Vlaamse Gemeenschapscommissie - Brussel
Zon

Locatie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stelt de daken van een aantal van haar gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Dertien gemeenschapscentra, drie administratiehuizen en drie scholen komen in aanmerking voor de plaatsing van zonnepanelen. Hiermee draagt de VGC op negentien locaties haar steentje bij voor de ambitieuze klimaatambities van het Brussels Gewest. Hiermee realiseren we zomaar even 2200 nieuwe zonnepanelen of 908 kWp. Dit is het eerste zonneproject dat Ecopower in het Brussels Gewest realiseert.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) trad op als aankoopcentrale en faciliteerde het aanbestedingsproces voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de zonne-installaties door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stroomt de meerwaarde terug naar de lokale gemeenschap.

Over het partnerschap tussen Ecopower en VGC leest u meer in dit blogartikel.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar stroomverbruik. De VGC neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af. Het overige deel van de opgewekte elektriciteit wordt in het elektriciteitsnet geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is even veel als het totale verbruik van ongeveer 400 gemiddelde Brusselse huishoudens. De meer dan 2000 zonnepanelen samen leveren een CO2-besparing van ongeveer 284 ton per jaar op.

Technische details

Vermogen 908 kWp
Aantal zonnepanelen

2200

Verwachte jaarlijkse productie

800.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 400 Ecopower huishoudens
  • 400 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 740.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 2960
Bouwjaar/ingebruikname tussen november 2022 en maart 2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant