REGEnergy

Stedelijke energievraag met landelijke energieopwekking verbinden via partnerschappen voor hernieuwbare energieopwekking is de focus van het Europese project REGEnergy.

Via investeringen in verschillende pilootprojecten kan de regionale CO2-uitstoot dalen. Het potentieel is groot: de regio Noord-West-Europa (NWE) heeft immers een hoge energievraag. Met een laag aandeel aan hernieuwbare energie in zowel productie als consumptie is de regio nog sterk afhankelijk van niet-hernieuwbare-energiebronnen.

Negen projectpartners van zeven NWE-landen vertegenwoordigen in dit sterk partnerschap stedelijke gebieden, steden, landelijke gemeenschappen, regionale agentschappen, wetenschappelijke instituten en hernieuwbare-energieproducenten. Samen ontwikkelen ze strategieën en modellen die aantonen hoe partnerschappen gebouwd kunnen worden.

cornerDubbel
cornerDubbel

In drie strategische gebieden wordt de regionale link tussen vraag en aanbod van hernieuwbare energie aangekaart. Naast de vraag naar welke technologie nodig is (bijvoorbeeld smart grids, opslagcapaciteit), zoomt het project ook in op het organisatorisch en administratief kader (bijvoorbeeld coöperatieve overeenkomsten) en de nodige hoofdinfrastructuur (bijvoorbeeld biogas pijplijnen).

De pilootprojecten binnen REGEnergy zullen investeren in

  • Organisatorische regelingen voor regionale prosumenten
  • Ontbrekende hernieuwbare-energie-infrastructuur
  • Regionale vraag-aanbodketens
  • Omgaan met beperkte capaciteit van het energienet en het fluctuerend aanbod aan hernieuwbare energie
  • Balanceren van regionale vraag- en aanbodprofielen

De resultaten van het project worden verspreid als best practices en demonstratieprojecten over samenwerkende regio’s. Zo kunnen andere regio’s zelf aan de slag met vraag-aanbod partnerschappen voor meer hernieuwbare energie.

Het project startte in 2018 en loopt nog tot 2022. Ecopower staat als subpartner in dit project o.a. in voor studiewerk over warmtenetten.

Lees hier het artikel van 2 juli 2021 over de haalbaarheidsstudie die Ecopower uitvoerde voor een lagetemperatuurwarmtenet met de restwarmte van een nieuw datacenter in Asse (Zellik)

Lees hier het rapport over hoe coöperatieve warmtenetten bewustzijn creëren.

De slotconferentie van het REGenergy-project vond plaats op 18 mei 2022 in Brest.

cornerDubbel

Meer weten over REGEnergy?

Bekijk het filmpje:

Lees meer over het project