Prijs voor groene burgerstroom
van Ecopower

Ecopower heeft in elk netgebied een all-in-prijs per kWh, zonder vaste kosten en zonder onderscheid tussen dag- en nachttarief. Zo betaalt u enkel wat u verbruikt en moedigen we onze coöperanten aan om energie te besparen. Vanaf 1 november 2022 bevat deze prijs ook een variabel gedeelte dat de marktprijs volgt.

BELANGRIJKE INFO!
Ecopower heeft een tijdelijke contractstop voor nieuwe klanten, tot de zomer van 2023.
Alle uitleg en het antwoord op uw praktische vragen leest u hier.
cornerDubbel
cornerDubbel

Prijssimulator

Een simulatie maken van uw jaarfactuur bij Ecopower? Vul hieronder uw gegevens in. De simulator rekent met de best mogelijke inschatting van de prijs voor het komende jaar, vanaf 1 november 2022 (vanaf die datum heeft Ecopower een deels vast, deels variabel tarief). We passen deze inschatting maandelijks aan en volgen daarbij dezelfde methodologie als de VREG gebruikt voor de v-test. De reële prijs die u elke maand betaalt, wordt berekend volgens de formule verder op deze prijspagina en verschijnt telkens in het begin van de volgende maand in ons prijsoverzicht.

* = verplicht veld

U gaf voor een of meerdere meters een negatief verbruik op.

Als u een terugdraaiende meter en een negatief verbruik hebt, beschouwt de netbeheerder dit als een nulverbruik. U krijgt nooit geld terug van de netbeheerder als u meer produceert dan u verbruikt. De berekening hieronder werd gemaakt op basis van een nulverbruik voor uw negatieve meter.

Uw afname overschrijdt 50.000 kWh

De online prijssimulator werkt tot een afname van maximaal 50.000 kWh per jaar. Uw afname ligt hoger. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantendienst op het nummer 03 287 37 79 of via info@ecopower.be.

Prijs elektriciteit per jaar
0
Terugleververgoeding
0
Prosumententarief per jaar
0
Bijdrage Energiefonds in euro per jaar
0
Kost databeheer Fluvius in euro per jaar
12,22

TOTALE PRIJS IN EURO PER JAAR

€ 0,00
Op basis van deze simulatie bedraagt uw maandelijks voorschot
0

Deze simulatie werd gemaakt met volgende gegevens:

Totaal afname
0
kWh
All-in-prijs elektriciteit
0
€/kWh
Terugleververgoeding
0,200
€/kWh
cornerDubbel

Ecopower-prijzen

In de rechtse kolom vindt u de all-in-prijzen van 1 juli tot en met 31 oktober 2022. Deze prijzen zijn zeker en volgen nog het oude prijssysteem; namelijk een volledig vaste prijs.

Weet u niet in welk netgebied u woont?
Kijk op uw factuur, op de website van de VREG of vul uw postcode in in onze prijssimulator hierboven.

Nieuw prijssysteem vanaf 1 november 2022
Vanaf 1 november 2022 is de all-in-prijs bij Ecopower voor de helft variabel en voor de helft vast. Meer uitleg bij het nieuwe prijssysteem leest u hier. Het vaste deel bedraagt 0,23 euro per kWh, het variabele deel volgt de gemiddelde marktprijs (het gewogen gemiddelde van de uurprijzen van een hele maand). Meer uitleg over de gebruikte prijsformule vindt u verder op deze pagina.

In de tabel in de linkerkolom staat de geschatte prijs voor het komende jaar, volgens onze best mogelijke schatting. We passen deze inschatting maandelijks aan. De reële prijs voor elke maand wordt telkens in het begin van de volgende maand gepubliceerd in de rechter kolom en in ons 'Prijsoverzicht'. Daar vindt u ook prijzen van vorige jaren of vorige periodes en de prijzen voor zakelijke klanten.

De Bijdrage Energiefonds, kost databeheer van Fluvius en eventueel prosumententarief zitten niet in de all-in-prijs vervat.

Netbeheerder - Netgebied Geschatte prijs voor het komende jaar vanaf 1 december 2022(euro / kWh, incl. 6% btw) * / ** / *** Reële prijs van 1 t.e.m. 30 november 2022 * / **(euro / kWh, incl. 6% btw)
Fluvius - Antwerpen 0,4193 0,3488
Fluvius - Gaselwest 0,4602 0,3897
Fluvius - Imewo 0,4350 0,3645
Fluvius - Intergem 0,4250 0,3546
Fluvius - Iveka 0,4496 0,3792
Fluvius - Iverlek 0,4355 0,3651
Fluvius - Limburg 0,4067 0,3363
Fluvius - PBE 0,4212 0,3507
Fluvius - Sibelgas 0,4440 0,3735
Fluvius - West 0,4121 0,3417

* Prijzen geldig voor alle particuliere klanten met een verbruik tot maximaal 20.000 kWh per jaar (bijna 95% van de Ecopower-klanten). Voor zakelijke klanten met een verbruik tot maximaal 20.000 kWh per jaar is de prijs 0,00074 euro per kWh hoger. Dit komt omdat er een klein verschil is bij de nieuwe bijzondere accijns van de federale overheid voor bedrijven en particulieren.

** Voor het verbruik boven de 20.000 kWh ligt de prijs iets lager omdat de nieuwe bijzondere accijns van de federale overheid degressief werkt (en lager is voor de verbruiksschijf vanaf 20.000 kWh en vervolgens voor de schijf vanaf 50.000 kWh).

