Van 26 tot 28 september ontmoetten de partners van het SCCALE 203050 project elkaar in Parijs. Mee van de partij: Ecopower en stad Leuven. Samen onderzoeken we in dit Europese project hoe burgers een meer actieve rol kunnen opnemen in de lokale energietransitie, door samen groene stroom te produceren, energie te besparen, en hun omgeving te betrekken. Lees hier meer over wat Ecopower allemaal doet in het SCCALE-project. Ook collega's van coöperaties ECoOB en Energent sloten aan bij een deel van het programma en brachten hun expertise in. De tijd in Parijs werd nuttig gebruikt om uit te wisselen, van elkaar te leren en de volgende stappen te plannen.

Samen met vertegenwoordigers van een aantal lokale besturen en burgercoöperaties trokken de projectpartners ook naar Halle Pajol, een van de grootste zonne-energieprojecten in burgerhanden in Parijs. Het gaat over een voormalig industrieel pakhuis dat volledig is gerenoveerd tot een sociaal wijkcentrum met winkels, een jeugdherberg, bars en restaurants en een expositie- en conferentiecentrum en zo de buurt nieuw leven inblaast. Een lid van de plaatselijke energiegemeenschap vertelde over de geschiedenis van het project en over de transformatie van het pakhuis naar een plek die burgers zich opnieuw toe-eigenen.

Aansluitend gingen we in gesprek over de verschillende manieren waarop burgers de energietransitie in eigen handen nemen. We trokken naar huis met  heel wat frisse inspiratie op zak.