ASSET

Creëren en delen van kennis en vaardigheden die we inzetten om onderzoek, innovatie en educatie in de energietransitie te versnellen.

Het ASSET-project brengt bedrijven, burgers, overheden, onderwijsinstellingen met elkaar in contact om samen te bestuderen waar onze kennis, vaardigheden en competenties voor een succesvolle energietransitie tekortschieten. Dankzij een betere samenwerking tussen al deze energie-actoren kunnen we sneller inspelen op de noden en geïntegreerde antwoorden formuleren die efficiënt tegemoetkomen aan de maatschappelijke behoeften.

Elf partners uit zes verschillende landen zetten hun schouders onder een platform dat uitwisseling en samenwerking bevordert. Samen werken ze ook een conceptueel kader uit om eenvoudig en efficiënt nieuw educatief materiaal te creëren.

Onderzoek naar de hiaten in kennis en vaardigheden moet leiden tot innovatieve leerprogramma’s voor studenten, werknemers, lesgevers en burgers.

cornerDubbel
cornerDubbel

De partners zijn voornamelijk universiteiten en opleidingscentra. Samen met burgercoöperatie Enostra uit Italië heeft Ecopower de belangrijke taak om ook de burger in het verhaal van ASSET te betrekken zodat ze hun stem kunnen laten horen in het Europese energiedebat.

Het project startte in mei 2019 en loopt nog tot april 2021.

Lees hier de uitgebreide projectbrochure (ENG).

Blijft u graag op de hoogte? Volg de Facebookpagina van ASSET!

Dit project is gefinancierd door het programma Horizon 2020 van de Europese Unie, een onderzoeks- en innovatieprogramma in het kader van subsidieovereenkomst nr. 837854.

cornerDubbel

Meer weten over ASSET?

Naar de projectwebsite