Eeklo 1
Wind

Locatie

Eeklo 1 was het allereerste windproject van Ecopower. Op het industrieterrein van Eeklo stonden twee windturbines (bij het containerpark en aan de breekwerf). Een derde, een 'kleintje', stond bij het voetbalveld van Eeklo. Deze locaties waren geselecteerd door de stad Eeklo, die als allereerste in Vlaanderen een visie ontwikkelde over inplanting van windturbines op haar grondgebied. Lees hier meer over de mooie samenwerking tussen Ecopower en Eeklo.

De drie eerste windturbines van Ecopower zijn met pensioen. In juni 2021 werden ze na bijna 20 jaar trouwe dienst afgebroken. De kleine Enercon E40 aan het voetbalveld is niet langer vergund. De turbine aan het voetbalveld, de Honderbundermolen, is niet langer vergund en is definitief verdwenen. Als herinnering staat er nu een mooie populier en een gedenkbord. De turbines aan het containerpark en de breekwerf, beter gekend als de Leidijkmolen en de Verheylegatmolen, willen we op termijn vervangen door een nieuwe, moderne versie van de bestaande. Lees meer over (het einde van) hun levensverhaal in deze twee blogartikels: Afscheid van onze allereerste windturbines in Eeklo (28 januari 2021) & Afscheid van een oude windturbine en windfeest voor een nieuwe (1 juni 2021)

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Er waren eens …. een ambitieuze burgerenergiecoöperatie in haar kinderschoenen, een milieubewust stadsbestuur met een duurzame energievisie en een hoop enthousiaste Eeklonaars. Samen bouwden ze begin deze eeuw drie windturbines. Samen? Eeklo stelde de grond ter beschikking en schreef een aanbestedingsprocedure uit, Ecopower won die en werkte het volledige dossier uit en de Eeklonaars zorgden voor burgerkapitaal – samen met heel wat geëngageerde burgers uit heel Vlaanderen.

Een winddossier dat geen enkel bezwaarschrift kreeg, dankzij samenwerking en een energievisie gebaseerd op draagvlak en rechtstreekse burgerparticipatie.

Milieuwinst

Vanaf 2001 draaiden ze op volle toeren, de eerste windturbines van Ecopower én de grootste turbines op dat moment in Vlaanderen. En dat zouden ze nog zo’n 430.240 uren blijven doen, tot 2021. In hun twintigjarige leven produceerden ze zo’n 60.000.000 kWh hernieuwbare elektriciteit. Die coöperatieve elektriciteit stroomde, samen met de winst, als meerwaarde terug naar de lokale bevolking. Per turbine konden meer dan 1500 gezinnen thuis genieten coöperatieve, hernieuwbare elektriciteit aan kostprijs. De drie windturbines waren goed voor een besparing van 2900 ton CO2 per jaar.

Technische details

Vermogen 2x 1,8MW en 1x 0,6MW
Verwachte jaarlijkse productie

7.400.000 kWh voor de drie windturbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 3700 Ecopower huishoudens
  • 2000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 4.090.000 €
Aantal Ecopower aandelen 16.360
Bouwjaar/ingebruikname 2001 / 2002

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant