Locatie

De gemeente Wuustwezel stelt verschillende daken van openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Op de daken van GC ’t Schoolhuis, de bibliotheek en het Huis van het kind kwamen er in 2021 al 130 coöperatieve zonnepanelen. In 2022 legt Ecopower nog eens 174 zonnepanelen op de daken van de Technische dienst en GC Kadans na vervanging van de dakbedekking.

Begin 2023 legde Ecopower nog eens 174 zonnepanelen op de daken van de Technische dienst en GC Kadans na vervanging van de dakbedekking. In maart 2023 waren de daken van de sporthal Gooreind, GBS ’t Blokje Rood, Tiendenschuur en wijkhuis Loenhout aan de beurt met 141 zonnepanelen.

Lees hier het blogartikel over de samenwerking.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Wuustwezel maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower. Meer info over het raamcontract met VEB vindt u hier. 

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Wuustwezel door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Wuustwezel haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 75 Ecopower-huishoudens (of 45 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Wuustwezelse burgerstroom te voorzien. Alle zonnepanelen samen leveren een CO2 besparing van ongeveer 53 ton per jaar op!

Technische details

Aantal zonnepanelen

445 zonnepanelen verspreid over tien daken

Verwachte jaarlijkse productie

150.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 75 Ecopower huishoudens
  • 45 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 150.000
Aantal Ecopower aandelen 600
Bouwjaar/ingebruikname 2021-2022-2023
type Longi Solar 375Wp
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant