We communiceerden in een vorig nieuwsbericht over de terugleververgoeding die Ecopower betaalt aan klanten met zonnepanelen en een digitale meter. Veel lezers kwamen met heel wat nieuwe vragen, die we ook graag beantwoorden. Over het prijsverschil tussen afname en injectie, groenestroomcertificaten, sturing, zelfconsumptie, rendement, batterijen, warmtepompen en de mening van Ecopower over dit dossier.

Goed om weten: nadat het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd is in het Staatsblad, krijgen alle Ecopower-klanten met zonnepanelen en een digitale meter nog een communicatie over het tariefsysteem en de facturatie voor hun persoonlijke situatie. Op de timing van de publicatie hebben we op dit moment nog geen zicht.

Op zoek naar nóg meer informatie:

  Het verschil tussen de prijs voor afname en de terugleververgoeding

  Er is een aanzienlijk verschil tussen de prijs die u krijgt voor uw injectie (de terugleververgoeding: 0,044 euro per kWh) en de prijs die u betaalt voor afname (verschillend in elk netgebied, gemiddeld ongeveer 0,25 euro per kWh). Exacte prijzen voor elk netgebied vindt u hier.

  De terugleververgoeding bevat enkel de prijs voor elektriciteit die u in het net injecteert.

  De all-in-prijs voor afname bevat, naast de prijs voor elektriciteit, ook deze kosten:

  • Distributienettarieven, transportkosten en de federale bijdrage (samen ongeveer de helft van die 0,25 euro / kWh)
  • Bijdrage groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, administratie
  • Btw en accijnzen (ongeveer 21%)

  Al deze kosten int Ecopower via de elektriciteitsfactuur. Ze worden integraal doorgestort aan de netbeheerders en de verschillende overheden.

  De terugleververgoeding die u krijgt komt dus ongeveer overeen met het pure gedeelte elektriciteit van de all-in-prijs van Ecopower. Voor bedrijven komt er btw bij de terugleververgoeding, voor particulieren niet. De vergoeding is niet lager dan de prijs die Ecopower of andere energieproducenten krijgen voor de stroom die ze produceren met zonnepanelen of windturbines en injecteren in het net.

  Aanvullend vragen coöperanten ook wie hieraan verdient. Ecopower in elk geval niet, we maken geen winst op de stroom die we kopen van uw particuliere installaties en weer verkopen aan eindklanten. Het nieuwe plaatje is financieel wel voordeliger voor de federale overheid via de btw. Terwijl u vroeger, met analoge meter, prosumententarief betaalde aan de netbeheerder voor het gebruik van het elektriciteitsnet, betaalt u nu netkosten én heffingen op de elektriciteit die u afneemt van het net. De netkosten gaan naar de netbeheerder, de btw naar de federale overheid. In tweede instantie, en in mindere mate, is er op termijn een klein voordeel voor álle verbruikers van elektriciteit, omdat de totale netkosten verdeeld worden over meer kilowatturen dan voorheen.

  Start van de nieuwe regeling (waarbij de digitale meter niet meer volgens het oude terugdraaiende systeem mag werken)

  De nieuwe regeling gaat van kracht zodra het arrest van het Grondwettelijk Hof is gepubliceerd in het Staatsblad. Voor uw persoonlijke situatie en facturatie gebruikt Ecopower officiële gegevens die we krijgen van netbeheerder Fluvius. Die geeft aan alle leveranciers door welke klanten er zonnepanelen hebben, welke klanten er al een digitale meter hebben en vanaf welke datum u precies in het nieuwe tariefsysteem valt.

  Terugleververgoeding en groenestroomcertificaten

  Als u in het verleden zonnepanelen plaatste en daar groenestroomcertificaten voor krijgt, behoudt u deze certificaten wanneer er een digitale meter wordt geplaatst en u overschakelt naar het nieuwe systeem.

  Ben ik als prosument financieel beter of slechter af in het nieuwe systeem? Een rekenvoorbeeldje

  Voor de meeste mensen met zonnepanelen zal de stroomfactuur stijgen. Voor gemiddelde gebruikers is die stijging echter beperkt. Een rekenvoorbeeldje:

  U produceert op jaarbasis 2000 kWh met uw zonnepanelen en u verbruikt ook 2000 kWh.

  Oude systeem

  De 2000 kWh die u produceert op jaarbasis kunt u op elk moment, ook wanneer de zon niet schijnt, weer afnemen van het net. In het oude systeem met de terugdraaiende teller betaalt u bij Ecopower zo nul euro voor uw elektriciteitsverbruik. U betaalt enkel het prosumententarief, ongeveer 165 euro (afhankelijk van uw netgebied en de maximale capaciteit van uw omvormer). Bekijk hier de exacte tarieven in uw netgebied.

  Nieuwe systeem

  De digitale teller meet afname en injectie apart. Daarnaast verbruikt u een deel van uw productie meteen ter plaatse. Algemeen wordt die zelfconsumptie op 30 tot 35% geschat. Als we rekenen met 30%, is uw zelfconsumptie 600 kWh. U injecteert dan 1400 kWh en krijgt daarvoor een terugleververgoeding van 62 euro. U neemt ook 1400 kWh af van het net op het moment dat uw zonnepanelen niet produceren. Dat verbruik kost 315 euro. (Bekijk hier de all-in-prijzen voor groene burgerstroom van Ecopower in uw netgebied)

  Omdat de 165 euro prosumententarief uit het oude systeem wegvalt, betaalt u 88 euro meer dan voordien.

  Zoals u vast al weet voorziet de Vlaamse overheid een compensatie voor eigenaars van zonnepanelen die ondanks eerdere beloftes toch niet langer kunnen genieten van het voordeel van de terugdraaiende meter. Alle informatie leest u op energiesparen.be.

  Het rendement van uw zonnepanelen optimaliseren: zelfconsumptie, sturing en batterijen

  In de regel geldt: hoe meer zelfconsumptie, hoe gunstiger het financiële plaatje van uw zonnepanelen. Uw zelfconsumptie is de elektriciteit geproduceerd door uw zonnepanelen die u gelijktijdig verbruikt en dus niet in het net injecteert. Dit is het gedeelte van uw elektriciteitsverbruik waar u écht autonoom voor instaat.

  Uw zelfconsumptie inschatten en uw rendement optimaliseren? Meten, meten, meten! We raden aan om op regelmatige basis uw productie (af te lezen op de omvormer) en uw afname en injectie (af te lezen op het scherm van uw digitale meter) te noteren. Dit kan eenvoudig in het gratis coöperatief platform EnergieID. Uw zelfconsumptie berekent u door de injectie in een afgebakende tijdsspanne af te trekken van de productie in diezelfde tijdspanne. Inzicht in uw productie- en verbruiksgegevens helpt ook bij het opsporen van sluipverbruikers of grootverbruikers.

  Er zijn heel wat commerciële aanbiedingen op de markt (software en hardware) om uw digitale meter slimmer te maken. Als u hiervoor kiest, zoek dan goed uit aan wie u uw data geeft en wat er met uw data gebeurt. Op dit moment is het advies van Ecopower om uw gegevens in EnergieID.be bij te houden. Het platform werkt aan belangrijke updates waardoor uw digitale meter de data binnenkort ook automatisch zal kunnen doorgeven.

  We merken dat de digitale meter de interesse in thuisbatterijen aanwakkert. Een batterij is een mogelijke manier om uw zelfconsumptie en daarmee ook de rendabiliteit van uw installatie te verhogen. Op dit moment zijn batterijen nog eerder duur en is de terugverdientijd meestal langer dan de levensduur. We verwachten wel dat de prijs van batterijen zal dalen en de kwaliteit zal stijgen.

  Ecopower neemt deel aan verschillende Europese projecten rond batterijen, slimme meters en flexibiliteit. Als coöperatie kijken we daarbij vooral naar een collectieve aanpak.

  Financiële domper voor warmtepompen en elektrische wagens

  Heel wat Ecopower-coöperanten hebben inspanningen geleverd om hun energieverbruik te verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen én een warmtepomp of een elektrische wagen te kopen. Deze prosumenten kwamen veel gunstiger uit in het vorige systeem (afrekening op jaarbasis) dan in het nieuwe systeem (afrekening op basis van reële injectie en reëel verbruik). We betreuren bij Ecopower dat deze ecologische inspanning niet financieel beloond wordt. We hopen op verbetering voor hun situatie door volgende maatregelen:

  • Vanaf 2022 komt er een capaciteitstarief. Dat vervangt gedeeltelijk de distributiekosten die u nu betaalt voor uw elektriciteitsverbruik. Vermits een warmtepomp eerder een hoger verbruik heeft met een eerder beperkt vermogen, speelt dit in het voordeel van eigenaars van warmtepompen. Ook Ecopower zal op 1 januari 2022 zijn prijzen aanpassen volgens dit systeem dat gunstiger gaat zijn voor mensen met warmtepompen en elektrische wagens. We hebben nog geen verdere details over die prijzen.
  • Een taxshift van elektriciteit naar aardgas Veel algemene kosten – bv. subsidies voor isolatie van uw woning – worden in de distributiekosten van elektriciteit ingerekend. Dit kan beter vanuit algemene middelen komen of ook vanuit aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof, die momenteel minder belast wordt dan groene stroom.
  • Mogelijkheden voor sturing van verbruik. Ecopower onderzoekt samen met enkele partners of een sturing in huis voor een warmtepomp (en/of elektrische wagen) kan helpen om de zelfconsumptie van uw zonnepanelen te verhogen. Zodra we daar meer over weten, communiceren we hier uiteraard over aan onze coöperanten. Het kan mogelijk helpen om uw factuur te beperken terwijl u ook echt helpt aan het evenwicht in het net.

  Heeft Ecopower ook een mening over het dossier zonnepanelen en digitale meters?

  De komst van de digitale meter blijft een goede zaak: goedkope, veilige digitale meters waarbij de data eigendom blijven van de klant, die via de netbeheerder gratis toegang krijgt tot die data. Dat neemt niet weg dat er is de afgelopen twintig jaar veel onduidelijkheid, onbegrip en wantrouwen gecreëerd in het dossier zonnepanelen. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats omdat het vertrouwen van de burger in de overheid én in zonnepanelen een serieuze knauw kreeg. Zo wordt het draagvlak voor hernieuwbare energie kleiner in plaats van groter. We begrijpen dat veel burgers verontwaardigd zijn en vinden dat de overheid haar eigen afspraken niet nakomt. Ook de beslissing om prioritair digitale meters te installeren bij prosumenten - terwijl er nog geen uitspraak was in de rechtszaak van de VREG over het systeem van de terugdraaiende teller - was geen goede keuze. De prioritaire uitrol bij prosumenten is nu stopgezet en mensen met zonnepanelen kunnen tot 2025 vragen om geen digitale meter te krijgen.

  Ecopower werkt als energiecoöperatie binnen het wettelijke kader dat door de politiek en de regulatoren gemaakt wordt. Dat neemt niet weg dat we, via de koepel voor burgerenergiecoöperaties REScoop Vlaanderen en via samenwerking met andere milieu- en klimaatorganisaties, ook proberen te wegen op het beleid. Een beleid dat resoluut moet inzetten op hernieuwbare energie én een volwaardige rol voor de burger.

  We verwijzen graag naar verschillende artikels en opinies waar Ecopower achter staat en die dit verder toelichten:

  Ook steunen en delen we deze petitie van Greenpeace. We hopen dat die massaal wordt getekend en gedeeld en dat de bevoegde minister hier ook oren naar zal hebben!