Woensdag 2 juni 2021 rond 7.00 uur ‘s ochtends is het zo ver. De windturbine die Ecopower in 2001 plaatste aan het voetbalveld in Eeklo wordt na 20 jaar trouwe dienst afgebroken. Het is één van de allereerste windturbines in Vlaanderen. De kraan staat klaar om de wieken, de gondel en daarna ook de mast te demonteren. Dat moet heel voorzichtig gebeuren, om veiligheidsredenen natuurlijk maar ook omdat de windturbine een tweede leven krijgt in Litouwen.

Foto: de kraan staat klaar om – als er niet te veel wind is – op 2 juni 2021 de windturbine aan de het voetbalveld in Eeklo te demonteren. In de 141322 uur dat de windturbine aan het voetbalveld draaide, produceerde ze 17.301.086 kWh aan lokale groene burgerstroom. Een mooie carrière ten dienste van de coöperanten die de windstroom thuis gebruiken!
Foto: de kraan staat klaar om – als er niet te veel wind is – op 2 juni 2021 de windturbine aan de het voetbalveld in Eeklo te demonteren. In de 141322 uur dat de windturbine aan het voetbalveld draaide, produceerde ze 17.301.086 kWh aan lokale groene burgerstroom. Een mooie carrière ten dienste van de coöperanten die de windstroom thuis gebruiken!

De Enercon E40 turbine is nog in goede staat om windstroom te produceren maar verdwijnt in Eeklo omdat de vergunning niet verlengbaar is. De reden daarvoor is dat ze buiten de concentratiezone valt die werd afgebakend door de provincie Oost-Vlaanderen om het Windlandschap in Eeklo Maldegem en Kaprijke te realiseren.

Ook aan de andere twee windturbines die sinds 2001 lokale burgerenergie produceren in Eeklo, zal de komende weken veel bedrijvigheid zijn. Ze hebben beide een defecte lager en worden gedemonteerd. De onderdelen zijn verkocht en krijgen een nieuw leven als reservestukken voor andere windprojecten. Eind juni zouden de werken moeten zijn afgerond en staan er dus drie coöperatieve windturbines minder in Eeklo en Vlaanderen.

De turbine aan het voetbalveld, de Honderbundermolen, verdwijnt definitief. De turbines aan het containerpark en de breekwerf, beter gekend als de Leidijkmolen en de Verheylegatmolen, willen we op termijn vervangen door een nieuwe, moderne versie van de bestaande.


Ecopower en Eeklo: pioniers in windenergie

Bijschrift: de productiecijfers van de windturbine aan het voetbalveld geven een mooi inzicht in de goede windjaren en minder goede windjaren de afgelopen 20 jaar in Eeklo.
Foto: de productiecijfers van de windturbine aan het voetbalveld geven een mooi inzicht in de goede windjaren en minder goede windjaren de afgelopen 20 jaar in Eeklo.

De drie Eeklose coöperatieve turbines hebben niet enkel veel betekend voor Ecopower, ze deden ook een nieuwe wind waaien inzake energievisie en liggen aan de basis van het Oost-Vlaamse Windlandschap.

Voor Eeklo, en bij uitbreiding de provincie Oost-Vlaanderen werd een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) uitgewerkt. Nu, twintig jaar later, is er dankzij het PRUP in Eeklo en Maldegem een Windlandschap gecreëerd met twintig extra windturbines langs de expresweg en een bijhorend omgevingsfonds om te investeren in de levenskwaliteit van de omwonenden.

Feest tijdens het windweekend van 12 en 13 juni!

Op 12 en 13 juni organiseert de provincie Oost-Vlaanderen, samen met de uitbaters van het Windlandschap waaronder Ecopower en Volterra, een feest om de voltooiing te vieren. Iedereen is van harte welkom voor een fietstocht door het Windlandschap en een zoektocht waarmee mooie prijzen te winnen vallen. Er is een lange route van zo’n 33 km en een verkorte route van 12 km.

Kom tussen 13.00 en 18.00 uur zeker langs bij de burgerwindturbine van Ecopower en Volterra aan de Peperstraat in Eeklo! We vertellen u alles over coöperatieve windenergie en burgerparticipatie. Ook krijgt iedereen de kans om zijn naam of een mooie boodschap of tekening op de turbine te zetten, een foto of selfie te maken en die te delen op sociale media met de #burgerenergie en #dewindwaaitvooriedereen. Zo zetten we onze burgerwindturbine extra in de kijker.

Lees meer over het windweekend op de website van de provincie Oost-Vlaanderen, in de speciale editie van de Windkrant en in onze kalender.

Het windweekend sluit mooi aan bij Global Wind Day op 15 juni. Naar aanleiding daarvan houden de Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie verschillende acties om aandacht te vragen voor lokaal eigendom in windenergie. De coöperatieve aanpak, waarbij burgers mee eigenaar kunnen worden van windturbines op land en op zee, is dé manier om lokale meerwaarde te creëren en te zorgen dat de energietransitie niet enkel duurzaam maar ook inclusief en democratisch is.

Kanttekening bij het feest voor het Windlandschap

In 2012 stonden er acht windturbines in Eeklo, waarvan vijf coöperatieve. In 2021 staan er 22 windturbines waarvan drie in burgerhanden. Dit ondanks het draagvlakmodel van de provincie dat 20% burgerparticipatie voorschrijft en het draagvlakmodel van de stad Eeklo dat 50% burgerparticipatie voorschrijft.

Ecopower is voorstander van de gecoördineerde aanpak van de provincie Oost-Vlaanderen gebaseerd op een planproces én een draagvlakmodel. Dat leidde tot het Windlandschap en heel wat bijkomende productie van hernieuwbare energie. Wel betreuren we dat er door deze aanpak coöperatieve turbines verdwijnen en commerciële windturbines bijkomen.

Planmatig is het Windlandschap gerealiseerd en ecologisch gezien is de lokale productie van hernieuwbare energie absoluut een reden om te vieren. Maatschappelijk gezien is het gebrek aan lokaal eigenaarschap in het ganse Windlandschap een gemiste kans. Ecopower en Volterra zullen het feest en de Global Wind Day dan ook aangrijpen om de commerciële ontwikkelaars op te roepen om alsnog lokaal eigenaarschap te voorzien in het Windlandschap én in hun toekomstige projecten door samen te werken met burgercoöperaties als gelijkwaardige partners.