DeeldeZon

Samen op weg naar een groene transitie: DeeldeZon combineert elektrische deelmobiliteit met bidirectioneel laden en zonnedaken in de wijk.

Elektrische deelauto’s worden op een slim moment geladen met zonne-energie (smart-charging) en kunnen op een later moment de energie uit de accu terugleveren aan het energienet (Vehicle to Grid, kort: V2G). Hiermee vinden we een oplossing voor het vraagstuk van de opslag van duurzame energie, maken we ook in de toekomst het energienetwerk weerbaar tegen stroomuitval en kunnen we de fossiele flexibele reserve (gascentrales) vervangen door een duurzame batterij-opslag.

Bij een twintigtal gemeenten in Zuid-Nederland en Vlaanderen werd er bij een gebouw met veel zonnepanelen een smart-charging of V2G-laadpaal geïnstalleerd, met de bedoeling hier één of meerdere deelauto’s beschikbaar te stellen.

Ecopower werd bij het project betrokken met het oog op de investering in de laadpalen in vijf gemeenten ten zuiden van Antwerpen.

Dit project bood Ecopower de kans om ervaring op te doen op vlak van elektrische mobiliteit in het algemeen en de aspecten van de bijhorende laadinfrastructuur in het bijzonder.

Het project sluit mooi aan bij CEDAN (het Coöperatief Elektrische Deel Auto Netwerk). In dat samenwerkingsverband tussen Vlaamse coöperaties kunnen de leden van de energiecoöperaties die zijn aangesloten bij CEDAN zonder instapkosten of bijkomend aandeel gebruik maken van de coöperatieve deelauto’s van Partago, Coopstroom en Klimaan.

Bij de laadpalen die binnen DeeldeZon gerealiseerd zijn, werden intussen deelwagens van Partago beschikbaar gesteld.

Meer weten over CEDAN
cornerDubbel
cornerDubbel

DeeldeZon loopt tot eind mei 2023. Na afloop van het project baat Ecopower de gerealiseerde laadpalen uit gedurende 9 jaar. Daarna worden de gemeenten eigenaar van de laadpalen en verantwoordelijk voor de verdere uitbating.

Ecopower investeert in laadpalen in Mortsel (2x), Wijnegem, Hemiksem, Lint en Hove.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Vlaanderen-Nederland.

cornerDubbel

Meer weten over DeeldeZon?

Naar de projectwebsite