Ecopower bouwt drie
burgerwindturbines in Ranst

Volg de voortgang van dit windproject op deze pagina: van ontluikend idee tot draaiende windturbine. Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject? In ons winddossier geven we antwoord op deze en andere vragen. 

cornerDubbel
1 juni 2024
Klimaatfestival Ranst

Op zaterdag 1 juni organiseert gemeente Ranst een tweede Klimaatfestival. Verwacht u aan live muziek, workshops, een ecologische infomarkt, kinderanimatie en foodtrucks. Ook Ecopower zal aanwezig zijn met een infostand over het windproject. 

Meer info: https://www.klimaatfestivalranst.be/

17 mei 2024
Levering en pre-montage eerste ankerkooien

Terwijl het proefbekken verder afgewerkt wordt, starten de eerste voorbereidingen van de funderingswerken op. Zo werden de eerste ankerkooien geleverd, de onderdelen die de verbinding maken tussen de toren van de turbine en de fundering eronder. 

15 maart 2024
Waterbekken is (bijna) af

Het nieuwe bekken van water-link is bijna af. Er moest een nieuw waterbekken gemaakt worden om plaats te maken voor één van de drie windturbines. Nu kunnen we starten aan de voorbereidende werken voor de infrastructuur en funderingen voor de turbines. 

De zoon van onze financieel verantwoordelijke is in het kader van een stage aan het werk op de werf. Tijd voor een selfie!

18 januari 2024
Klimaatcafé over het windproject

Op uitnodiging van gemeente Ranst bracht de Ecopower projectverantwoordelijke een stand van zaken over het windproject tijdens het gemeentelijke Klimaatcafé. Een 40-tal geïnteresseerden kwam in gezellige café-sfeer luisteren naar de presentatie over het project zelf, de impact van de bouw en de manieren om mee te doen. Na de vragen werd er enthousiast nagepraat bij een hapje en een drankje. 

15 december 2023
Informatieflyers voor omwonenden

Op 15 december hebben we de omwonenden in Oelegem, Schilde, Wijnegem en Wommelgem met een flyer geïnformeerd over de timing en impact van de werken, en hoe ze mee eigenaar kunnen worden van dit project.

1 december 2023
De werken zijn gestart!

Ecopower breekt het waterbekken van Water-link af om plaats te maken voor één van de drie turbines. Hierna volgt de bouw van een nieuw waterbekken. 

September 2023
Windproject Ranst in de startblokken

Het project staat helemaal in de startblokken. We zijn volop bezig met het uitwerken van de nodige aanpassingen aan het waterbekken van water-link. Deze werken starten nog voor het einde van het jaar. Verder hopen we voor eind oktober ook de turbines te bestellen, zo kunnen we de geplande timing behouden om tegen begin 2025 drie draaiende windturbines te verwezenlijken.

juli en augustus 2022
Omgevingsvergunning dan toch in orde

In juli komt er een nieuwe vergunning, maar enkele bewoners zijn tegen en gaan in beroep. De minister verklaart de beroepen ongegrond en keurt de omgevingsvergunning op 27 augustus goed.

16 oktober 2021
Klimaatbeurs Ranst

Tijdens de klimaatbeurs in Ranst geeft Ecopower uitleg over het windproject. 

Woensdag 14 april 2021
Informatievergadering in kader van openbaar onderzoek

Ecopower organiseert een digitale informatievergadering voor buurtbewoners en geïnteresseerden. Ecopower diende op 14 februari 2020 het omgevingsvergunningsdossier met MER in voor dit project. In het dossier gebeurde een wijziging in verband met de bronbemaling. De informatievergadering spitst zich toe op deze wijziging.

Dinsdag 16 juni 2020
Informatievergadering in kader van het omgevingsvergunningsdossier

Ecopower dient op 14 februari 2020 het omgevingsvergunningsdossier met het milieueffectenrapport (MER) in. In het kader van het openbaar onderzoek dat loopt van 2 juni tot 1 juli organiseert Ecopower een digitaal informatiemoment voor buurtbewoners en geïnteresseerden.

Maandag 24 juni 2019
Infomarkt windproject Ranst

Ecopower organiseert een informatiemoment waar alle omwonenden, geïnteresseerden en uiteraard onze coöperanten van harte welkom zijn. 

2018
Milieuvergunning vernietigd

De milieuvergunning overleeft de beroepsprocedure bij de Raad van State, maar tegen de verwachting in vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen later de bouwvergunning. Beide raden spreken elkaar tegen in de noodzaak voor de opmaak van een MER.

2017
Voorbereiding bouw

Ecopower start de voorbereiding voor de bouw alhoewel er nog steeds een beroepsprocedure loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitkomst wordt positief ingeschat.

2013
Aanvraag voor drie nieuwe turbines

Ecopower dient een aanvraag voor een milieuvergunning en een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in voor drie windturbines.

2013
Ecopower in de mix

Ecopower krijgt de opdracht toegewezen om de bouw van drie coöperatieve windturbines te plannen.