Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel)
Zon

Locatie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stelt de daken van een aantal van haar gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. 14 gemeenschapscentra, 3 administratiehuizen en 3 scholen komen alvast in aanmerking voor de plaatsing van zonnepanelen. Hiermee draagt de VGC haar steentje bij voor de ambitieuze klimaatambities van het Brussels Gewest. Als alle daken geschikt worden bevonden voor zonnepanelen, realiseren we zomaar even 1,2 MWp aan nieuwe zonnepanelen (meer dan 3000 zonnepanelen). Dit is meteen ook het eerste zonneproject dat Ecopower in het Brussels Gewest zal realiseren.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) trad op als aankoopcentrale en faciliteerde het aanbestedingsproces voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de zonne-installaties door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stroomt de meerwaarde terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar stroomverbruik. De VGC neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af. Het overige deel van de opgewekte elektriciteit wordt in het elektriciteitsnet geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn en in Vlaanderen wonen.

De verwachte jaarlijkse productie is evenveel als het totale verbruik van ongeveer 375 gemiddelde huishoudens. De 3000 zonnepanelen samen leveren een CO2-besparing van ongeveer 383 ton per jaar op.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

1.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 500 Ecopower huishoudens
  • 375 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 1.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 4000
Bouwjaar/ingebruikname 2022
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant