Locatie

De drinkwatermaatschappij water-link heeft in Oelegem (deelgemeente van Ranst) een site voor de productie van drinkwater. Het terrein ligt tussen het Albertkanaal en Schildehof. In opdracht van water-link realiseert Ecopower drie windturbines. Water-link neemt de helft van de geproduceerde elektriciteit ter plaatse af, de andere helft wordt gebruikt voor de andere sites van de drinkwatermaatschappij.

Belangrijke achtergrondinformatie over het project en de effecten ervan op de omgeving zoals slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap, vindt u in dit document.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project wordt gerealiseerd in opdracht van drinkwatermaatschappij water-link die het recht van opstal verleent en een deel van de elektriciteit afneemt. 

Het project wordt ook mede mogelijk gemaakt door het REScoop MECISE-project, dat Europese coöperaties ondersteunt om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Ranst wordt in dit kader ontwikkeld.

Status project

Dit windproject is vergund. Als alles vlot verloopt, huldigen we in 2024 drie nieuwe turbines in.


Milieuwinst

De drie turbines, met een tiphoogte van 150 meter, zullen jaarlijks zo’n 15 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met maar liefst 6000 ton CO2-winst per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

15.000.000 kWh voor de drie turbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 7500 Ecopower huishoudens
  • 4300 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 20.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 80.000
Bouwjaar/ingebruikname 2024/2025
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant