SCCALE 203050 - LICHT Leuven

10 partners uit 5 landen werken samen om het nieuwe Europese rechtskader voor energiegemeenschappen om te zetten in impactvolle actie.
cornerDubbel

Burgers aan zet

Energiegemeenschappen zijn niet meer weg te denken uit het debat over de verduurzaming van ons energiesysteem. Ook Ecopower gaat hiermee aan de slag. Het SCCALE 203050 project streeft ernaar om ten minste 26 energiegemeenschappen op te bouwen, de aanzet te geven tot de oprichting van 34 gemeenschapsprojecten en een uitgebreide methodologie te ontwikkelen voor de oprichting van energiegemeenschappen die in Europa en daarbuiten kan worden gerepliceerd. De methodologie wordt getest en gevalideerd in 5 pilootgemeenschappen.

Naar de SCCALE website

Doelgerichte tools

Er komt heel wat kijken bij de opstart en de groei van energiegemeenschappen. Het SCCALE 203050 project ontwikkelt hulpmiddelen om energiegemeenschappen te ondersteunen rond thema’s zoals methodologie, samenwerking met lokale overheden, financiering, evaluatie en inclusiviteit. 

De inzichten uit het project werden samengevat in beleidsaanbevelingen. Deze en nog meer hulpmiddelen voor energiegemeenschappen zijn vrij toegankelijk via de website Energy Community Platform.

Ontdek hier alle SCCALE tools
cornerDubbel
cornerDubbel

Pilot in Leuven

Ecopower is samen met coöperaties ECoOB en EnergieID partner van het Belgische SCCALE pilotproject in Leuven. In het kader van SCCALE worden er in Leuven volgende acties ondernomen:

  • Installatie van 10 zonne-installaties op niet-residentiële gebouwen
  • Installatie van 50 zonne-installaties op privé woningen via een aan-huis-energiescan
  • Installatie van duurzame warmte via aquathermie in appartementencomplex ‘Dijlemolens’ (door ingenieursbureau EXTRAQT)
  • Uitrollen van een aanbod rond energiemonitoring
  • 500 Leuvenaars actief betrekken bij de lokale energietransitie
Foto © SilverSixpenceStudio
cornerDubbel
cornerDubbel

5 Belgische gemeenten

De inzichten uit de pilootstad Leuven worden vervolgens toegepast en verder ontwikkeld in de vijf Belgische SCCALE-replicatiegemeenten: Antwerpen, Asse, Eeklo, Kalmthout en Ranst.

In deze gemeenten wordt ingezet op vijf verschillende doelstellingen: meer burgers betrekken bij hernieuwbare energieprojecten, energiemonitoring en -efficiëntie, meer hernieuwbare energie in burgerhanden brengen, burgers een actieve rol laten opnemen in de uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatplan (LEKP) en de kennisuitwisseling over energiegemeenschappen bevorderen. 

cornerDubbel

De opvolger van
LICHT Vlaams-Brabant

Met dit project breien we verder aan de jarenlange samenwerking met Stad Leuven in het kader van LICHT Vlaams-Brabant. Die samenwerking begon in 2017 toen Ecopower door de stad Leuven geselecteerd werd als strategische partner om de lokale energietransitie te stimuleren, en groeide met de steun van de provincie Vlaams-Brabant verder uit.

Meer over LICHT Vlaams-Brabant
cornerDubbel

Meer weten over LICHT Leuven?

Naar de website

Naast Leuven zijn er ook nog SCCALE proefprojecten in Athene (Griekenland), Groningen (Nederland), Parijs (Frankrijk) en Porec-Parenzo (Kroatië). 

Looptijd van het project: juni 2021 – november 2024.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101033676.