SCCALE 203050 - LICHT Leuven

10 partners uit 5 landen werken samen om het nieuwe Europese rechtskader voor energiegemeenschappen om te zetten in impactvolle actie.
cornerDubbelEnergiegemeenschappen zijn niet meer weg te denken uit het debat over de verduurzaming van ons energiesysteem. Ook Ecopower gaat hiermee aan de slag. Het SCCALE 203050 project streeft ernaar om ten minste 26 energiegemeenschappen op te bouwen, de aanzet te geven tot de oprichting van 34 gemeenschapsprojecten en een uitgebreide methodologie te ontwikkelen voor de oprichting van energiegemeenschappen die in Europa en daarbuiten kan worden gerepliceerd. De methodologie zal getest en gevalideerd worden in 5 pilootgemeenschappen.

Naar de SCCALE website
cornerDubbel

SCCALE pilotproject in Leuven

Ecopower staat binnen SCCALE in voor de ontwikkeling van een financieringsgids voor energiegemeenschappen en een gids over burgerenergie voor banken. Verder ondersteunen we de uitbouw van een toolkit voor startende een meer geavanceerde energiegemeenschappen dat vrij toegankelijk is via de website 'Energy Community Platform'.

Daarnaast zijn we partner van het Belgische SCCALE pilotproject in Leuven. In het kader van SCCALE worden er in Leuven volgende acties ondernomen:

  • Installatie van 10 zonne-installaties op niet-residentiële gebouwen
  • Installatie van 50 zonne-installaties op privé woningen via een aan-huis-energiescan
  • Installatie van duurzame warmte via aquathermie in appartementencomplex ‘Dijlemolens’
  • Uitrollen van een aanbod rond energiemonitoring
  • 500 Leuvenaars actief betrekken bij de lokale energietransitie

De inzichten uit Leuven zullen vervolgens toegepast en verder ontwikkeld worden in vijf Belgische SCCALE-replicatiegemeenten: Antwerpen, Asse, Eeklo, Kalmthout en Ranst. 

In deze gemeenten wordt ingezet op vijf verschillende doelstellingen: meer burgers betrekken bij hernieuwbare energieprojecten, energiemonitoring en -efficiëntie, meer hernieuwbare energie in burgerhanden brengen, burgers een actieve rol laten opnemen in de uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatplan (LEKP) en de kennisuitwisseling over energiegemeenschappen.

cornerDubbel

SCCALE zet inspanningen van LICHT Vlaams-Brabant verder

Met dit project breien we verder aan de jarenlange samenwerking met Stad Leuven in het kader van LICHT Vlaams-Brabant. Die samenwerking begon in 2017 toen Ecopower door de stad Leuven geselecteerd werd als strategische partner om de lokale energietransitie te stimuleren, en groeide met de steun van de provincie Vlaams-Brabant verder uit. 

Meer over LICHT Vlaams-Brabant
cornerDubbel

Meer weten over LICHT Leuven?

Naar de website

Naast Leuven zijn er ook nog SCCALE proefprojecten in Athene (Griekenland), Groningen (Nederland), Parijs (Frankrijk) en Porec-Parenzo (Kroatië). 

Looptijd van het project: juni 2021 – november 2024.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101033676.