Asse-Mollem
Wind

Locatie

Rond het industrieterrein Zone5-Mollem bouwde Ecopower vier windturbines. Deze industriezone ligt halverwege tussen de kernen van Asse en Mollem. Rondom het industrieterrein ligt landbouwgrond. De dichtstbijzijnde woonzones liggen op meer dan 500 m.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gerealiseerd met actieve morele steun van de gemeente Asse. Ecopower staat Asse bij inzake energieprojecten, sensibiliseren van de burgers, concrete invulling van het burgemeestersconvenant en de uitvoering van het Klimaatactieplan. In 2017 werd er een pelletkachel geplaatst in het station met enkele bijhorende informatieborden over duurzame energie. In 2022 legden burgercoöperaties Ecopower en Noordlicht samen met Asse zonnepanelen op GBS Sleutelbos Walfergem.

Milieuwinst

De vier windturbines zijn samen goed voor een jaarlijkse besparing van zo'n 8200 ton CO2

Technische details

Vermogen 4 x 2,05 MW
Verwachte jaarlijkse productie

4 x 5.300.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 10.600 Ecopower huishoudens
  • 6000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 10.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 40.000
Bouwjaar/ingebruikname 2014-2015

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant