(Foto: ook op de bibliotheek van Kalmthout komen zonnepanelen die eigendom zijn van de burger)


De gemeente Kalmthout stelt daken van publieke gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Kalmthout sloot daarvoor een overeenkomst met energiecoöperatie Ecopower. De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Kalmthout kunnen investeren, mede-eigenaar worden van dit zonnige project én thuis de geproduceerde elektriciteit afnemen. Zo blijft niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde lokaal.


Kalmthout, gemeente met klimaatambities

De gemeente Kalmthout ondertekende in december 2020 het Burgemeestersconvenant. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen van het lokaal klimaatactieplan dat mikt op 40% minder CO2 -uitstoot op het grondgebied voor het jaar 2030. Naast heel wat andere maatregelen zet de gemeente ook in op de lokale productie van hernieuwbare energie via grote zonneprojecten waar de burgers zelf eigenaar van zijn.

Waar komen de zonnepanelen?

Na grondig onderzoek komen de daken van Gitok Bovenbouw, de bibliotheek, de gemeentelijke werkplaatsen en de daken van basisscholen Kadrie, De Maatjes en Den Heuvel in aanmerking voor een zonne-installatie. De daken van KSK kantine in het sportpark en sporthal Achterbroek bleken niet voldoende stabiliteit te bieden.

Financiële én ecologische winst voor iedereen

In totaal gaat het over zo’n 980 coöperatieve zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse productie van 320.000 kWh. Dat is voldoende groene stroom voor het verbruik van 90 gemiddelde Vlaamse gezinnen. Omgerekend naar CO2-uitstoot betekent dit een jaarlijkse besparing van 130 ton.

De financiering, realisatie en opvolging van het project legt de gemeente in handen van Ecopower. Door te kiezen voor een coöperatieve in plaats van commerciële aanpak, biedt dit project voordelen voor het klimaat, de gemeente én de lokale gemeenschap.

 De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de gemeente tegen een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die dat willen. Zo wordt het energieverbruik van Kalmthout groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die dat willen. Zo kunnen ook de inwoners van Kalmthout mee genieten van de lokaal geproduceerde groene stroom. De winst van het project? Die stroomt net zoals de elektriciteit terug naar de gemeenschap, via een dividend op het coöperatieve aandeel en via nieuwe investeringen in duurzame projecten.

Hoe werkt het coöperatieve energiemodel?

Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, ook wel REScoop (Renewable Energy Sources Cooperative) genoemd. Dat is een burgerinitiatief dat omgevingsenergie uit zon en wind oogst voor lokaal gebruik. De productie-installaties zijn eigendom van alle coöperanten samen. Zo nemen burgers hun energievoorzieningen zelf in handen. Iedereen uit de regio Kalmthout is van harte welkom om mee te investeren in de zonnepanelen door coöperant te worden van Ecopower.

Wordt u mede-eigenaar van een zonnepaneel?

Mee participeren in de coöperatieve zonnepanelen in Kalmthout kan via Ecopower. U koopt een of meerdere aandelen met een waarde van 250 euro. Zo wordt u mede-eigenaar van de zonnepanelen op de verschillende gemeentedaken en van alle andere productie-installaties van Ecopower. Meer informatie vindt u op www.ecopower.be/ikdoemee.


Digitaal infomoment op donderdag 29 april 2021

Op donderdag 29 april 2021 om 20.00 uur organiseren gemeente Kalmthout en Ecopower een digitaal informatiemoment. Dan geven we een stand van zaken over de zonne-installaties op de gemeentelijke gebouwen, leggen we uit hoe u mee kunt participeren en beantwoorden we al uw vragen.

Meer weten over het project? Lees de projectfiche.

Alle details van de infoavond en inschrijvingen via onze kalender.