Informatiedossier zonnepanelen

Hebt u zonnepanelen en vragen over de facturatie met een (A) analoge meter, een nieuwe (B) digitale meter of over de (C) komende metervervanging? We geven graag antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

De afgelopen jaren investeerden veel mensen in zonnepanelen. Een goede evolutie, want decentrale productie is één van de doelstellingen in de energietransitie.

Op dit moment hebben veel mensen thuis nog een terugdraaiende meter maar dit is aan het veranderen. Netbeheerder Fluvius plaatst enkel nog digitale meters. De digitalisering biedt heel wat nieuwe mogelijkheden zoals het automatisch doorsturen van de meterstanden of de analyse van afzonderlijke data, bijvoorbeeld uw afname en uw injectie.

De omschakeling naar de digitale meter betekent ook de omschakeling naar een nieuw facturatiesysteem.

Meer achtergrond leest u in deze drie artikels:

cornerDubbel
cornerDubbel


(A) Zonnepanelen met de analoge (terugdraaiende) meter


Uw netbeheerder, Fluvius, is verantwoordelijk voor de registratie van uw meterstanden en de validatie van het aan te rekenen verbruik. De registratie van de meterstanden is essentieel voor de opmaak van een correcte afrekening. Meer info op de website van Fluvius.

Telkens wanneer de netbeheerder ons meterstanden doorgeeft, met een bijhorend verbruik, maakt Ecopower een afrekening. De opname van de meterstanden gebeurt standaard jaarlijks, maar ook in bepaalde situaties zoals bij een verhuizing, een leverancierswissel, een metervervanging, een controlemeting … Het verbruik in een afrekening wordt bepaald door de laatste twee geregistreerde meterstanden. Kies daarom goed het moment waarop u als prosument van leverancier verandert of iets laat wijzigen aan uw meter.

De jaarlijkse meteropname gebeurt in principe het ene jaar via een meterkaart (u geeft dan zelf de meterstanden door), het andere jaar door een meteropnemer die in opdracht van de netbeheerder bij u langskomt. De datum van de jaarlijkse meteropname varieert van regio tot regio en staat los van de startdatum van uw contract. De dag van de jaaropname wordt bepaald door Fluvius en kunt u niet zelf kiezen.

Als een telwerk tussen twee meteropnames achteruit is gedraaid, wordt dit door de netbeheerder als een nulverbruik gerekend. Voor het negatief verbruik wordt geen vergoeding gegeven en het is niet overdraagbaar naar een volgende periode.


Als een telwerk tussen twee meterregistraties vooruit is gedraaid, heeft u meer verbruikt dan geproduceerd en wordt het verbruik aangerekend.

Het saldo van het dagtelwerk wordt niet verrekend met het saldo van het nachttelwerk.

Uw dagtelwerk registreert uw verbruik overdag tijdens de weekdagen. Uw nachttelwerk registreert uw verbruik tijdens het weekend en ‘s nachts. Het dagtelwerk registreert ongeveer 5/7 van de productie uit uw zonnecellen, het nachttelwerk ongeveer 2/7. Het ogenblik waarop uw zonnecellen elektriciteit produceren, bepaalt welk telwerk terugdraait.

Voor de afrekening wordt naar beide telwerken apart gekeken. Als u op één van uw telwerken onder nul gaat, kan dit nooit in mindering worden gebracht op een ander telwerk. De netbeheerder kan u meedelen op welke uren het nachttelwerk ingaat (meestal van 22.00 tot 7.00 uur).

U kunt aan de netbeheerder vragen uw nachttelwerk uit te schakelen. Informeer naar de prijs voor deze dienst!

Kies ook goed het moment waarop u dit laat doen. Een wijziging aan uw meter impliceert een extra meteropname, met een afrekening tot gevolg. De kans is ook groot dat u meteen een nieuwe digitale meter krijgt.

Op deze vraag kunnen we geen eenduidig antwoord geven omdat elke situatie anders is. Als u binnenkort een digitale meter krijgt, dan kunt u in elk geval op dat moment kiezen tussen enkelvoudig en dag-nacht.

Goed om weten: in 2022 verdwijnt in elk geval het verschil tussen enkelvoudig en dag-nacht in de distributienettarieven.

Ook belangrijk: Ecopower heeft geen verschillende tarieven voor dag en nacht.

Bent u coöperant van Ecopower en wilt u het graag samen bekijken? Neem dan contact op met de klantendienst.

Via het systeem van de terugdraaiende meter zet u - op momenten dat u meer produceert dan verbruikt - stroom op het elektriciteitsnet. Dan draait uw teller terug. Deze stroom neemt u op een ander moment terug af, dan draait de teller weer vooruit. Voor dit gebruik van het elektriciteitsnet betaalt u het prosumententarief. U vindt de huidige tarieven terug op onze prijspagina.

Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen prosumententarief.

Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt apart aangerekend. De berekening gebeurt op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie, uitgedrukt in kVA. Als er meerdere omvormers zijn, worden die vermogens opgeteld. 

Ecopower krijgt de gegevens over uw omvormer(s) van de netbeheerder. Fouten of wijzigingen geeft u door aan uw netbeheerder. Als een keuringsverslag bijvoorbeeld andere gegevens geeft over de omvormer dan wat de netbeheerder hanteert, kan de netbeheerder de berekeningsvoet aanpassen. Het tarief verschilt per jaar en per netbeheerder. De actuele tarieven leest u op onze prijspagina.

De elektriciteitsleveranciers innen het prosumententarief via de elektriciteitsfactuur en storten het bedrag volledig door aan de netbeheerder.

Wie een digitale meter heeft, kon voor de facturatie kiezen tussen twee opties. Standaard werd de digitale meter ingesteld om gefactureerd te worden volgens het principe van een terugdraaiende teller. Dan betaalt u ook prosumententarief.

Door de recente beslissing van het Grondwettelijk Hof komt iedereen met een digitale meter en zonnepanelen jonger dan 15 jaar in het nieuwe systeem van de terugleververgoeding terecht met ingang van 1 maart 2021.

Noteer regelmatig uw meter-en productiestanden, bijvoorbeeld elke maand of elke week. Door de meterstanden van twee data van elkaar af te trekken, kent u de afname (of de injectie) van die betreffende periode. Zo kunt u kort opvolgen of uw verbruik of productie niet afwijkt van de verwachtingen en kunt u eventuele mankementen aan zonnepanelen of omvormer snel detecteren.

Een gratis, handig en veilig webplatform om uw energiegegevens op te volgen en te visualiseren is EnergieID. EnergieID is een coöperatie waarvan Ecopower lid is.

In heel Vlaanderen is het netbeheerder Fluvius die:

  • uw meterstanden en verbruik registreert;
  • de grootte van uw omvormer(s) voor de berekening van het prosumententarief registreert;
  • uw meter plaatst of vervangt;
  • een nachttelwerk uitschakelt;
  • het prosumententarief voor elk netgebied bepaalt;
  • stroompannes op het distributienet oplost;
  • premies en tips geeft over energiebesparing.

Alle info over Fluvius vindt u op www.fluvius.be of via het nummer 078 35

Wie zonnepanelen installeert, is verplicht om dit aan netbeheerder Fluvius te melden via deze pagina op de website.


(B) Zonnepanelen met de digitale meter


Uw netbeheerder, Fluvius, is verantwoordelijk voor de registratie van uw meterstanden en de validatie van het aan te rekenen verbruik voor de opmaak van de afrekening.

De registratie van de meterstanden is essentieel voor de opmaak van een correcte afrekening. Lees hier meer.

De digitale meter wordt automatisch, dagelijks uitgelezen door Fluvius. Eén keer per jaar, bij de zogenaamde jaaropname, bezorgt Fluvius de meterstanden en het verbruik aan Ecopower voor de opmaak van de jaarafrekening. Met de digitale meter moet dit in principe elk jaar op dezelfde dag kunnen, zodat uw jaarafrekening over exact één jaar gaat. De dag van de jaaropname wordt bepaald door Fluvius en kunt u niet zelf kiezen.

Telkens wanneer de netbeheerder ons meterstanden doorgeeft, maakt Ecopower een afrekening voor het bijhorend verbruik. De opname van de meterstanden gebeurt standaard jaarlijks, maar ook in bepaalde situaties zoals bij een verhuizing, een leverancierswissel, een metervervanging, een controlemeting …

Door de publicatie van het arrest van het grondwettelijk Hof in het Staatsblad op 1 maart, krijgen alle prosumenten die overschakelen naar het nieuwe tariefsysteem een afrekening met de meterstanden van 1 maart 2021 om 0.00 uur. Netbeheerder Fluvius geeft deze meterstanden door aan Ecopower.

Op het schermpje op de digitale meter leest u hoeveel elektriciteit u van het net afneemt en injecteert. U kunt vier soorten gegevens aflezen. Niet tegelijkertijd, ze wisselen elkaar af.

Het telwerk met code 1.8.1 meet uw afname tijdens de daguren*.
Het telwerk met code 1.8.2 meet uw afname tijdens de nachturen*.
Het telwerk met code 2.8.1 meet uw injectie tijdens de daguren*.
Het telwerk met code 2.8.2 meet uw injectie tijdens de nachturen*.

*https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen/uren-van-het-dag-en-nachttarief

Opgelet: uw digitale meter meet steeds deze vier gegevens. Dat wil echter niet zeggen dat u heeft gekozen om gefactureerd te worden volgens het enkelvoudig dan wel het dag/nachttarief. Informeer bij Fluvius op welke tariefcode (tariefsysteem) uw meter is ingesteld. Uw meterconfiguratie staat vermeld op onze afrekeningsfacturen sinds maart 2020.

Uw afname en uw injectie worden apart gemeten.

Voor de afgenomen kWh betaalt u de all-in-prijs voor elektriciteit bij Ecopower. Er is geen verschil tussen dag- en nachttarief. De prijs verschilt in elk netgebied omwille van de verschillende distributie- en transportkosten. Lees meer op onze prijspagina.

Voor de geïnjecteerde kWh injectie krijgt u een terugleververgoeding. Die terugleververgoeding bevat enkel de prijs voor elektriciteit die u in het net injecteert en bedraagt 4,4 eurocent per kWh in 2021. Er is geen verschil tussen dag- en nachttarief. Voor particulieren wordt hier geen btw bijgerekend, voor ondernemingen wel (21%).

Afname en injectie worden vervolgens verrekend op één en dezelfde factuur.

In het nieuwe tariefsysteem is het moeilijk een correcte inschatting te maken van uw verwachte jaarafname. We hebben naar best vermogen een inschatting gemaakt en daarop uw voorschotten gebaseerd. Neem contact als u dat voorschot wilt aanpassen.

Tip: volg uw afname op door regelmatig uw meterstanden te noteren. www.energieid.be is hiervoor een handig hulpmiddel.

U kunt aan de netbeheerder vragen uw meterconfiguratie te wijzigen. Informeer naar de kostprijs (ongeveer 10 euro). Een wijziging aan uw meter impliceert een extra meteropname. Dat betekent dat u ook een afrekening krijgt.

Via het systeem van de terugdraaiende meter - dat enkel nog van toepassing was tot 28 februari 2021 omdat het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Staatsblad werd gepubliceerd op 1 maart - zet u op momenten dat u meer produceert dan verbruikt, stroom op het elektriciteitsnet. Dan ‘draait’ uw digitale meter virtueel terug. Op een later moment kunt u deze stroom weer afnemen. Dan ‘draait’ uw digitale teller virtueel vooruit. Voor dit gebruik van het elektriciteitsnet betaalt u een prosumententarief. Lees meer bij deel A) analoge meter.

Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen prosumententarief.

De digitale meter meet uw stroomafname en - als u zonnepanelen heeft - ook uw injectie. De meterstanden worden standaard éénmaal per jaar door netbeheerder Fluvius automatisch gevalideerd. Fluvius bezorgt deze jaargegevens aan Ecopower zodat wij de jaarafrekening kunnen opmaken.


Los van bovenstaande leest Fluvius ook éénmaal per dag uw meterstanden automatisch uit. Deze gegevens zijn waardevol om een inzicht te krijgen in de totale afname en injectie van elektriciteit op het net. U kunt deze daggegevens - en zelfs kwartiergegevens - raadplegen via het webportaal van Fluvius.

Om uw gegevens goed te beschermen en uw privacy te respecteren moet u de eerste keer volgende registratieprocedure doorlopen.

Hoe krijgt u toegang tot het webportaal van Fluvius?
stap 1: maak een Fluvius-account aan

stap 2: start een aanvraag om uw verbruiken te kunnen raadplegen

stap 3: de aanvraag om uw gegevens te raadplegen moet goedgekeurd worden door de netgebruiker (uzelf). U krijgt hiervoor van Fluvius een brief. Bevestigt u liever per e-mail (dat gaat sneller), geef dan aan Ecopower uw toestemming om uw mailadres aan Fluvius door te geven.

Na goedkeuring door de netgebruiker op basis van deze e-mail of brief, zijn de gegevens beschikbaar.

