Kalmthout
Zon

Locatie

De gemeente Kalmthout stelt daken van publieke gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Lees meer over de samenwerking in dit blogartikel.

Na grondig onderzoek komen de daken van Gitok Bovenbouw, de bibliotheek, een gemeentelijke werkplaats in de KMO-zone Bosduin en de daken van basisscholen Kadrie, De Maatjes en Den Heuvel in aanmerking voor een zonne-installatie. De daken van KSK kantine in het sportpark en sporthal Achterbroek bleken niet voldoende stabiliteit te bieden.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Kalmthout maakte gebruik van het vorige VEB-raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower. Sinds 2023 is er een nieuw raamcontract. 

Meer info over het vorige raamcontract met VEB leest u hier. En op de website van het VEB.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Kalmthout door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stroomt de meerwaarde terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Kalmthout haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is even veel als het totale verbruik van ongeveer 90 gemiddelde Vlaamse huishoudens. De 980 zonnepanelen samen leveren een CO2-besparing van ongeveer 130 ton per jaar op.

Technische details

Vermogen 360 kWp
Aantal zonnepanelen

1130 zonnepanelen verspreid over 6 gemeentelijke daken

Verwachte jaarlijkse productie

320.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 160 Ecopower huishoudens
  • 90 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 245.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 1248
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant