Zonnepanelen met derdepartijfinanciering op het dak van uw gemeentegebouw, school, organisatie of vzw, zonder aanbesteding.

Het VEB (Vlaams EnergieBedrijf) dat de openbare sector ontzorgt om duurzaam en efficiënt met energie om te springen, vernieuwde het raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Bent u betrokken bij de werking van zo een organisatie? Dan is dit project interessant voor u. Lees meer in dit artikel.

Ecopower mag deze opdracht uitvoeren samen met andere burgercoöperaties (‘REScoops’), net als bij de voorgaande opdracht. Binnen dat raamcontract konden we al heel wat mooie projecten realiseren, zoals de zonnepanelen op gemeentegebouwen van Kalmthout, Wuustwezel, Bornem, Mechelen en Alken.

Ecopower is blij dat we dit mooie werk kunnen verderzetten, nieuwe projecten realiseren en in zo veel mogelijk steden en gemeenten burgers betrekken bij de lokale energietransitie. Ook de opdrachtgevers hebben een groot voordeel: het bestuur, de school of de vzw dient geen openbare aanbesteding uit te voeren maar kan rechtstreeks van het aanbod gebruik maken. Dit beperkt de administratieve rompslomp en versnelt de realisatie. Een mooie samenwerking voor het invullen van lokale energie- en klimaatplannen.

Hoe werkt het?

De burgercoöperatie neemt de financiering, de plaatsing en het beheer van de zonnepanelen voor haar rekening. Gedurende 10, 15 of 20 jaar neemt de eigenaar van het dak de geproduceerde elektriciteit af aan een vastgelegde eenheidsprijs. Ecologisch en financieel interessant want de klant bespaart op zijn energiefactuur én verbruikt lokaal geproduceerde groene stroom. Na de contractperiode worden de zonnepanelen kosteloos overgedragen aan de dakeigenaar.

Elk nieuw zonneproject wordt coöperatief ingevuld: buurtbewoners, inwoners, personeelsleden, ouders van de school of leden en bestuursleden van de vzw kunnen mee investeren en zo mede-eigenaar worden van de installatie.

Samenwerking tussen burgercoöperaties

Bovendien is het project een mooi voorbeeld van coöperatieve samenwerking. Burgercoöperaties sloegen de handen in elkaar en werkten samen een aanbod uit dat de openbare aanbesteding van het VEB won. Ecopower doet mee in volgende regio’s:

In West- en Oost-Vlaanderen kunt u terecht bij deze burgercoöperaties:

Wie kan er genieten van dit aanbod?

Het aanbod van het VEB richt zich naar (lokale) besturen, scholen en andere publieke diensten. Elke organisatie die de wetgeving overheidsopdrachten moet respecteren komt in aanmerking en kan zo eenvoudig een steentje bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Overtuig uw vzw, lokaal bestuur of school!

We hopen dat zoveel mogelijk van deze organisaties gebruik maken van dit aanbod. En daar kunnen onze leden een steentje aan bijdragen. Bent u zelf betrokken bij de werking van een school, een openbaar bestuur of een vzw? Deel dan dit artikel met de juiste personen binnen de organisatie. Samen bouwen we een duurzaam en democratisch energiesysteem uit waarin mens en milieu centraal staan.

Meer info, meedoen of nog vragen?

Op zoek naar meer info of meteen aanmelden voor een coöperatief zonneproject? Surf naar de website van VEB. Heeft u vragen? Die kunt u stellen via zonnepanelen@ecopower.be, we bekijken graag welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Een eerste haalbaarheidsstudie is vrijblijvend en gratis.

Zonnepanelen met burgerparticipatie plaatsen helpt Vlaamse lokale besturen met het bereiken van de doelstelling om tegen 2030 per 500 inwoners een coöperatief project te realiseren. Een doelstelling van het Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP).