OVERZICHT - Actuele en vorige prijzen voor
groene burgerstroom van Ecopower

cornerDubbel
cornerDubbel

Wat vindt u op deze pagina?

1. Reële prijzen particulieren

  Dit zijn de reële prijzen van de afgelopen maanden / periodes voor alle particuliere klanten. Aan de hand van deze tabel kunt u uw afrekening nakijken, die bevat immers verbruik van verschillende periodes.

  2. Reële prijzen zakelijke klanten

   We publiceren aparte prijzen voor zakelijke klanten. Dit heeft twee redenen: 1/ zakelijke klanten betalen 21% btw en 2/ de bijzondere accijns van de federale overheid is een beetje hoger dan voor particulieren (0,00074 euro per kWh).

   3. Prosumententarief

   We publiceren het huidige en het vorige prosumententarief voor coöperanten met zonnepanelen en een terugdraaiende meter zodat zij makkelijk hun afrekening kunnen nakijken die over verschillende periodes gaat.

   4. Geschatte prijzen voor het komende jaar

    Om ondanks de invoering van een gedeeltelijk variabele prijs toch uw jaarfactuur te kunnen inschatten, maken we ook elke maand een inschatting van de prijs per kWh voor het komende jaar. Dat cijfer wordt gebruikt voor uw voorschotfacturen en in de prijssimulator. We maken elke maand een nieuwe inschatting en volgen daarbij dezelfde methodologie als de VREG gebruikt voor de v-test. Zo kunt u, ondanks het stukje onzekerheid dat een (deels) variabele prijs onvermijdelijk met zich meebrengt, toch zo goed mogelijk vergelijken tussen verschillende leveranciers.

    Aan de hand van deze tabel kunt u uw voorschotfacturen nakijken. In november 2022 passen we voor alle klanten de voorschotten aan omwille van de prijsstijging en het nieuwe prijssysteem vanaf 1 november. Uw nieuwe voorschotbedrag is dan gebaseerd op een inschatting van uw verbruik (dat krijgen we door via Fluvius) verrekend met de geschatte kWh-prijs voor het komende jaar.

    Daarna worden voorschotten steeds aangepast nadat u een afrekening kreeg. Krijgt u een afrekening in december 2022? Dan worden uw nieuwe voorschotfacturen berekend op basis van uw nieuwe gekende verbruik, verrekend met de geschatte prijs vanaf 1 december.

    Dit zijn ook de gegevens waarmee onze prijssimulator rekent om een inschatting te maken van uw jaarfactuur bij Ecopower.

    5. Prijsevolutie

    Om de historiek en evolutie van de prijs bij Ecopower en op de markt te duiden, actualiseren we geregeld twee grafieken die deze evolutie visualiseren.


    1. Overzicht prijzen particuliere klanten

    In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de actuele en vorige prijzen voor groene burgerstroom bij Ecopower. Zo kunt u eenvoudig uw afrekening nakijken die verbruiksgegevens bevat van verschillende periodes. Details en de uitleg bij de verschillende prijscomponenten op uw factuur vindt u op de pagina 'Prijs'.

    Vanaf 1 november heeft Ecopower een deels vaste, deels variabele prijs per kWh die elke maand verschilt. De reële prijs van de afgelopen maand weten we dus pas als de maand voorbij is. Daardoor wordt die telkens in de tabel toegevoegd in het begin van de volgende maand.

    1 januari tot en met 31 december 2020
    (€/kWh, incl. 21% btw)
    1 januari tot en met 28 februari 2021 
    (€/kWh, incl. 21% btw)
    1 maart tot en met 31 december 2021
    (€/kWh, incl. 21% btw)
    1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 (€/kWh, incl. 21% btw)1 maart tot en met 30 juni 2022
    (€/kWh, incl. 6% btw)
    1 juli tot en met 31 oktober  2022
    (€/kWh, incl. 6% btw)

    november 2022 (€/kWh, incl. 6% btw)

    deze prijs is pas zeker aan het einde van de maand en verschijnt dus begin december

    Distributienet-
    beheerder

    Gaselwest

    0,29800,28520,29010,31500,27590,3024

    Fluvius
    Antwerpen

    Iveg: 0,2589

    Imea: 0,2572

    0,2360

    0,24030,26830,23500,2615

    Imewo

    0,26450,25260,25760,28620,25070,2772

    Intergem

    0,24260,24630,25100,27480,24080,2673

    Iveka

    0,26150,26520,27280,30290,26540,2919

    Iverlek

    0,26750,25480,25950,28680,25130,2778

    Sibelgas

    0,28650,26020,26510,29640,25970,2862

    Fluvius
    Limburg

    0,24780,22540,23020,25390,22250,2490

    Fluvius
    West

    0,24490,23120,23550,26010,22780,2543

    PBE

    0,27160,24190,24580,27040,23690,2634
    Terugleververgoeding/0,044 €/kWh
    0,064 €/kWh0,064 €/kWh0,064 €/kWh0,200 €/kWh


    2. Overzicht prijzen zakelijke klanten

    In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor zakelijke klanten. Het Ecopower-gedeelte van de prijs is hetzelfde als voor particuliere klanten, maar de btw-verlaging naar 6% is niet van toepassing.

