Waimes
Wind

Locatie

Ten zuidwesten van Waimes (of Weismes in het Duits en het Nederlands) in de Oostkantons, zijn vijf windturbines op een rij gezet. Het landschap wordt gekenmerkt door veel houtkanten en glooiende hellingen, waardoor op veel plaatsen de windturbines niet zichtbaar zijn. De afstand tot de woningen in Waimes bedraagt 650 meter.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Eén windturbine is eigendom van Ecopower. De andere vier zijn in bezit van Courant d’air, een plaatselijke coöperatie. De opbrengst van de windturbines wordt gedeeld: 1/5 van de elektriciteit en van de groenestroomcertificaten is voor Ecopower.

Technische details

Vermogen 5 x 2,3 MW
Verwachte jaarlijkse productie

5 x 4.500.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 11.200 Ecopower huishoudens
  • 6400 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 20%
Ik doe mee
Investering Ecopower 3.500.000 Euro
Aantal Ecopower aandelen 14.000
Bouwjaar/ingebruikname 2011

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant