cornerDubbel

Prijs voor Groene Burgerstroom

Ecopower levert lokale hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door de Ecopower-installaties, de installaties van bevriende burgercoöperaties én de zonnepanelen van onze coöperanten. De prijs is eerlijk, transparant en zo stabiel mogelijk. Op deze pagina vindt u de prijs van de afgelopen maand, de prijsformule en de tariefkaarten met alle detailcijfers.

Informatie over de facturatie en andere praktische zaken leest u in deze veelgestelde vragen.
Een simulatie van uw jaarfactuur kunt u maken met onze prijssimulator.

Prijs voor afname: energiekost

Dit is het gedeelte voor Ecopower en dus het gedeelte dat verschilt van de andere leveranciers.

Groene Burgerstroom

De prijs voor onze Groene Burgerstroom is half vast en half variabel. Het vaste deel bepaalt Ecopower op basis van de werkelijke kosten voor productie en werking. Het variabele deel volgt de gemiddelde marktprijs. De details van deze berekening vindt u in de prijsformule.

 • Het variabele gedeelte van de prijs wijzigt maandelijks op basis van de marktprijs en is pas gekend aan het einde van de maand.
 • Als het vaste gedeelte van de prijs of de prijsformule wijzigen, wordt dit twee maanden op voorhand gecommuniceerd zoals bepaald in onze algemene voorwaarden.

De prijs van de afgelopen maand en de geschatte prijs voor het komende jaar vindt u bovenaan deze pagina. Voor alle detailcijfers, raadpleeg onze tariefkaarten.

Kost GSC en WKC

Ecopower moet voor elke geleverde hoeveelheid stroom een aantal steuncertificaten inleveren voor groene stroom (GSC) en voor warmtekrachtkoppeling (WKK). De kosten die daarvoor doorgerekend worden zijn (excl. btw):

 • GSC: 0,011 euro per kWh
 • WKC: 0,00392 euro per kWh

Prijs voor afname: overige kosten

Dit is het gedeelte dat Ecopower integraal doorstort aan de netbeheerder (de nettarieven) en aan de overheden (de heffingen). De exacte tarieven en meer uitleg vindt u in onze tariefkaarten.

cornerDubbel

Nettarieven

 • Kost databeheer
 • Capaciteitstarief
 • Afnametarief (de netkosten per kWh)
 • Prosumententarief (voor mensen met zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter)

Heffingen

 • Bijdrage op de energie
 • Bijdrage Energiefonds
 • Bijzondere accijns
 • Btw
cornerDubbel
cornerDubbel

Sociaal tarief

Als u recht heeft op het sociaal tarief, rekenen we enkel dat sociaal tarief aan in plaats de Ecopower-prijs voor Groene Burgerstroom. Het sociaal tarief is bij alle leveranciers gelijk, lees meer in deze veelgestelde vraag. Alle uitleg en de tarieven voor elk kwartaal vindt u op deze webpagina van de CREG.

Prijs voor injectie (de terugleververgoeding)

cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower betaalt een terugleververgoeding aan klanten met zonnepanelen en een digitale meter. Die bedraagt 0,075 euro per kWh vanaf 1 januari 2024 (van 1 mei 2023 tot 31 december 2023 was die 0,11 euro per kWh).

De historiek van de terugleververgoeding vindt u terug in onze tariefkaarten. Voor particulieren is de terugleververgoeding vrijgesteld van btw. Voor ondernemingen met btw-nummer komt er 21% btw bij.

Lees meer over de terugleververgoeding in het dossier zonnepanelen en in deze uitgebreide veelgestelde vraag.

Ecopower krijgt de informatie over zonnepanelen en digitale meters rechtstreeks van de netbeheerder. De terugleververgoeding wordt automatisch toegepast voor alle prosumenten met een digitale meter.

Forfait zonnepanelen en een terugdraaiende meter

Vanaf 1 januari 2024 rekenen we de kosten door die Ecopower maakt voor de klanten met zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter.

Het ‘forfait terugdraaiende meter’ bedraagt 42 euro per kVA omvormervermogen per jaar (excl. btw). Dit forfait wordt niet aangerekend aan beschermde klanten.

Waarom voeren we deze forfaitaire kost in voor klanten met een analoge meter en zonnepanelen? Dat leest u in deze veelgestelde vraag.

cornerDubbel
cornerDubbel

Prijsformule Groene Burgerstroom

De Ecopower-prijsformule voor Groene Burgerstroom is voor de helft vast en voor de helft variabel.

50% aan vaste prijs

Het vaste gedeelte bedraagt 0,17 euro per kWh (tot 31 december was dit 0,20 euro per kWh). Het vaste gedeelte van de prijsformule dekt ook de kosten voor de werking en administratie (0,03 euro per kWh).

50% aan variabele prijs

Het variabele deel is gebaseerd op de uurprijs op de Belgische elektriciteitsmarkt aan de hand van een theoretisch afnameprofiel. Officieel heet dit een RLP gewogen gemiddelde van de Day Ahead Baseload Belpex (Belpex DA). Dit gedeelte van de prijs wordt maandelijks berekend als alle Belpex-uurprijzen voor die maand bekend zijn.

 • De Belpex DA notering is de dagelijks bepaalde uurprijs voor elektriciteit in België. U vindt deze op de website van Nordpool of via de sectororganisatie van de transmissienetbeheerders in Europa ENTSO-E.
 • Het RLP-profiel is het theoretisch gemiddelde afnameprofiel voor alle Belgische distributienetgebieden. Het wordt jaarlijks vooraf gepubliceerd op de website van Synergrid.
.