Kluizendok 2
Wind

Locatie

Dit is een uitbreiding met vier windturbines van Kluizendok 1. Aan de rand van de Gentse Kanaalzone op gronden van het Gents Havenbedrijf. Het betreft een uitbreiding van het bestaande windpark Kluizendok 1 (11 windturbines waarvan 6 ten noorden en 5 ten zuiden van het Kluizendok) met 4 nieuwe windturbines ten westen van het Kluizendok tussen de R4 en het Industrieterrein dat rond het Kluizendok ontwikkeld wordt.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Voorgeschiedenis : De Gentse havenzone is heel geschikt voor windenergieprojecten. De Vlaamse overheid kiest ervoor om windturbines bij voorkeur in havens en industriegebieden in te planten. Het Gentse Havenbedrijf heeft dit gestructureerd aangepakt, eerst werd een globale ruimtelijke visie voor windenergie uitgewerkt. In 2003 zocht het Havenbedrijf via een aanbesteding partners, de keuze van het Havenbedrijf viel op EdF Luminus nv en Ecopower cvba om samen windenergie op zijn terreinen te realiseren. Daarbij neemt EdF Luminus de rol op van industriële partner, en verzorgt Ecopower als burgercoöperatie de rechtstreekse burgerparticipatie.

Dit windproject is een gezamenlijk project van EDF Luminus NV (80%) en Ecopower cvba (20%). Via Ecopower kunnen burgers rechtstreeks participeren in dit windproject waardoor ze mede-eigenaar worden van de installaties en de geproduceerde stroom thuis geleverd krijgen.

Technische details

Vermogen 4 x 3,4 MW
Verwachte jaarlijkse productie

4 x 7.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 13.000 Ecopower huishoudens
  • 8000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 20%
Ik doe mee
Investering Ecopower 2.500.000 €
Aantal Ecopower aandelen 10000
Bouwjaar/ingebruikname Bouwjaar 2015, Indienstname december 2015

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant