Basisschool de Ark - Leuven
Zon

Locatie

Dit project omvat coöperatieve zonnepanelen op het dak van twee schoolgebouwen van basisschool de Ark in Leuven. De school maakte gebruik van een raamcontract voor zonne-energie op schooldaken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gelanceerd onder de noemer Klimaatscholen 2050. Alle katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen.

De Ark stelt twee daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen. De financiering gebeurt met burgerkapitaal via rechtstreekse participatie, waardoor de school zelf geen investering moet doen. De school koopt de lokaal geproduceerde elektriciteit aan tegen een voordelig tarief. 

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

De aankoopcentrale voor het katholieke onderwijs vzw DOKO, schreef een aanbesteding uit voor een raamcontract. Binnen dat contract kunnen alle katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel gebruik maken van een model waarbij een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie coöperatieve zonnepanelen plaatst op het dak van de school.

In dit project bundelen burgercoöperaties BeauVentEnergentPajoPowerStroomvloedZuidtrAnt en Ecopower de krachten en delen ze de financiering.

Naast het aanbod rond zonnepanelen kunnen de scholen via het raamcontract ook beroep doen op ondersteuning voor energiebesparing en monitoring van hun energieverbruik. EnergieID staat in voor het luik energiemonitoring, de besparingsmaatregelen worden uitgewerkt door een aantal energiestudiebureaus waaronder Efika Engineering.

Meer info op www.klimaatscholen2050.be en op onze blog

Milieuwinst

Deze zonnepanelen produceren jaarlijks ongeveer 29500 kWh groene energie. Dit staat gelijk aan een besparing van ongeveer 10,5 ton CO2 per jaar.

Technische details

Vermogen 15 kWp + 18 kWp
Aantal zonnepanelen

54 zonnepanelen op de Ark 2 (15 kWp)
64 zonnepanelen op de Ark 3 (18 kWp)

Verwachte jaarlijkse productie

29500 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 15 Ecopower huishoudens
  • 8 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 24% - de overige 76% wordt ingevuld door coöperanten van de andere betrokken coöperaties
Ik doe mee
Investering Ecopower 8000 euro
Aantal Ecopower aandelen 32 aandelen
Bouwjaar/ingebruikname oktober 2018 / najaar 2018
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant