Tervuren
Zon

Locatie

De gemeente Tervuren stelde de daken van vier gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. Voorwaarde in de aanbesteding? Rechtstreekse burgerparticipatie van de inwoners. Ecopower ging een samenwerking aan met burgercoöperatie Pajopower en won de aanbesteding. Samen met Pajopower plaatst Ecopower coöperatieve zonnepanelen op de gemeentelijke daken en baten we de installaties 20 jaar uit. De geproduceerde elektriciteit wordt voor een groot deel rechtstreeks ter plaatse verbruikt, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en Pajopower die ook klant zijn.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gemeente Tervuren stelt de daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen en de productie van groene energie met burgerparticipatie. De gemeente neemt de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. Intergemeentelijke vereniging Interleuven organiseerde de aanbesteding en trad op als aankoopcentrale. De Vlaams-Brabantse burgercoöperatie Pajopower en Ecopower zijn samen verantwoordelijk voor de plaatsing en uitbating van de installaties.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

158.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 79 Ecopower huishoudens
  • 45 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 145.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 580
Bouwjaar/ingebruikname 2020
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant