Ecopower bouwt drie
burgerwindturbines in Ranst

Volg de voortgang van dit windproject op deze pagina: van ontluikend idee tot draaiende windturbine. Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject? In ons winddossier geven we antwoord op deze en andere vragen. 

cornerDubbel
September 2023
Windproject Ranst in de startblokken

Het project staat helemaal in de startblokken. We zijn volop bezig met het uitwerken van de nodige aanpassingen aan het waterbekken van water-link. Deze werken starten nog voor het einde van het jaar. Verder hopen we voor eind oktober ook de turbines te bestellen, zo kunnen we de geplande timing behouden om tegen begin 2025 drie draaiende windturbines te verwezenlijken.

juli en augustus 2022
Omgevingsvergunning dan toch in orde

In juli komt er een nieuwe vergunning, maar enkele bewoners zijn tegen en gaan in beroep. De minister verklaart de beroepen ongegrond en keurt de omgevingsvergunning op 27 augustus goed.

2018
Milieuvergunning vernietigd

De milieuvergunning overleeft de beroepsprocedure bij de Raad van State, maar tegen de verwachting in vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen later de bouwvergunning. Beide raden spreken elkaar tegen in de noodzaak voor de opmaak van een MER.

2017
Voorbereiding bouw

Ecopower start de voorbereiding voor de bouw alhoewel er nog steeds een beroepsprocedure loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitkomst wordt positief ingeschat.

2013
Aanvraag voor drie nieuwe turbines

Ecopower dient een aanvraag voor een milieuvergunning en een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in voor drie windturbines.

2013
Ecopower in de mix

Ecopower krijgt de opdracht toegewezen om de bouw van drie coöperatieve windturbines te plannen.