    In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de actuele en vorige prijzen voor groene burgerstroom bij Ecopower. Zo kunt u eenvoudig uw afrekening nakijken die verbruiksgegevens bevat van verschillende periodes. Details en de uitleg bij de verschillende prijscomponenten op uw factuur vindt u op de pagina 'Prijs'.

    Vanaf 1 november heeft Ecopower een deels vaste, deels variabele prijs per kWh die elke maand verschilt. De reële prijs van de afgelopen maand weten we dus pas als de maand voorbij is. Daardoor wordt die telkens in de tabel toegevoegd in het begin van de volgende maand.

    Distributienet-
    beheerder
    1 januari tot en met 31 december 2020
    (€/kWh, incl. 21% btw)
    1 januari tot en met 28 februari 2021
    (€/kWh, incl. 21% btw)
    1 maart tot en met 31 december 2021
    (€/kWh, incl. 21% btw)
    1 januari tot en met 30 juni 2022
    (€/kWh, incl. 21% btw)
    1 juli tot en met 31 oktober 2022
    (€/kWh, incl. 21% btw)

    november 2022 (€/kWh, incl. 21% btw)

    deze prijs is pas gekend aan het einde van de maand en verschijnt dus begin december    Gaselwest

    0,29800,28520,29010,31570,3460

    Fluvius
    Antwerpen

    Iveg: 0,2589

    Imea: 0,2572

    0,2360

    0,24030,26900,2993

    Imewo

    0,26450,25260,25760,28690,3172

    Intergem

    0,24260,24630,25100,27560,3059

    Iveka

    0,26150,26520,27280,30370,3340

    Iverlek

    0,26750,25480,25950,28750,3178

    Sibelgas

    0,2865
    0,2602
    0,2651
    0,2972
    0,3275

    Fluvius
    Limburg

    0,2478
    0,2254
    0,2302
    0,2547
    0,2850

    Fluvius
    West

    0,2449
    0,2312
    0,2355
    0,2608
    0,2911

    PBE

    0,2716
    0,2419
    0,2458
    0,2711
    0,3014
    Terugleververgoeding

    (voor zakelijke klanten komt hier 21% btw bij)

    /
    /
    0,044 €/kWh 

    0,064 €/kWh 
    0,064 €/kWh 0,200 €/kWh


    3. Prosumententarief

    Opgelet: het prosumententarief vanaf 1 maart 2022 aan het verlaagde btw-tarief van 6% geldt enkel voor particulieren. Zakelijke klanten betalen 21% btw.

    Netgebied

    (netbeheerder Fluvius)

    Prosumententarief
    van 1 januari tot en met 28 februari 2022
    (€/kVa) - incl 21% btw

    Prosumententarief
    vanaf 1 maart 2022
    (€/kVa) - incl 6% btw

    Gaselwest

    € 97,01

    € 84,98

    Antwerpen

    € 65,59

    € 57,46

    Imewo

    € 77,62

    € 68,00

    Intergem

    € 70,00

    € 61,32

    Iveka

    € 88,97

    € 77,94

    Iverlek€ 78,40€ 68,68
    Sibelgas€ 84,55€ 74,07
    Limburg€ 55,99€ 49,05
    West€ 60,09€ 52,64
    PBE€ 66,99€ 58,68

    4. Geschatte prijzen voor het komende jaar (particulieren)

    Aan de hand van onderstaande tabel kunt u uw voorschotfacturen nakijken. In november 2022 passen we voor alle klanten de voorschotten aan omwille van de prijsstijging en het nieuwe prijssysteem vanaf 1 november. Uw nieuwe voorschotbedrag is dan gebaseerd op een inschatting van uw verbruik (dat krijgen we door via Fluvius) verrekend met de geschatte kWh-prijs voor het komende jaar in uw netgebied (eerste kolom).

    Daarna worden voorschotten steeds aangepast nadat u een afrekening kreeg. Krijgt u een afrekening in december 2022? Dan worden uw nieuwe voorschotfacturen berekend op basis van uw nieuwe gekende verbruik, verrekend met de geschatte prijs vanaf 1 december (tweede kolom, dit cijfer wordt begin december toegevoegd)

    Dit zijn ook de gegevens waarmee onze prijssimulator rekent om een inschatting te maken van uw jaarfactuur bij Ecopower.


    Netgebied
    (netbeheerder Fluvius)

    Geschatte prijs vanaf 1 november voor het komende jaar volgens onze schatting eind oktober 2022.
    (€/kWh, incl. 6% btw)

    Geschatte prijs vanaf 1 december voor het komende jaar volgens onze schatting eind november 2022.
    (€/kWh, incl. 6% btw)

    Gaselwest

    0,4852


    Antwerpen

    0,4443


    Imewo

    0,4600


    Intergem

    0,4500


    Iveka

    0,4746


    Iverlek
    0,4605
    Sibelgas
    0,4690
    Limburg
    0,4317
    West
    0,4371
    PBE
    0,4462

    5. Evolutie van de elektriciteitsprijs

    Onderstaande grafiek laat de elektriciteitsprijs op de markt zien (blauw), de huidige prognose van de toekomstige marktprijs (geel) en de Ecopower-prijs (alleen het gedeelte elektriciteit, groen).

    Onderstaande grafiek geeft de samenstelling en de evolutie weer van de totale prijs die een particuliere klant met een verbruik van 2000 kWh per jaar betaalt voor de groene burgerstroom van Ecopower.