Locatie

Burgercoöperaties Ecopower en Ampère ontwikkelen een windproject in Hamme. De windturbine (WT1 op de beelden hiernaast) bevindt zich ten zuiden van industriezone Zwaarveld en sluit aan bij de twee bestaande turbines in die zone. Het project krijgt een zuiver coöperatieve invulling: financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal. Zo wordt de turbine én de geproduceerde stroom eigendom van de coöperanten van Ecopower en Ampère. Alle omwonenden, alle inwoners van Hamme en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te participeren in dit burgerproject.

Infodocument en opname infosessie

Het uitgebreide informatiedocument bevat achtergrondinformatie over het project en de effecten ervan op de omgeving, slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap. U kunt ook de opname van de infosessie bekijken voor meer informatie.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Ampère is een burgercoöperatie die in 2019 werd opgericht om de globale problematiek rond klimaat en energie aan te pakken met concrete acties op lokaal niveau. Ampère zet in op verschillende duurzame energievormen, waaronder windenergie. Ampère heeft de nodige klimaatambitie én de nodige voeling met de lokale omgeving om bij te dragen aan dit windproject. 

Dankzij de samenwerking combineren Ampère en Ecopower lokale voeling en verankering met technische expertise en ervaring om zo als gelijkwaardige partners een succesvol burgerwindproject te realiseren. In het kader van dit windproject organiseerden Ampère, Ecopower en Bond Beter Leefmilieu een 'participatieproeftuin'. Lees meer over dit traject in dit artikel.

  Milieuwinst

  De coöperatieve windturbine is goed voor 12,7 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met een CO2-reductie van ongeveer 4900 ton. Het project produceert voldoende groene burgerstroom voor 6400 Ecopower-huishoudens. Dat is een enorme stap vooruit in de lokale energietransitie.

  Technische details

  Vermogen 3,4 à 4,3 MW afhankelijk van gekozen type windturbine
  Verwachte jaarlijkse productie

  +/- 12.700.000 kWh/jaar

  Aantal gemiddelde huishoudens

  Goed voor

  • 6400 Ecopower huishoudens
  • 3600 gemiddelde Vlaamse huishoudens
  Eigenaarschap van coöperanten 100% samen met de coöperanten van Ampère
  Ik doe mee
  Investering Ecopower Nog te bepalen
  Aantal Ecopower aandelen Nog te bepalen
  Bouwjaar/ingebruikname Nog niet geweten
  Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

  Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

  Word klant Word coöperant