Tervuren
Zonne-energie

Locatie

De gemeente Tervuren stelde de daken van vier gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. Voorwaarde in de aanbesteding? Rechtstreekse burgerparticipatie van de inwoners. Ecopower ging een samenwerking aan met burgercoöperatie Pajopower en won de aanbesteding. Samen met Pajopower zal Ecopower coöperatieve zonnepanelen plaatsen op de gemeentelijke daken en de installaties 20 jaar uitbaten. De geproduceerde elektriciteit wordt voor een groot deel rechtstreeks ter plaatse verbruikt, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en Pajopower die ook klant zijn.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gemeente Tervuren stelt de daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen en de productie van groene energie met burgerparticipatie. De gemeente neemt de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. Intergemeentelijke vereniging Interleuven organiseerde de aanbesteding en trad op als aankoopcentrale. De Vlaams-Brabantse burgercoöperatie Pajopower zal samen met Ecopower de PV-installaties plaatsen en uitbaten.

Technische details

Type Merk: JA Solar

400 zonnepanelen

Verwachte jaarlijkse productie

99.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 49 Ecopower huishoudens
  • 28 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 95.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 380
Bouwjaar/ingebruikname 2019
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant