Asse
Zon

Locatie

De gemeente Asse stelt het dak van de Gemeentelijke Basisschool Sleutelbos Walfergem ter beschikking van burgercoöperatie Ecopower voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Er liggen 66 coöperatieve zonnepanelen.

Lees hier het persbericht (4 maart 2022).

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Streekintercommunale Haviland heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen. Gemeente Asse, die in haar klimaatactieplan maatregelen vooropstelt om de CO2-uitstoot terug te dringen, maakt gebruik van dit raamcontract om via energiecoöperaties Ecopower en Noordlicht meer zonnepanelen op de openbare daken te laten leggen. Ecopower en Asse werkten al vaker samen voor een duurzame en democratische energietransitie en plaatsten een pelletkachel in het station en vier windturbines in Asse-Mollem.

Noordlicht is een energiecoöperatie die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik in de noordrand van Brussel. Het maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door het ‘sociaal oogmerk’ van de coöperatie: een deel van de winst wordt voorbehouden voor een maatschappelijk doel.

Milieuwinst

Het merendeel van de geproduceerde zonnestroom wordt rechtstreeks ter plaatse gebruikt in de gemeenteschool Sleutelbos Walfergem, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten die ook klant zijn bij Ecopower.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer veertien Ecopower-huishoudens (of acht gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde zonnestroom te voorzien! Met deze zonnepanelen zal de gemeente Asse naar schatting jaarlijks 9,5 ton CO2 besparen.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Asse door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Technische details

Vermogen 30 kWp
Aantal zonnepanelen

66

Verwachte jaarlijkse productie

27.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 14 Ecopower huishoudens
  • 8 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% samen met de coöperanten van Noordlicht
Ik doe mee
Investering Ecopower 19.500 euro
Aantal Ecopower aandelen 78
Bouwjaar/ingebruikname 2022
type Jasolar
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant