Bent u klant en heeft u zonnepanelen en een terugdraaiende meter? Vanaf 1 januari 2024 legt Ecopower voor dit klantenprofiel een jaarlijks forfaitair bedrag op.

In dit webinar leggen we uit wat het forfait is, waarom het er komt en waarom we voor deze vorm gekozen hebben.


Het einde van het filmpje beantwoordt een reeks vragen, ingezonden door deelnemers. Als u het antwoord op uw vraag daar niet vindt, kunt u verder zoeken in de lijst met gestelde vragen onder het filmpje.
Klik hieronder om te gaan naar een hoofdstuk:

 • 00:01:12 Introductie
 • 00:06:12 Agenda
 • 00:06:45 Het forfait terugdraaiende meters; Wat betekent dit voor u?
 • 00:09:06 Waarom voert Ecopower het forfait in?
 • 00:24:57 Waarom 42 euro per jaar per kVA?
 • 00:27:39 Waarom krijgt een klant geen geld voor wat hij teveel produceert?
 • 00:29:23 Wat zijn mogelijke alternatieven?
 • 00:31:55 Uw factuur bij een digitale meter met voorbeelden
 • 00:37:44 Wat kan er met een digitale meter?
 • 00:38:51 Samenvatting
 • 00:40:53 Vraag en antwoord


Het hele verhaal in een notendop:

Komt dit forfait in de plaats van het prosumententarief?

Neen. Het prosumententarief is een nettarief en dient om de netkosten en een deel van de heffingen te vergoeden. Wij storten het prosumententarief 1 op 1 door aan de netbeheerder. Het forfait terugdraaiende meters dient om de kosten van Ecopower, voor de elektriciteit zelf, te dekken.

Is dit een fair bedrag?

Ecopower heeft zo goed mogelijk proberen in te schatten wat de kosten zijn die terugdraaiende meters veroorzaken vanaf 1 januari 2024. Als onze schatting klopt, zullen we dus enkel die kosten gedekt hebben en zullen we bij een terugdraaiende meter die naar 0 terugdraait nog steeds niets overhouden.

Ben ik nu beter af met een digitale meter?

Dat is moeilijk te zeggen. In het webinar rekenden we enkele gemiddelde voorbeelden uit. In de meeste gevallen blijft een terugdraaiende meter financieel iets interessanter. Voornamelijk klanten die veel meer injecteren dan afnemen van het net, kunnen een voordeel doen met de digitale meter. Ook klanten met een zeer hoog zelfverbruik (> 50%) kunnen voordeel doen. Een aantal factoren die een digitale meter interessanter maken zijn:

- Veel overtollige productie op jaarbasis
- Een hoger momentaan zelfverbruik (waarbij u meteen de opgewekte stroom verbruikt)
- Een lagere maandpiek (hoeveel u maximaal in één kwartier van een maand verbruikt)

Bij het overstappen naar een digitale meter krijgt u op dit moment ook nog een premie. Meer info daarover via deze link. Een aanvraag voor het einde van 2023 kan nog een extra premie van 100 euro opleveren. Overstappen naar digitaal zorgt er ook voor dat u al veel meer informatie kan beginnen bijhouden. Als dat u interesseert, kan dat ook al de moeite waard zijn.

Is het mogelijk om deze kosten te laten vallen of te verdelen over alle klanten?

Ecopower heeft bijzonder veel klanten met een terugdraaiende meter. De kosten lopen dus enorm snel op voor Ecopower. De kosten niet aanrekenen zou de financiële gezondheid van Ecopower in het gevaar brengen.
Het zou niet correct zijn om mensen die niet hebben kunnen investeren in zonnepanelen voor die kosten te laten opdraaien. Klanten die al een digitale meter hebben, zijn al het voordeel van de terugdraaiende meter verloren. Het is dus ook niet correct om hen te belasten met deze kosten. Door de kosten aan te rekenen waar ze zich voordoen, zorgen we ervoor dat de balans correct blijft. Als er nieuwe klanten bijkomen met een terugdraaiende meter, blijft die balans in evenwicht. Dat zou niet zo zijn als we de huidige kosten zouden spreiden.

Waarom wordt het forfait aangerekend per kVA omvormervermogen?
Waarom wordt geen rekening gehouden met de netto injectie op het net?

De manier waarop we de kosten aanrekenen is gelinkt aan de manier waarop de kosten uit het marktsysteem bij ons komen. In dat marktsysteem is gekozen om te rekenen met kVA omvormervermogen, dus gebruiken wij ook die basis.
In dat marktsysteem is ook gekozen om meterstanden onder 0 te negeren. Dat was niet geheel onlogisch als de kosten achteraf herverdeeld werden, maar is nu eigenlijk niet meer logisch. In ieder geval kunnen wij het stuk onder 0 niet op de markt verkopen. Dat wil ook zeggen dat we er geen inkomsten voor krijgen die we terug zouden kunnen geven aan klanten in die situatie. We kunnen hier dus geen rekening mee houden.Vragen over het webinar

Zit in de rekenvoorbeelden ook het capaciteitstarief verrekend?

In die rekenvoorbeelden in het webinar wordt ook met het capaciteitstarief rekening gehouden (telkens met een gemiddelde maandpiek van 4kW)

Welk netgebied is gekozen voor de voorbeelden in het webinar?

De rekenvoorbeelden zijn steeds een gemiddelde van alle netgebieden. Het klopt dat voor bijvoorbeeld Gaselwest het prosumententarief hoger is. Ook het capaciteitstarief zal hoger zijn in het netgebied Gaselwest tegenover andere regio’s. Het kan effectief wel een impact hebben op de berekening.

Zit in het voorbeeld een klant met warmtepomp?

Met de voorbeelden wilden we enkel aantonen dat twee parameters een grote rol spelen: overproductie en zelfverbruik, om in te schatten of een digitale meter voordelig is. Het is onmogelijk om alle mogelijke situaties in een overzicht

te vatten.Algemeen

Is het forfait terugdraaiende meter pro rata na installatie digitale meter?

We berekenen het forfait terugdraaiende meter per dag dat u klant bent met een terugdraaiende teller. Het deel van het jaar dat u geen klant meer bent of geen terugdraaiende meter heeft, betaalt u niets. Als u bijvoorbeeld na 6 maanden een digitale meter krijgt, betaalt u slechts de helft: 6/12e van de 42 euro/kVA/jaar.

Is dit nu het einde van de rit of komen er nog verrassingen?

Uit de jongste jaren hebben we geleerd om geen beloftes te doen. We hadden dit immers ook niet voorzien. Alle terugdraaiende meters worden vervangen in 2025 door digitale meters, waardoor er van dit forfait geen sprake meer zal zijn.

Is deze kost te staven?

Het is niet zo dat Ecopower deze vergoeding graag invoert. Ecopower heeft zeer veel klanten met een terugdraaiende meter en heeft door het veranderen van de regels enorme kosten. Die niet aanrekenen zou leiden tot een veel hogere elektriciteitsprijs voor iedereen. Bij andere leveranciers kan het effect veel kleiner zijn.

Is dit bedrag door Ecopower bepaald?

Ja. We hebben een zo goed mogelijke inschatting proberen maken van wat die kosten zullen zijn volgend jaar. Er zitten veel variabelen in die we moeilijk kunnen inschatten, maar we hebben in eer en geweten een schatting gemaakt.

Is dit wettelijk?

Er is geen verbod om kosten aan te rekenen. De algemene voorwaarden van Ecopower worden door de regulator nagekeken en daar zijn geen opmerkingen over gekomen. Er zijn bovendien een aantal leveranciers die dit zonder bezwaren al meer dan een jaar aanrekenen.

Als alle leveranciers dit gaan aanrekenen, dan is er toch enkel een prijsstijging?

De kosten zaten op dit moment verspreid over alle afnemers in België waarvan de afname niet kwartier per kwartier gemeten is. Door deze aanpassing komen ze rechtstreeks bij de klanten terecht die aan de basis liggen van deze kosten. Als alle leveranciers dit doen, zal de prijs voor elektriciteit een klein beetje dalen.

Wie betaalt minder?

Alle klanten betalen door deze aanpassing net iets minder. Al is het effect beperkt doordat het voordeel verspreid is over alle afname door niet kwartier per kwartier gemeten meters in België.

Worden de voorschotten aangepast?

De voorschotten worden, zoals altijd, aangepast naar aanleiding van een afrekening. Bij afrekeningen voor november wordt al rekening gehouden met de komende heffing. We gaan voor het forfait geen bijzondere herberekening doen. Als u graag het voorschot laat aanpassen, kan u contact opnemen met de klantendienst, bij voorkeur per e-mail naar info@ecopower.be

Waarom een prijs per kVA? Oudere installaties hebben rendementsverlies

De manier waarop de kosten voor Ecopower ontstaan, houdt ook enkel rekening met het kVA omvormervermogen. Op een andere basis factureren is dus zeer moeilijk. Ook het bestaan of niet van groenestroomcertificaten is niet van tel voor de kosten die wij moeten betalen.

