Energie halen uit zon, wind en warmte en die beschikbare groene energie zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dat is de dubbele doelstelling van het gloednieuwe partnerschap van stad Leuven met Ecopower, een coöperatieve energieleverancier waar de klanten zelf eigenaar zijn van de groenestroominstallaties.

"We willen Leuven zo snel mogelijk klimaatneutraal en zelfvoorzienend maken op vlak van energie. Dat doen we liefst samen met de Leuvense middenveldorganisaties, instellingen en bedrijven, vergelijkbaar met de stadsbrede aanpak van Leuven 2030. En vooral: samen met de Leuvenaars, die kunnen investeren én participeren in de winst”, zegt schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani.

Die stadsbrede samenwerking en het betrekken van inwoners werd recent nog geprezen door Europa bij de uitreiking van de European Green Leaf Award, een prestigieuze klimaatprijs die Leuven won.

Om die ambities te realiseren, zocht stad Leuven samen met Leuven 2030 een strategische energiepartner. De keuze viel op Ecopower, een energiecoöperatie met meer dan 50.000 leden die samen investeren in hernieuwbare energie en inzetten op rationeel energiegebruik. Ecopower gaf duidelijk aan om via samenwerking de doelstellingen te bereiken. Uit dat opzet werd Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie (LICHT) Leuven geboren. Ondertussen telt het partnerschap al verschillende organisaties, zoals stad Leuven, Ecopower, CORE, EnergieID, Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant, Futureproofed, Ecolife, Dialoog en REScoop Vlaanderen.

“Met LICHT Leuven willen we vernieuwende en toekomstgerichte concepten in de praktijk brengen”, zegt Ridouani. “Op termijn willen we als stad volledig draaien op hernieuwbare energie, waarvan het grootste deel lokaal geproduceerd wordt. Dat betekent dat we alle potentieel op vlak van zonne-, wind- en warmte-energie moeten benutten en tegelijk moeten werken aan onze energie-efficiëntie. De groenste energie is namelijk diegene die niet verbruikt wordt.”

Zonnepanelen

Ecopower werkte samen met de partners van LICHT Leuven aan een actieplan. “Op korte termijn willen we zo veel mogelijk grootschalige zonne-installaties bouwen”, vertelt Dirk Vansintjan, bestuurder bij Ecopower. “Op de daken van privéwoningen liggen steeds meer zonnepanelen, maar de daken van grote gebouwen blijven vaak onbenut. Denk aan school- en universiteitsgebouwen, bedrijven, overheidsgebouwen… Daar focussen we nu op. Momenteel hebben we al een inventaris van ongeveer 100.000 m² interessant dakoppervlak om collectieve zonneprojecten te ontwikkelen. Dat zijn 15 voetbalvelden vol zonnepanelen, voldoende om ruim 3.000 gezinnen van hernieuwbare elektriciteit te voorzien. We willen de lokale partners ook actief betrekken. Zo lopen er al concrete gesprekken met bijvoorbeeld KU Leuven en de Leuvense scholengroep 11. Op het dak van KA Redingenhof liggen al zonnepanelen die gefinancierd werden met burgerkapitaal en energie leveren voor 60 Vlaamse huishoudens.”

Schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani kondigt energiepartnerschap aan in LeuvenWindturbines & energiebesparing

Ook windenergie maakt deel uit van het actieplan. “Zodra de regelgeving rond de luchtvaart gunstiger is voor het plaatsen van windturbines kunnen we er concreet werk van maken. Op dit moment werken we aan een samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten langs de E40”, aldus Ridouani.

Ook op vlak van energieverbruik wil LICHT Leuven bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen. “Zo wordt er naast de productie van zonne- en windenergie ook gekeken naar energiebesparing en duurzame mobiliteit in de vorm van een coöperatief deelplatform voor elektrische wagens”, zegt Vansintjan.

Investeren voor en door inwoners

Om de overgang naar duurzame energie succesvol te maken, wil LICHT Leuven naast de verschillende bedrijven, instellingen en organisaties ook de inwoners van de stad betrekken bij de projecten. “Dat was voor ons een belangrijke reden om voor het coöperatieve model van Ecopower te kiezen”, zegt Ridouani. “Binnenkort zullen alle Leuvenaars niet alleen financieel kunnen investeren in hernieuwbare energie, maar ook delen in de winst van de energieproductie en wegen op de besluitvorming.”