Opgelet: Verbruiksgegevens die beschikbaar zijn via het webportaal van Fluvius of die verkregen worden via de data uit de gebruikerspoorten kunnen alleen als informatieve waarden behandeld worden. Deze waarden worden niet gebruikt voor facturatie of rechtzettingen.

Via datzelfde webportaal kunt u ook twee gebruikerspoorten laten activeren. Alle info hierover vindt u hier.

Er is allerhande hard- en software op de markt om via de gebruikerspoorten uw digitale meter slim te maken. Ecopower raadt op dit moment nog niet aan om gebruik te maken van deze gebruikerspoorten als u niet heel goed weet wat u doet. Vaak weet u niet waar uw gegevens precies terechtkomen of wie ze kan gebruiken voor welke doeleinden.

Uiteraard is het wel interessant om uw verbruik van dichtbij op te volgen en te analyseren. Maar dit kunt u ook perfect doen met de daggegevens en kwartiergegevens die sowieso beschikbaar zijn via het webportaal van Fluvius.

Een gratis, handig en veilig webplatform om uw gegevens op te volgen en te visualiseren is EnergieID (www.energieid.be/groups/ecopower). Binnenkort kunt u automatisch de gegevens van Fluvius koppelen aan EnergieID, waardoor uw gegevens steeds actueel zijn.

In heel Vlaanderen is het netbeheerder Fluvius die:

• uw meterstanden en verbruik registreert;
• de grootte van uw omvormer(s) voor de berekening van het prosumententarief registreert;
• uw meter plaatst of vervangt;
• een nachttelwerk uitschakelt;
• het prosumententarief voor elk netgebied bepaalt;
• stroompannes op het distributienet oplost;
• premies en tips geeft over energiebesparing.

Alle info over Fluvius vindt u op www.fluvius.be of via het nummer 078 35 35 34.

Wie zonnepanelen installeert, is verplicht om dit aan netbeheerder Fluvius te melden via deze pagina op de website.

Ja, wie sinds 1 januari 2021 in het nieuwe tariefsysteem valt (of wie vanaf de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof verplicht in dit nieuwe tariefsysteem valt) krijgt een terugleververgoeding voor de geïnjecteerde elektriciteit. Lees meer op de prijspagina en bij de andere vragen in dit dossier zonnepanelen.

Wie zit er nu al automatisch in dit nieuwe systeem?

  • alle PV-installaties geplaatst na 1 januari 2021 zodra ze een digitale meter hebben
  • alle PV-installaties ouder dan vijftien jaar zodra ze een digitale meter hebben

Wie zit er in het nieuwe systeem vanaf 1 maart 2021 (na de publicatie van het arrest van het Grondwettelijke Hof):

  • alle PV-installaties met digitale meter.

De Vlaamse overheid voorziet een compensatie voor prosumenten die volgens de oude regels het systeem van de terugdraaiende teller mochten behouden tot 15 jaar na de datum van ingebruikname van hun installatie, maar die volgens de nieuwe regels toch in het nieuwe systeem vallen. Alle info daarover leest u op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA.

(C) U heeft zonnepanelen en de digitale meter wordt binnenkort (of in de toekomst) geïnstalleerd. U heeft algemene vragen over die digitale meter en uw zonnepanelen.

Dat ziet u in dit filmpje.

Voor informatie en al uw vragen kunt u terecht bij netbeheerder Fluvius en regulator VREG:

Dossier digitale meters van Fluvius

Veelgestelde vragen op de website van Fluvius

Dossier digitale meters van VREG

Iedereen krijgt een digitale meter op termijn. Aanvankelijk kregen mensen met zonnepanelen voorrang maar dat werd stopgezet na de beslissing van het Grondwettelijk Hof. De uitrol gebeurt nu op straatniveau.

Vlaams Minister voor Energie Zuhal Demir en netbeheerder Fluvius spraken af dat prosumenten de digitale meter kunnen weigeren tot 2025. Dit verscheen al in de pers maar niet in officiële wetgeving. Nog een klein beetje onder voorbehoud dus.

U wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door netbeheerder Fluvius wanneer het uw beurt is. Meer informatie leest u op de website van Fluvius.

Als u niet zelf een digitale meter aanvraagt maar wacht tot het uw beurt is, kost de digitale meter u niets.

Wie zonnepanelen installeert, is verplicht om dit aan Fluvius te melden. Dit kan via hun website of via het nummer 078 35 35 34.