Zijn er illegale prijsafspraken gebeurd?

Neen. Alle leveranciers hebben het handboek van de elektriciteitsmarkt gewoon uitgevoerd. Nu zal een deel van dat handboek niet meer uitgevoerd worden, omdat niemand de uitvoering van dat deel afdwingt.

Is het dan een louter economische berekening die jullie maken? 

"Als er 20.000 klanten zijn met een terugdraaiende teller, aan gemiddeld forfait van 170 EUR/jaar, betekent een ‘opbrengst’ (tot kostendekking) van meer dan 2,7 mio EUR. Is dit correct?" 

Die berekening is een redelijk juiste inschatting. Het komt overeen met de kosten die we vorig jaar en het stukje van het jaar ervoor zagen waar de nieuwe methodiek al van toepassing was. Door de herverdeling in die periode, moesten we die op dat moment nog niet doorrekenen.

Wat als de kosten na afloop lager blijken, wordt dit verschil dan teruggestort?

Niet rechtstreeks. Het zal wel meegenomen worden in de prijs van het jaar erna. Omgekeerd zullen we niet bij factureren als de kosten hoger uitvallen. Dat is even waarschijnlijk.

Welk voordeel heeft ons aandeel dan nog?

Als u een aandeel koopt van een hernieuwbare energiecoöperatie, wordt u mee eigenaar van de wind- en zonne-energie installaties die de coöperatie uitbaat. Dat wil ook zeggen dat u deelt in de eventuele winst ervan. We gaan ervan uit dat mensen een aandeel ook kopen omdat ze geloven in de doelstellingen van de energiegemeenschap.
Daarnaast kan u bij Ecopower ook nog genieten van de levering van de stroom van die installaties bij u thuis. Dat gebeurt (nog steeds) zonder abonnementskosten. Een klant die 0 verbruikt blijven we dus gratis factureren. Die klant betaalt enkel voor de kosten die Ecopower in de energiemarkt maakt. Dat alles komt met een klantendienst die steevast de hoogste score krijgt van de VREG.
Nog daarnaast kan u, wanneer u onvermijdelijk binnenkort overstapt naar een digitale meter, gratis gebruik maken van EnergieID premium om beter uw verbruik op te volgen en interessante analyses te maken.

Heeft dit alles ook een invloed op de groenestroomcertificaten die mensen met oudere installatie nog ontvangen?

Neen, dit heeft daar niets mee te maken.

Wat als een klant zonnepanelen EN een thuisbatterij bezit ? Zowel afname als injectie worden dan sterk afgevlakt. Houdt het systeem hier rekening mee?

Neen. Als u een digitale meter zou hebben en een thuisbatterij, kan u daarmee voordeel doen. Dat komt omdat de afname en de injectie apart gemeten worden en u die verhouding dus kan gaan beïnvloeden. Bij een terugdraaiende meter is alles wat er binnen het jaar gebeurt steeds met vastgelegde curves ingeschat. Of u nu 1000 kWh injecteert en later weer afneemt, of 0 kWh injecteert en 0 kWh afneemt, het eindresultaat wat de netbeheerder kan zien is hetzelfde. De kosten zullen dus ook op dezelfde manier berekend worden. Ze houden ook rekening met het vermogen van de omvormer (in kVA). Typische hebben mensen met een terugdraaiende meter geen batterij.

Waarom werd deze nieuwe regeling niet tijdens de energiecafés uit de doeken gedaan?

Dit is ook voor ons een zeer recente ontwikkeling. Op het moment van de energiecafés gingen we er nog vanuit dat het systeem inclusief de herverdeling van de kosten over de markt zou blijven bestaan. Het was ook niet mogelijk om deze beslissing nog uit te stellen. Gezien de grootteorde van de kosten is zelfs een maand of twee maanden uitstel niet te verantwoorden.

Die injectieprijs zouden jullie beter maandelijks aanpassen in functie van de marktprijs

We merken dat veel coöperanten net de stabiliteit waarderen. Door met een variabele prijs te werken, zou dit geen enkele rol meer spelen in het vast gedeelte van de prijs van de klanten (en wordt die nog meer variabel). Het is zeker een debat dat gevoerd kan worden en waar we mee aan de slag kunnen gaan.

Hoe relateert deze forfait zich tot de 7,5 cent per kWh voor injectie van een digitale meter?

Die twee zijn heel moeilijk met elkaar in verband te brengen. De 42 euro/kVA bevat immers het verschil tussen de kosten van afname en de vergoeding voor injectie. Het weerspiegelt dus eerder het verschil tussen de afnameprijs en de terugleververgoeding.Andere verdeling van deze kosten

Als er in 2025 geen terugdraaiende meters meer zijn, wie gaat die kosten dan betalen?

Klanten met een digitale meter zien die kosten vanzelf in het verschil tussen wat ze betalen voor hun afname en krijgen voor hun terugleververgoeding. Die kosten houden dan natuurlijk geen verband meer met het kVA omvormervermogen, omdat de hoeveelheden afname en injectie gemeten worden. Zodra iedereen overgestapt is naar een digitale meter, verdwijnt de oorzaak van het forfait en dus ook het forfait zelf.

Waarom de kosten niet verdelen over alle coöperanten?

De kosten verspreiden over alle klanten of coöperanten zou niet eerlijk zijn. Het zou de kosten toewijzen aan mensen die het voordeel van de terugdraaiende meter niet hebben. Als in een extreme situatie deze mensen weg zouden gaan, dan blijven de kosten bij de coöperatie. Als er straks klanten met terugdraaiende meter bij komen, zouden we de kosten bij iedereen moeten verhogen. De situatie voor klanten met terugdraaiende meter wordt wel iets slechter, maar blijft zelfs met het forfait nog steeds zeer gunstig. In de meeste gevallen zelfs gunstiger dan bij klanten met een digitale meter én bijna altijd gunstiger dan op het moment dat de zonnepanelen werden gelegd.

Waarom rekenen jullie geen kosten aan bij klanten zonder zonnepanelen? Zij nemen toch ook ongecontroleerd af?

Klanten zonder zonnepanelen betalen al voor de kosten van hun 'ongecontroleerde' afname. Die zitten in de prijs per kWh afname. Het is net omdat klanten met een terugdraaiende meter geen of zeer weinig kWh betalen dat de kosten niet meer overeen komen met de opbrengsten.

Als de kosten voorheen werden gespreid over alle leveranciers, waarom werd er dan geen kost aangerekend? Die waren er toch?

Dat klopt. Die kostprijs werd aangerekend in elke kWh. Als er veel klanten met een terugdraaiende meter (en min of meer nul verbruik op jaarbasis) zouden bij komen of weg gaan, zou (vroeger) de kostprijs niet veranderd zijn. We hebben dat dus in de prijs van de elektriciteit voor iedereen gerekend. Nu zijn de kosten effectief aan een terugdraaiende meter gelinkt. Als er (nu) veel klanten bij komen of weg gaan met terugdraaiende meter, zal dat ongeveer 42 euro/kVA effect hebben. Dat rekenen we dan best aan die klanten aan.

Waarom betaalt een beschermde klant niet?
Wanneer ben je beschermde klant?

Beschermde klanten zijn klanten met recht op de sociale maximumprijs. De manier waarop zij gefactureerd mogen worden is strikt gereguleerd. We mogen niet zomaar kiezen om extra kosten aan te rekenen, al zijn de kosten er wel.
Meer informatie over het statuut van beschermde klanten vindt u hier. Via een webservice kan u zelfs nagaan of uw persoonlijke situatie recht geeft.

Waarom niet wachten tot 2025 dan heeft bijna iedereen een digitale teller?

Dat had zeker onze voorkeur weggedragen. Jammer genoeg doen de kosten zich meteen volgend jaar al voor. Het gaat meteen om een zeer groot bedrag, dat de financiële gezondheid van Ecopower in het gedrang brengt. Uitstel is dus niet mogelijk.

Klopt de stelling: “Alle voorgaande jaren hebben de klanten zonder zonnepanelen mee voordeel gehad van de klanten met zonnepanelen”?

Dat is niet het geval. Klanten met een terugdraaiende meter hebben altijd kosten veroorzaakt in het systeem. Dat was lange tijd onzichtbaar, maar werd naar mate er meer dergelijke klanten bijkwamen steeds duidelijker. Die kosten werden in het verleden gespreid over alle afnemers in België.
Door geen abonnementskost te rekenen doen klanten met een terugdraaiende meter steeds voordeel.
Klanten met een digitale meter hebben in 2022 wel een stukje bijgedragen aan de lage prijs voor klanten zonder zonnepanelen bij Ecopower.

Als er minder terugdraaiende tellers komen zal het forfaitair bedrag dan verminderen voor de rest?

Neen. De kosten volgen uit een theoretische berekening, die net hetzelfde blijft per klant per kVA. Voor Ecopower als geheel zullen de kosten uiteraard wel verminderen als er minder klanten met terugdraaiende meters zijn, maar de kosten per klant blijven hetzelfde.

De prijs per kVA ligt bij Ecopower op 42 EUR, bij een concurrent is dat rond de 8 EUR?

Die vergelijking klopt niet. De kosten bij die concurrent zijn per maand. Daar staan dus onze 3,5 euro per maand tegenover.

Worden deze kosten ook aangerekend bij andere leveranciers? Waarom doen andere leveranciers dit niet?

Op dit moment zijn er slechts 3 andere leveranciers die zo’n kosten hebben.
Er zijn inderdaad andere leveranciers die op dit moment nog geen kosten aanrekenen. Veel leveranciers veranderen hun voorwaarden slechts 1 maand op voorhand. Daarnaast maakt het niet voor elke leverancier even veel verschil, afhankelijk van het aantal klanten met terugdraaiende meter. Zij kunnen mogelijk nog wat afwachten.

Waarom zou ik bij Ecopower blijven?

Ecopower is een energiegemeenschap van burgers. Onze voornaamste doelstelling is om hernieuwbare energie in handen van de burgers te brengen en hen mee van de voordelen ervan te laten genieten.
We hopen dat een financieel voordeel over een langere termijn maar één van de redenen is waarom klanten voor ons kiezen. Klanten met een terugdraaiende meter hebben al jaren geen abonnementskosten moeten betalen bij Ecopower. Nu zal er één jaar een kost bijkomen. We hopen dat we ondertussen toch voldoende krediet hebben opgebouwd dat klanten die nu tijdelijk een beetje meer moeten betalen niet meteen vertrekken. Binnenkort krijgt u een digitale meter en zit u bij Ecopower weer beter dan bij welke leverancier ook.

Moet ik nu een andere leverancier kiezen?

Neen. Wij gaan u zeker niet aanraden om te veranderen van leverancier. We hopen dat we in de afgelopen jaren voldoende vertrouwen hebben opgebouwd. We hebben immers jarenlang geen euro gevraagd voor het maken van afrekeningen van mensen zonder netto verbruik. Dat zou mensen toch mogen overtuigen om hier met ons door te gaan - tot ze toch een digitale meter krijgen.

Kan Ecopower niet in de V-test komen om te vergelijken?

Dat kan. Er zijn 2 mogelijkheden. Op onze website staat een simulator die rekening houdt met het forfait terugdraaiende meter. U kan het jaarbedrag daar gemakkelijk vergelijken met een resultaat uit de V-test. U kan in de V-test ook een persoonlijk profiel aanmaken en daarin het product Ecopower groene burgerstroom selecteren. Bij de intekenperiode moet u wel een periode selecteren waarin ons aanbod in de nieuwe V-test stond, bijvoorbeeld mei 2023. De nieuwe vergoeding wordt daar echter nog niet meegerekend. Er wordt ook nog met de oude tarieven gerekend. Zodra we weer met het actieve aanbod in de V-test verschijnen - in december 2023 - zal het eenvoudiger te vergelijken zijn.Overstappen naar een digitale meter

Heeft het zin om vervroegd naar een digitale meter over te stappen?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Die kans dat het interessant is, wordt groter als u:
- veel van de opgewekte elektriciteit op hetzelfde moment kan verbruiken
- u jaarlijks veel overschot op het net zet
- u geen groot piekverbruik heeft (gemeten in één kwartier).
Een digitale meter komt er binnenkort toch. Door nu over te stappen doet u al wat sneller ervaring op. Maar financieel is het gemiddeld genomen op dit moment geen goede keuze.

Kunnen jullie geen simulator maken om te vergelijken tussen digitale meter en klassieke meter?

