower.be) voor 15 september 2021. Beschrijf je motivatie en de expertise, kennis of ervaring die je in wilt brengen in het bestuursorgaan.
  • Het kan zijn dat je uitgenodigd wordt voor een kennismaking waarbij je je motivatie en je meerwaarde voor Ecopower kunt toelichten.
  • Het bestuursorgaan rondt de selectie af in het najaar.
  • Vragen kan je richten aan Luc Vermeeren, via e-mail (luc.vermeeren@ecopower.be) of telefoon op 0484 23 76 57.