*** Deze prijs is de best mogelijke inschatting op dit moment voor de prijs bij Ecopower het komende jaar. We passen deze inschatting maandelijks aan aan het begin van de maand. De reële, deels variabele prijs die u betaalt voor de afgelopen maand staat in de rechter kolom en wordt ook aangevuld in ons prijsoverzicht.

Prijsformule

Vanaf 1 november wijzigt het prijssysteem van Ecopower en wordt de prijs voor de helft variabel. Dat variabel deel volgt de uurprijs op de Belgische elektriciteitsmarkt aan de hand van een theoretisch afnameprofiel. Officieel heet dit een RLP gewogen gemiddelde van de Day Ahead Baseload Belpex (Belpex DA).

De Belpex DA notering is de dagelijks bepaalde uurprijs voor elektriciteit in België. U vindt deze terug via de website van Nordpool of via de sectororganisatie van de transmissienetbeheerders in Europa ENTSO-E.

Het RLP-profiel is het theoretisch gemiddelde afnameprofiel voor alle Belgische distributienetgebieden. Het wordt jaarlijks vooraf gepubliceerd op de website van Synergrid. Dit gedeelte van de prijs wordt telkens maandelijks berekend als alle Belpex-uurprijzen voor die maand bekend zijn. Ook als u in het midden van de maand een afrekening of slotfactuur krijgt, zal u dus dezelfde prijs voor die hele maand krijgen.

Meer over de verandering van het prijssysteem leest u in dit blogartikel.

Informatie over voorschotfacturen, afrekeningen en andere praktische zaken leest u in deze rubriek van onze veelgestelde vragen.

cornerDubbel

Prosumententarief

Wie thuis zelf elektriciteit produceert (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en een terugdraaiende meter heeft, betaalt een prosumententarief als vergoeding voor het gebruik van het distributienet. In de tabel staan de tarieven per netgebied geldig vanaf 1 maart 2022 (inclusief 6% btw). Voor zakelijke klanten geldt wel nog 21% btw, het prosumententarief staat op deze pagina. Ecopower int het bedrag via uw elektriciteitsfactuur en stort het integraal door aan de netbeheerder. Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie. Vanaf 1 juli 2022 wordt het prosumententarief per maand berekend, meer informatie hier.

Voor prosumenten met een digitale meter bestaat er een nieuw systeem waarin afname en injectie apart worden afgerekend. Zij betalen geen prosumententarief en krijgen een terugleververgoeding voor hun geïnjecteerde stroom. Lees er meer over in ons uitgebreide dossier zonnepanelen.

Op de website van VREG leest u meer over het prosumententarief en vindt u de tarieven terug van de vorige jaren.

Netbeheerder - Netgebied Prosumententarief vanaf 1 maart 2022 (euro/ kW geïnstalleerd vermogen/jaar, incl. 6% btw)
Fluvius - Antwerpen 57,46
Fluvius - Gaselwest 84,98
Fluvius - Imewo 68,00
Fluvius - Intergem 61,32
Fluvius - Iveka 77,94
Fluvius - Iverlek 68,68
Fluvius - Limburg 49,05
Fluvius - PBE 58,68
Fluvius - Sibelgas 74,07
Fluvius - West 52,64

U kunt uw postcode en het maximale AC-vermogen van uw omvormer ook ingeven in onze prijssimulator, zo ziet u meteen hoeveel u jaarlijks betaalt.

cornerDubbel
cornerDubbel

Terugleververgoeding

Ecopower voorziet een terugleververgoeding voor klanten met zonnepanelen en een digitale meter. Die bedraagt tot 31 oktober 2022 0,064 euro per kWh geïnjecteerde stroom. Vanaf 1 november stijgt de terugleververgoeding naar 0,200 euro per kWh (gelijk aan het vaste elektriciteitsgedeelte van de afnameprijs dus, exclusief de Ecopower-kosten). Net zoals voor de Ecopower-prijs voor afname is er geen onderscheid tussen enkelvoudig of tweevoudig tarief. Voor particulieren is de terugleververgoeding vrijgesteld van btw. Voor ondernemingen met btw-nummer komt er 21% btw bij. Lees meer over de terugleververgoeding in het dossier zonnepanelen en in deze uitgebreide veelgestelde vraag.

Ecopower krijgt de informatie over zonnepanelen en digitale meters rechtstreeks van de netbeheerder. De terugleververgoeding wordt automatisch toegepast voor alle prosumenten met een digitale meter.

cornerDubbel
cornerDubbel

Bijdrage Energiefonds

De Bijdrage Energiefonds is een vast bedrag per aansluiting. Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant vanaf 1 januari 2022 jaarlijks 5,40 euro (tot en met 31 december 2021 was dat 5,16 euro). Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 101,88 euro (vorige jaar was dat 97,80 euro).

Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

Kost databeheer Fluvius

Sinds 1 januari 2022 rekent Ecopower de kost voor databeheer van netbeheerder Fluvius apart aan. Tot eind 2020 heette deze kost 'meet- en teltarief' en ging het over een laag bedrag. Na de hervorming ervan kende deze netbeheerderskost een stevige stijging. Lees meer hierover bij de VREG. Voor 2022 bedraagt die 13,95 euro per jaar. Voor particuliere klanten wordt op dit bedrag vanaf 1 maart 2022 ook 6% btw toegepast, wat neerkomt op 12,22 euro per jaar. 

Door de stijging kiest Ecopower ervoor om die kost niet langer te verrekenen via de all-in-prijs per kWh. Op de facturen vanaf februari 2022 ziet u 'Kost databeheer Fluvius' als aparte facturatielijn verschijnen.