Dat is zeer ingewikkeld. Een aantal factoren om die vergelijking perfect te maken kan u niet weten zo lang u een terugdraaiende meter heeft. Zo speelt uw maandpiek (hoeveel u maximaal in één kwartier verbruikt) mee, alsook hoeveel u bruto afneemt en injecteert.
Wat u kan doen is de prijssimulator op de website van Ecopower invullen voor twee situaties, met en zonder digitale meter. U zal dan zelf wel een schatting moeten maken van uw jaarlijkse injectie en afname.
Om uw piek in te schatten kan u zich laten inspireren op de V-test. Ook daar kan u trouwens een situatie met en zonder een digitale meter simuleren.

Wanneer is het beste moment om naar digitale meter over te stappen?

Hoe sneller u overstapt, hoe hoger de retroactieve investeringspremie nog is die u krijgt. In principe houdt men bij de installatie van een digitale meter ook rekening met de eindmeterstand van uw terugdraaiende meter, zodat u nog éénmalig het voordeel van dat jaar kan genieten. Het is wel best dat u dit navraagt bij Fluvius alvorens de overstap vast te leggen.
Wie overstapt naar een digitale meter én maandelijkse facturatie vraagt of dynamisch tarief, doet die tweede stap best na de eerstvolgende afrekening, zodat de teruggedraaide elektriciteit die wordt meegenomen niet verloren gaat - wat bij die extra stap zou gebeuren. Vraag er naar bij Fluvius als u dat van plan zou zijn. 
Als u de overstap kan plannen op het moment van uw jaarlijkse meteropname, loopt u het minste risico om een stuk van het opgebouwde voordeel te verliezen.

Zullen jullie een heel hoge terugleververgoeding aanbieden, zodat overschakelen naar een digitale meter loont?

Een hogere - meer dan marktconform hoge - terugleververgoeding aanbieden, wil in ons model tegen kostprijs zeggen dat klanten zonder zonnepanelen daarvoor moeten betalen. Dat lijkt ons niet correct. Stel dat in een extreem geval er heel veel klanten met zonnepanelen en een digitale meter bij komen, dan zullen klanten zonder zonnepanelen steeds meer moeten betalen. Er is dus wel een motivatie om een model aan te houden dat steeds overeind blijft.
Zelfs met een digitale meter en een correcte terugleververgoeding blijven zonnepanelen een goede investering, en blijft de besparing even groot als 10 jaar geleden.

Betalen digitale meters voor de effectieve injecties en afnames per kwartier?

Zij betalen één prijs per kWh per maand voor afname en krijgen voor een langere periode dezelfde prijs voor injectie. De prijzen vindt u terug op https://www.ecopower.be/groene-stroom/prijs-nieuw Achterliggend houden die prijzen rekening met de verschillende waarde van zon- en afnameprofielen. Dat is één van de redenen waarom de prijs voor teruglevering normaal gesproken lager is dan de prijs voor afname.

Worden mensen met zonnepanelen bewust sneller naar digitale meter overzet in 2025?

Dat klopt. Aanvankelijk werden alle mensen met zonnepanelen voor genomen in de planning. Omdat het grondwettelijk hof het terugdraaien met een digitale meters verbood, is beslist om tijdelijk geen digitale meters te installeren bij mensen met een terugdraaiende meter om mensen dat voordeel nog te laten genieten. In 2025 stopt die overgangsmaatregel en krijgen zonnepaneeleigenaars voorrang in de planning.

Er is een retroactieve investeringspremie voor wie overstapt naar een digitale meter. Is dat dan niet interessanter?

Die retroactieve investeringspremie is inderdaad een aanmoediging om toch over te stappen. De hoogte van die vergoeding daalt echter niet veel als u pas in 2025 de meter aanvraagt. Meer info vindt u op https://www.vlaanderen.be/retroactieve-investeringspremie-voor-eigenaars-van-zonnepanelen-na-afschaf... en https://www.fluvius.be/nl/premies/retroactieve-investeringspremies/zonnepanelen

Is het forfait terugdraaiende meter pro rata na installatie van een digitale meter?

Ja. Dat wil zeggen dat als u slechts zes maanden met een terugdraaiende meter klant bent (en daarna bv. een digitale meter heeft), dat u maar de helft van het jaarlijkse bedrag moet betalen.

Je kan niet zomaar overschakelen naar een digitale meter, daar is ook een wachtlijst.

U kan weldegelijk een digitale meter aanvragen. Fluvius is in theorie verplicht om dat binnen een bepaalde tijd te doen. Het kan dat ze niet altijd de deadlines halen, maar u moet zeker niet wachten tot 2025 wanneer de uitrol langskomt.

Hoe veel mensen hebben een analoge meter?

Ongeveer de helft van de huishoudens in Vlaanderen heeft ondertussen een digitale meter. Bij Ecopower is dat percentage lager. Klanten met een terugdraaiende teller (een analoge meter en zonnepanelen) worden immers momenteel nog overgeslagen in de uitrol en Ecopower heeft veel van die klanten.

Hoe de digitale meter vervroegd aanvragen?

Dat kan eenvoudig via https://www.fluvius.be/nl/aansluitingen/digitale-meter-aanvragen

Is er geen verschil voor mensen die een dag-nacht-teller hebben?

Neen. Er is dan ook geen verschil tussen de kosten die Ecopower heeft bij die verschillende types tellingen.
Het kan zijn dat deze mensen het terugdraaiende effect niet optimaal kunnen gebruiken. Via de prijssimulator op onze website kan je onderzoeken of een digitale meter niet gunstiger is.

Hoe lang kunnen we nog weigeren om een digitale meter te krijgen?

Dat kan volgens de wet maar tot 1 januari 2025. Daarna is het verplicht om een digitale meter te aanvaarden als Fluvius daarvoor langskomt.

Ik heb verschillende installaties. De oudste is 15 jaar oud, andere minder. Mag ik de digitale meter dan toch weigeren?

Nee. De oudste installatie telt.Ecopower prijsbeleid

Het afnametarief daalt minder sterk dan het injectietarief. Hoe komt dat?

In de afnameprijs zitten een hele reeks kosten die nooit mee kunnen dalen door het dalen van de injectievergoeding. Die zitten alleen in het vaste stuk, waardoor dat dubbel doortelt (1 euro extra in het vaste stuk levert maar een halve euro per kWh op). Verder betaalden we in 2023 een redelijk hoge prijs voor injectie. Dat was niet verkeerd omdat het in 2022 veel minder was. Nu voeren we wel een correctie uit naar een beter te motiveren niveau. Zeker met binnenkort nieuwe klanten in het vooruitzicht, is het belangrijk dat de verhoudingen weer correct zijn.

Is Ecopower van plan om energiedelen onder zijn klanten toe te passen?

De levering van Ecopower beschouwen we als het echte energiedelen. Alle elektriciteit van gemeenschappelijke installaties wordt gedeeld onder alle klanten. Ook alle injectie van digitale meters wordt mee gedeeld met alle klanten. 
Het energiedelen van Fluvius voegt daar niets aan toe. Integendeel, het veroorzaakt zelfs grote kosten. 
Meer hierover vindt u in onze FAQ over energiedelen.

Komt er weer een volledig vaste prijs?

Het is goed om te weten dat daar nog steeds vraag naar is. Voorlopig wachten we nog even af hoe de elektriciteitsmarkt stabiliseert. Op dit moment zou een volledig vaste prijs nog te risicovol zijn. We weten niet zeker of we daar ooit nog terug naartoe kunnen gaan.

Als je telkens extra klanten aanneemt als er extra productie is, gaat het voordeel verloren?

Het is een misvatting dat meer klanten ervoor zorgen dat het voordeel verkleint. Het klopt inderdaad dat als u een windmolen voor u alleen heeft en de marktprijs is hoger dan de investeringskosten, u dan een enorm voordeel kan doen. Dat is vele keren groter dan uw elektriciteitsfactuur. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Als de marktprijzen even sterk dalen zal dat ook wel meteen heel veel kosten. Het is daarom logischer en veiliger om afname en injectie in verhouding te houden. Hoe meer afnemers, hoe meer trouwens de vaste kosten van onze werking kunnen verdeeld worden en hoe goedkoper we dus de levering kunnen verzorgen.Individuele situaties

Wij produceren 1000 kWh meer dan we verbruiken met de terugdraaiende meter. Wie heeft nu de opbrengst van deze injectie?

Die opbrengst verdwijnt in de netten. Het wordt uiteindelijk afgetrokken van de netverliezen. Daar wint iedereen die afneemt van het net door een heel klein beetje door.
Met veel overschot is de kans groter dat u een voordeel doet met een digitale meter. Of het ook werkelijk voordelig is hangt zeker ook af van uw piekverbruik en van hoeveel zelfverbruik u hebt.

Mijn omvormer is veel groter dan mijn zonnepanelen. Nu wordt ik bestraft hiervoor?

