(Beeld: VREG)


Op 1 januari 2023 wordt het capaciteitstarief ingevoerd. Dat is de nieuwe manier van de netbeheerder om de kosten aan te rekenen die iedereen betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet. In dit artikel geven we de informatie over het capaciteitstarief (bron: VREG – u vindt al deze info ook terug op www.nieuwenettarieven.be) en leggen we uit wat dat betekent voor Ecopower: een belangrijke wijziging!

Het is een hele boterham, we geven alvast beknopt de essentie mee: door de veranderingen in de markt moet Ecopower afstappen van de all-in-prijs.

De prijs die u betaalt voor het gedeelte elektriciteit van uw verbruik bij Ecopower verandert niet op 1 januari, wel de manier waarop u die aangerekend ziet op uw afrekeningen. In plaats van een totaalprijs per kWh worden alle elementen apart vermeld. Dat is minder eenvoudig, maar wel transparant. U ziet precies welk deel van uw factuur er naar Ecopower gaat, welk deel naar de netbeheerder en welk deel naar de verschillende overheden. Voor wie gehecht is aan de all-in prijs zetten we op de website een zo goed mogelijke benadering.

In het eerste stuk van dit uitgebreide artikel leggen we uit wat het capaciteitstarief is, waarom het wordt ingevoerd en hoeveel u betaalt voor het gebruik en onderhoud van het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2023. In het tweede deel gaan we dieper in op de veranderingen bij Ecopower.

Opname en presentatie van de online infosessie op 2 februari

Op 31 januari en 2 februari organiseerde Ecopower twee digitale infosessies over het thema:

Nieuwe prijssimulator

Intussen werd ook de prijssimulator aangepast en rekent die ook met het capaciteitstarief. Maak een inschatting van uw jaarfactuur bij Ecopower op www.ecopower.be/prijssimulator.

Wat volgt er nog na dit blogartikel, de infosessies en de nieuwe prijspagina?

We zorgen we nog voor nieuwe voorbeeldfacturen. We publiceren op www.ecopower.be/facturen een afrekening waarop u kunt zien hoe uw elektriciteitsverbruik vanaf 1 januari 2023 wordt aangerekend.

Wat is het capaciteitstarief en waarom wordt het ingevoerd?

Vanaf 2023 hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoeveel elektriciteit u tegelijk verbruikt in een kwartier. Uw elektrische auto opladen én een wasmachine draaien én de waterkoker opzetten op hetzelfde moment, levert een hoge verbruikspiek op. Met het nieuwe capaciteitstarief worden verbruikers aangemoedigd om hoge pieken te vermijden en verbruik te spreiden, zo vermijden we samen overbelasting van het elektriciteitsnet.

Iedereen betaalt via het capaciteitstarief een minimumbedrag voor het gebruik van het net.

Bekijk het filmpje van VREG ‘Hoe komen de nieuwe nettarieven tot stand’.


Hoe worden de nettarieven berekend in het nieuwe systeem?

Er zijn drie verschillende manieren om de nieuwe netkosten te bereken: voor digitale meters, voor analoge meters en voor mensen met sociaal tarief.

1. Berekening capaciteitstarief met een digitale meter

  Voor mensen met een digitale meter bepalen de maandpieken het capaciteitstarief.

  • De digitale meter registreert de hele dag door uw verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per kwartier. Dat is het ‘kwartiervermogen’ (in kW).
  • Uw maandpiek is het hoogste kwartiervermogen dat geregistreerd werd in een maand. In dat kwartier had u het meeste gelijktijdige verbruik en belastte u het net het meest.
  • Het gemiddelde van uw maandpieken van de afgelopen twaalf maanden is uw gemiddelde maandpiek.
  • Het capaciteitstarief wordt aangerekend op basis van die gemiddelde maandpiek. Voor de eerste afrekening in 2023 zal het gaan over het gemiddelde van de maandpieken vanaf januari 2023.
  • Is uw maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW? Dan wordt het minimum van 2,5 kW aangerekend. Zo betaalt iedereen sowieso een minimumbijdrage voor het gebruik van het net. Er is ook een maximumtarief, lees meer bij de VREG.
  • Naast het capaciteitstarief betaalt u ook netkosten op basis van uw verbruik (in kWh). Die zijn lager dan de huidige netkosten per kWh.


  Bekijk het filmpje van VREG dat uitlegt hoe het capaciteitstarief wordt berekend voor mensen met een digitale meter.


  2. Berekening capaciteitstarief met een analoge (of klassieke of terugdraaiende) meter

   Voor mensen met een analoge meter is het capaciteitstarief een vast bedrag.

   • De analoge meter meet wel hoeveel u verbruikt, maar niet hoeveel u tegelijk verbruikt. Er kunnen dus geen pieken of maandpieken geregistreerd worden. Daarom betaalt u een vast bedrag, dat overeenkomt met de minimumbijdrage. Die komt overeen met een piek van 2,5 kW (hetzelfde als de minimumbijdrage bij de digitale meter).
   • Alle andere netkosten blijft u betalen op basis van uw verbruik (in kWh). U betaalt daarom een hoger nettarief per kWh dan iemand met een digitale meter.

   Heeft u nog geen digitale meter? Dan kunt u er hier gratis een aanvragen vanaf 1 januari 2023.

   3. Recht op sociaal tarief? Dan betaalt u geen capaciteitstarief.

    Heeft u recht op het sociaal tarief? Dan gelden de nieuwe nettarieven niet. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh.

    Informatie over het sociaal tarief leest u op deze pagina van de FOD Financiën.

    Hoeveel betaalt u in het nieuwe systeem aan netkosten?

    De nettarieven worden vastgelegd door de netbeheerder en de energieregulator VREG. De bedragen voor het capaciteitstarief voor 2023 zijn intussen gekend: u betaalt voor 1 kW op jaarbasis gemiddeld in Vlaanderen 40,40 euro (excl. btw); op maandbasis is dat 3,37 euro (excl. btw). Het bedrag verschilt van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont.

    • Op de website van VREG kunt u een simulatie doen voor uw situatie.
    • De precieze tarieven voor uw netgebied vindt u hier.
    • Heeft u een digitale meter? Dan kunt u in mijnfluvius.be uw gemiddelde maandpieken bekijken.
    • Activeert u in mijnfluvius.be ook uw kwartierwaarden? Dan kunt u bij het overzicht van uw verbruik zien waar de pieken zich situeren.
    De minimumbijdrage voor het gebruik van het net komt overeen met 2,5 kW. Het gaat dan jaarlijks om gemiddeld 101 euro. Heeft u een hogere piek? Dan betaalt u meer. Voor een maandpiek van telkens 4 kW betaalt u op jaarbasis gemiddeld 161,6 euro aan capaciteitstarief. Hebt u gedurende 1 van de 12 maanden uitzonderlijk een iets hogere piek van 6 kW? Dan kost u dat gemiddeld 6,7 euro extra. Al deze bedragen zijn exclusief btw.

    Door de invoering van het capaciteitstarief dalen wel de netkosten die u betaalt per verbruikte kWh. Het nettarief voor wie een digitale meter heeft, daalt gemiddeld over Vlaanderen met 0,059 euro per kWh. Het nettarief voor wie een analoge meter heeft, daalt iets minder: gemiddeld in Vlaanderen 0,020 euro per kWh. Dat compenseert het feit dat u bij een hoger piekverbruik toch geen hoger capaciteitstarief betaalt.

    Onderscheid dag- en nachttarief verdwijnt voor de nettarieven

    Samen met de invoering van het capaciteitstarief verdwijnt voor de nettarieven ook het onderscheid tussen dag en nacht. Bij Ecopower was dat altijd al het geval omdat we de verschillende tarieven integreerden in één all-in-prijs, geldig op elk moment. Het stimuleren van (nacht-)verbruik is voor Ecopower niet logisch. De netbeheerder, die steeds meer inzet op en rekening houdt met hernieuwbare energie, stapt nu ook af van het stimuleren van nachtverbruik omdat het niet bijdraagt aan het evenwicht op het net.

    Exclusief nacht blijft wel nog even bestaan bij de nettarieven, maar ook dat wordt uitgefaseerd op termijn. Alle info daarover leest u bij Fluvius in dit artikel en in deze veelgestelde vragen van de VREG.

    Wat betekent de invoering van het capaciteitstarief voor Ecopower?

    Ecopower hanteerde een all-in-prijs omwille van de eenvoud die dit bood in de complexe samenstelling van de elektriciteitsfactuur. Ook beloonden we energiebesparing maximaal, omdat alle onderdelen in de prijs per verbruikte kWh vervat zaten. Door de invoering van het capaciteitstarief is er alweer een nieuwe component op de elektriciteitsfactuur die niet per kWh wordt berekend. Deze nieuwe nettarieven integreren in onze all-in-prijs per kWh is onmogelijk. Omdat tegelijk het verschil tussen dag- en nachttarief is afgeschaft bij de netbeheerder, is het voor Ecopower vrij eenvoudig om vanaf 1 januari 2023 de elektriciteitsprijs uit te splitsen in aparte componenten. We lijsten ze hieronder op, exact op de manier waarop u ze ook op uw afrekening ziet verschijnen voor het verbruik vanaf 1 januari 2023. Ook de v-test, de prijsvergelijker van energieregulator VREG, geeft de prijzen op deze manier weer (goed om weten: zo lang Ecopower geen nieuwe klanten aanneemt verschijnen we ook niet in de v-test).

    Meer duiding bij elk onderdeel van de nieuwe afrekening leest u op onze nieuwe prijspagina. De exacte bedragen van al deze onderdelen vindt u in de tariefkaarten op de prijspagina.

    De prijs bij Ecopower verandert niet op 1 januari. Ook leveren we nog steeds aan kostprijs. Als u recht heeft op het sociaal tarief, rekent Ecopower – net zoals alle andere leveranciers – enkel dat sociaal tarief aan in de plaats van alle andere kosten in de tabel hieronder.


    1. Energiekost

    = het gedeelte voor Ecopower

    Groene burgerstroomde prijs voor de elektriciteit die Ecopower u levert en die de kosten voor de productie en de werking bevat

    per kWh

    • verschilt maandelijks
    • deels vast deels variabel
    • alle info op de prijspagina
    • alle prijzen in het prijsovericht
    Kost GSC en WKKde kosten die Ecopower aanrekent voor het inleveren van steuncertificaten voor groene stroom (GSC) en voor warmtekrachtkoppeling (WKC)per kWh
    • 0,0197 euro/kWh voor GSC
    • 0,0028 euro/kWh voor WKC
    Injectie groene burgerstroom
    (optioneel)
    de terugleververgoeding voor mensen met zonnepanelen en een digitale meter

    per kWh

    • 0,20 euro/kWh


    2. Nettarieven

    = het gedeelte voor de netbeheerder
    Kost databeheerjaarlijkse vaste kost

    vaste kost

    • 12,63 euro/jaar 

    Capaciteitstarief

    de netkosten berekend op basis van de gemiddelde maandpiek, rekening houdend met een minimum- en een maximumtarief. Voor mensen met een analoge meter wordt als piek altijd 2,5 kW genomensemi-vaste kost
    Afnametariefde netkosten berekend op basis van uw verbruik

    per kWh

    Prosumententarief
    (optioneel)
    de vergoeding die mensen met zonnepanelen en een terugdraaiende meter betalen voor het gebruik van het net als ‘batterij’vaste kost    3. Heffingen

    het gedeelte dat Ecopower integraal doorstort aan de overheden
    Bijdrage op de Energieeen federale accijns aangerekend op basis van uw verbruik

    per kWh

    • 0,0019261 euro/kWh

    Bijzondere federale accijns

    een accijns aangerekend door de federale overheid op basis van uw verbruikper kWh
    • 0,0005 euro/kWh voor zakelijke klanten met ondernemingsnummer
    • 0,0136 euro/kWh voor particulieren
    Bijdrage Energiefondseen heffing die aangerekend wordt door de Vlaamse overheid als vast bedrag per aansluiting

    vaste kost

    • 0 euro/maand voor particulieren
     (tot en met 31 december 2022 was dat 0,45 euro)
    • 9,54 euro/maand voor zakelijke klanten of als er niemand gedomicilieerd is
    Btwde belasting die u betaalt op alle kosten op de elektriciteitsfactuur met uitzondering van de Bijdrage Energiefonds die vrijgesteld is%
    • 6% voor particulieren 
    • 21% voor klanten met ondernemingsnummer    Wat kunt u doen om uw elektriciteitsfactuur te beperken?

    Met het capaciteitstarief worden er ook vaste kosten ingevoerd voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat betekent niet dat uw inspanningen niet meer lonen.

    De meeste onderdelen van de factuur worden nog steeds aangerekend per verbruikte kWh. Elke kWh die u niet verbruikt, levert dus een besparing op voor uw portemonnee én voor het klimaat.

    Voor mensen met een digitale meter loont het nu ook om uw verbruik te spreiden. Zo vermijdt u hoge pieken en een hoger capaciteitstarief.

    Goed om weten: het nieuwe systeem start vanaf januari. Omdat er in het begin geen gemiddelde over twaalf maanden berekend kan worden, weegt de piek van januari gedurende de eerste periode aanzienlijk door. Op een afrekening begin maart wordt immers het gemiddelde gebruik van januari en februari gerekend. Op een afrekening van mei het gemiddelde van januari tot april. Een uitzonderlijk piek in januari kunt u dus best vermijden.

    Tom Nijsen, geëngageerde energiecoöperant en bezieler van KermtStroomt, ontwikkelde de CaptarTool, een eenvoudig systeem om in te kunnen schatten welke impact het gebruik van verschillende elektrische apparaten heeft op uw verbruikspiek en dus op het capaciteitstarief. Het maakt de eerder abstracte concepten kWh en kW en piekverbruik en piekvermogen erg concreet.

    Energiedeskundige Kris Voorspools  adviseert om voor het spreiden van uw verbruik eenzelfde inspanning te doen als we vroeger massaal deden voor het verschuiven van dagverbruik naar nachtverbruik. Het loont om je gedrag aan te passen waar mogelijk maar het moet realistisch zijn zodat u het kunt volhouden.

    Heeft u nog vragen?

    Heeft u nog vragen over de invoering van het capaciteitstarief? Neem zeker eens grondig de website www.nieuwenettarieven.be door, die bundelt alle beschikbare informatie van de energieregulator VREG.

    We vragen u vriendelijk om onze klantendienst niet te contacteren om de gevolgen van het capaciteitstarief voor uw individuele situatie in te schatten. Daarvoor hebben we immers niet voldoende capaciteit en niet voldoende informatie over uw persoonlijke verbruikssituatie.

    Alle tips en info die we hebben, delen we zoals altijd via de nieuwsbrief en onze website.

    Tekst en uitleg, veel voorbeelden en het antwoord op de meest gestelde vragen gaven we ook tijdens onze digitale infosessies. Bekijk hieronder de opname: