Meer informatie over het dossier digitale meters en zonnepanelen leest u twee vorige artikels en het dossier zonnepanelen:

Publicatie van het arrest in het Staatsblad op 1 maart

Eigenaars van zonnepanelen niet ouder dan vijftien jaar die al een digitale meter hebben, konden tot 28 februari nog rekenen op het oude systeem van de terugdraaiende teller. Op 1 maart werd het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd in het Staatsblad waardoor iedereen met een digitale meter in het nieuwe systeem valt.

Het oude systeem werkte volgens het principe van de terugdraaiende teller. Daarbij betaalde u de kWh die u netto op jaarbasis afnam van het net én het prosumententarief. In het nieuwe systeem betaalt u de kWh die u reëel afneemt van het net en krijgt u voor de geïnjecteerde stroom een terugleververgoeding.

Hoe gebeurt de afrekening?

Op 1 maart 2021 om 0.00 uur registreert netbeheerder Fluvius uw meterstanden. Met de digitale meter gebeurt dit automatisch en vanop afstand. Deze meterstanden krijgt Ecopower van Fluvius door om een afrekeningsfactuur te maken. Die wordt opgemaakt volgens het terugdraaiende principe en met prosumententarief.

Vanaf 1 maart 2021 telt uw digitale meter alleen nog vooruit. Voor de elektriciteit die u afneemt van het net betaalt u de all-in-prijs per kWh van Ecopower geldig in uw netgebied. Er zijn twee telwerken voor de afname (1.8.1 voor dag en 1.8.2 voor nacht) maar Ecopower hanteert voor dag en nacht hetzelfde tarief.

Voor uw injectie, die vanaf 1 maart wordt geregistreerd op de injectietellers (telwerken 2.8.1 en 2.8.2), krijgt u een terugleververgoeding van € 0,044 per kWh. Als particulier moet u hiervoor niets ondernemen. Voor ondernemingen is het systeem een beetje anders. Ondernemingen die in het nieuwe systeem vallen, worden door Ecopower op latere datum gecontacteerd om de overschakeling en correcte facturatie vlot te regelen.

Goed om weten: er worden geen saldi (verbruik noch injectie) overgedragen van het oude naar het nieuwe systeem.

Ook goed om weten: zijn uw zonnepanelen ouder dan 15 jaar dan gaat de nieuwe regeling al in op de dag waarop uw zonnepanelen hun vijftiende verjaardag vieren en ten vroegste op 1 januari 2021.

Hebt u recht op sociaal tarief? Dan krijgt u voor uw injectie dezelfde terugleververgoeding als iedereen. Voor afname betaalt u bij Ecopower, net zoals bij alle andere leveranciers, de prijs per kWh vastgelegd door de CREG

Deze omschakeling betekent voor alle leveranciers een heleboel extra administratie. We vragen even geduld voor het opmaken van alle afrekeningsfacturen.

Na de afrekening passen we ook uw nieuwe voorschotfacturen aan. Die worden ingesteld op basis van de verwachte jaarafname die Fluvius berekent en aan Ecopower doorgeeft. Het prosumententarief valt weg.

We kondigden aan dat klanten met zonnepanelen en een digitale meter nog een bericht zouden krijgen van Ecopower, maar we vernamen dat Fluvius iedereen persoonlijk met een brief op de hoogte brengt van de publicatie en de nieuwe regeling. U vindt alle informatie ook al op hun website.

Is Ecopower een interessante leverancier voor prosumenten in het nieuwe systeem?

Alles hangt natuurlijk af van uw persoonlijke situatie (dimensionering van uw installatie, injectie, zelfverbruik en afname). Algemeen genomen blijft Ecopower een interessante leverancier voor mensen met zonnepanelen. Energieregulator VREG heeft een analyse gemaakt van de bestaande terugleveringscontracten die zijn opgenomen in de V-test. Die analyse houdt rekening met de terugleververgoeding en met de prijs die u betaalt voor de afname van elektriciteit. Bij de vaste terugleververgoedingen komt Ecopower er voor het totaalplaatje als goedkoopste uit voor de gemiddelde prosument (een huishouden met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3500 kWh; een omvormervermogen van 3,2 kW; gemiddelde productie door de zonnepanelen van 3378 kWh en een gemiddelde zelfconsumptie van 36%.

Het hele rapport leest u hier.

Ecopower biedt geen terugleververgoeding als u geen contract heeft voor de afname van elektriciteit voor dezelfde meter.

Hebt u wel zonnepanelen maar nog geen digitale meter?

Dan blijft u voorlopig in het oude systeem van de terugdraaiende teller. U schakelt over zodra de digitale meter geïnstalleerd is. De digitale meter wordt nu uitgerold volgens een straat- en wijkaanpak. Prosumenten zijn niet langer een prioritaire groep. De minister voor Energie en netbeheerder Fluvius spraken af dat prosumenten de digitale meter kunnen weigeren tot 2025. Dit verscheen al in de pers maar niet in officiële wetgeving. Nog een klein beetje onder voorbehoud dus.