De VGC maakt werk van de omslag naar duurzame energie. Vorig jaar schreef de VGC een overheidsopdracht uit voor de plaatsing van zonnepanelen op het VGC-patrimonium. Het project is in totaal goed voor 908 kWp aan zonnepanelen, of het gemiddeld jaarverbruik van 400 Brusselse gezinnen. 12 installaties werden de voorbije weken in werking gesteld. De grootste installatie bevindt zich op de daken van Kasterlinden en Revalidatiecentrum de Poolster in Sint-Agatha-Berchem; 1012 zonnepanelen, goed voor een elektrisch vermogen van 425 kilowattpiek. Bekijk hier de projectfiche.

Voor dit duurzame energieproject ging de VGC in zee met burgercoöperatie Ecopower. Die financiert de zonnepanelen en staat tot 2030 in voor de exploitatie en het onderhoud. Daarna worden de zonnepanelen eigendom van de VGC.

Op twaalf locaties is de plaatsing van de zonnepanelen al afgerond: GC Op-Weule, CLB N-Brussel, Kasterlinden, Campus Comenius, GC Ten Weyngaert, Administratiehuis Leo II, GC De Kriekelaar, GC Nohva, GC De Zeyp, GC De Kroon, GC Everna en Brede School Nieuwland. Er wordt nog hard gewerkt op de daken van het Huis van het Nederlandstalig onderwijs, GC Pianofabriek, GC Essegem, GC Kontact, GC Wabo, GC Elzenhof en GC De Rinck. We verwachten dat de zonnepanelen daar tegen begin mei operationeel zijn.

Door gebruik te maken van de lokaal geproduceerde stroom van de meer dan 2000 zonnepanelen, neemt de VGC ruim 800.000 kWh per jaar minder af van het net. Dat komt overeen met het gemiddeld jaarverbruik van meer dan 400 Brusselse huishoudens en betekent een fikse besparing op de factuur. Deze duurzame stroom zorgt ook voor een CO2-besparing van 290 ton per jaar.

De samenwerking tussen VGC en Ecopower betekent een stevige stap voorwaarts in de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het Brussels Gewest en een versnelling van de energietransitie in de hoofdstad. De overheid geeft hiermee zelf het goede voorbeeld en wil zo haar medewerkers, bezoekers en andere stadspartners inspireren.

“Als overheid hebben we een voorbeeldrol te spelen in de ecologische transitie. Bovendien komt dit neer op een forse daling van de energiefactuur voor de VGC. Dit is een overduidelijke win-win voor Brussel. Ik ben erg trots dat we, met de hulp van burgercoöperatie Ecopower, zo efficiënt kunnen schakelen en al heel snel resultaten boeken op de daken van onze gebouwen”, zegt VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

“Dankzij het coöperatieve model van Ecopower worden de zonnepanelen gefinancierd met burgerkapitaal. Zo kunnen burgers mee investeren, mee eigenaar worden van de installaties en ook delen in de winst via een bescheiden dividend. Het project draagt niet alleen bij aan meer duurzame energie en een lagere factuur voor de VGC, ook vergroot het de bewustwording rond hernieuwbare energie en zet het de voordelen van zonnepanelen in de verf in Brussel”, zegt Geert Van den Berge, projectverantwoordelijke bij Ecopower.