Het klopt inderdaad dat een grotere omvormer door deze kosten een minder gunstige keuze is. Als uw omvormer echt te groot is, is het waarschijnlijk snel interessant om over te schakelen op een digitale meter. Daar speelt de grootte van uw omvormer geen rol meer.

Ik heb een elektrische auto en zonnepanelen. Neem ik beter een digitale meter?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Die kans is groter als u:
- veel van de opgewekte elektriciteit op hetzelfde moment kan verbruiken
- u jaarlijks veel overschot op het net zet
- u geen groot piekverbruik heeft (met heel veel verbruik gedurende één kwartier).
Als u de elektrische auto vaak kan opladen met zonnestroom, vergroot de kans dat het voor u interessant is.
Een digitale meter komt er binnenkort toch. Door nu over te stappen doet u al wat sneller ervaring op. Maar financieel is het gemiddeld genomen op dit moment geen goede keuze.

Ik snap dat er een lagere vergoeding is voor elektriciteit van zonnepanelen, maar wij hebben een kleine waterkrachtcentrale.

Een kleine waterkrachtcentrale levert steeds hetzelfde vermogen - en iets meer als het regent. Dat maakt bij een terugdraaiende meter helaas geen verschil voor de manier waarop kosten aan ons worden toegewezen. Er is geen “waterprofiel” in de marktwerking beschikbaar, dus gebruikt men standaard het zonneprofiel. Het zou kunnen dat u met de watermolen beter af bent met een dynamische prijs (met een digitale meter). Die houdt automatisch rekening met uw betere profiel.

Ik heb accumulatieverwarming. Vanaf 2028 gaat dit heel duur worden. Wat doe ik best?

In 2028 verdwijnt het lagere distributietarief voor exclusief nacht. Een overgang naar bijvoorbeeld een verwarming met een warmtepomp lijkt aan te bevelen. 
Afhankelijk van de specifieke situatie zou ook geopteerd kunnen worden voor een dynamisch tarief met automatische sturing, waarbij telkens 'opgeladen' worden als de prijs het laagst is. Dit kan enkel gunstig zijn als het verbruik heel laag is en als ook het piekverbruik laag kan gehouden worden.

Wij werken thuis en verbruiken onze eigen productie steeds. Het forfait is dan onrechtvaardig.

Als het effectief zo is dat de zelfproductie heel veel ter plaatse wordt verbruikt, is het waarschijnlijk  interessant om over te stappen op een digitale meter. Dan vermijdt u deze forfaitaire kosten. 
Tracht het eerst toch goed in te schatten. Heel dikwijls wordt er toch nog heel veel elektriciteit op het net gezet die op een ander moment wordt verbruikt.

Lonen zonnepanelen nog?

Door de stijgende elektriciteitsprijzen is de besparing die u kan realiseren tegenover de situatie zonder zonnepanelen groter geworden. Zelfs met dit nieuwe forfait erbij.

Kan Ecopower een rekenmodel voor investeringen om af te gaan van fossiele brandstoffen?

We werken samen met EnergieID aan modellen om die beslissingen beter in kaart te brengen. Dat is uiteraard niet eenvoudig en we willen mensen enkel goed onderbouwd advies geven.
Een thuisbatterij is bij een terugdraaiende meter zinloos. Bij een digitale meter kan dit interessant worden, om het zelfverbruik te verhogen, om de pieken af te vlakken of eventueel om in te spelen op de prijzen met dynamische burgerstroom. Dat wil nog altijd niet zeggen dat een batterij een wijze investering is, maar het zorgt in ieder geval wel voor inkomsten om de investering terug te betalen.

Wordt het interessant om off-grid te gaan?

Wij kunnen onmogelijk de toekomst voorspellen. Eén ding is wel bijna zeker: off-grid gaan kost zeer waarschijnlijk meer aan extra infrastructuur dan het oplevert. Een elektriciteitsfactuur is om en bij de 1.000 euro per jaar op dit moment. U kan dat al sterk reduceren met zonnepanelen. Een gigantische batterij die u door de winter helpt, zal heel veel duurder zijn. Voor hetzelfde geld kan u waarschijnlijk veel interessantere dingen on-grid doen, zoals profiteren van dynamische prijzen.

Is Premium Energy ID reeds beschikbaar?

Ja! In uw mijnEcopower omgeving kan u de code vinden om premium te activeren. Via deze link vindt u een stappenplan voor de activatie.