FlexSys

Een Flexibel Systeem waarmee huishoudens kunnen bijdragen aan netevenwicht.


Om bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen, zijn alle vormen van flexibiliteit nodig. Flexibiliteit op grootschalig industrieel niveau werd eerder al gedemonstreerd, maar ook het aansturen van grote aantallen kleinschalige huishoudelijke toestellen zoals warmtepompen, batterijen, elektrische voertuigen, laadpalen en elektrische boilers bij mensen thuis, kan bijdragen aan het op hernieuwbare energie gerichte elektriciteitssysteem van de toekomst. Om dit mogelijk te maken, legt dit project de ontbrekende basis in termen van academische kennis, technologieontwikkeling en meerwaardecreatie voor spelers binnen de energiemarkt.

Het unieke en multidisciplinaire consortium dat de hele waardeketen bestrijkt van energieproducent tot consument, stimuleert innovatie en creëert maatschappelijke waarde via een door burgers gestuurde aanpak. Het resultaat zorgt voor een sterke daling van de uitstoot, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, minder inperking van hernieuwbare energiebronnen en meer ruimte voor investeringen door de consument.

Op 26 juni organiseerde het project een webinar. 

Bekijk het webinar van 26 juni 2023
Het doel van FlexSys:

> Het potentieel van flexibiliteit op laagspanningsniveau en de bijdrage ervan tot bevoorradingszekerheid bepalen
> Technisch toegankelijk maken van dit flexibiliteitspotentieel
> Creëren van duurzame bedrijfsmodellen voor opschaling naar de markt

Dit doen we met verschillende partners.

Meer uitleg over FlexSys
cornerDubbel
cornerDubbel

Uitfasering van ons fossiele energiegebruik is essentieel voor een succesvolle energietransitie. Dit impliceert een volledige elektrificatie van het eindverbruik van energie, waarbij de nodige elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Doordat ons elektriciteitsverbruik groeit en de opwekking van hernieuwbare energie niet doorlopend gebeurt maar in fases - de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd - staan we echter voor uitdagingen ten aanzien van het evenwicht van ons elektrisch systeem en de continuïteit van onze energievoorziening. Op momenten waarop veel energie wordt verbruikt maar weinig hernieuwbare energie beschikbaar is, bijvoorbeeld in de winter, moeten de duurste en meest vervuilende fossiele energiegeneratoren in werking treden om het piekverbruik op te vangen. Omgekeerd moet op momenten van laag energieverbruik maar hoge beschikbaarheid van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op zomerdagen, het teveel aan energie worden beperkt.

De toenemende elektrificatie, aangedreven door toestellen zoals warmtepompen, elektrische voertuigen en energieopslagsystemen op batterijen, bevat echter ook de kern van de oplossing voor deze problemen. Als we ervoor zorgen dat deze toestellen zichzelf op intelligente wijze regelen en reageren op signalen van de energiemarkt, kunnen ze bijdragen aan een flexibel energiesysteem.

Deze flexibiliteit aan de vraagzijde is al aangetoond op industrieel niveau. Uitbreiding van die rol tot kleinschalig verspreide toestellen zoals warmtepompen en elektrische voertuigen is nog niet grondig onderzocht. Binnen het FlexSys-project maken we daar samen met de andere projectpartners werk van. We onderzoeken de huidige drempels van technologische, wetgevende, economische of organisatorische aard en bekijken hoe we deze kunnen overwinnen.


Looptijd van het project: 2021-2024

Dit project heeft financiering ontvangen van het federaal Energietransitiefonds.

cornerDubbel

Meer weten over FlexSys?

Naar de projectwebsite