Mechelen
Zon

Locatie

Stad Mechelen stelt de daken van enkele publieke gebouwen ter beschikking voor de lokale productie van zonne-energie met burgerparticipatie. In 2020 werden er 198 coöperatieve zonnepanelen gelegd op de daken van sporthal Appelaar in Muizen, sporthal Arena in Walem (foto) en op lokaal dienstencentrum Den Abeel. In 2023 werden er twee bijkomende zonne-installaties geplaatst op Depot Rato en het Sociaal Huis. Het dak van het Sociaal Huis telt 78 zonnepanelen, het dak van Depot Rato 66. 

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract uitgewerkt voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Stad Mechelen maakt gebruik van dit raamcontract om in samenwerking met energiecoöperatie Ecopower zonnepanelen te leggen op drie publieke daken. De stad en Zorgbedrijf Rivierenland nemen de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. 

Meer info over het raamcontract met VEB, waarop ook andere lokale overheden kunnen intekenen, leest u in dit blogartikel.Milieuwinst

Het merendeel van de geproduceerde zonnestroom wordt rechtstreeks ter plaatse gebruikt in de publieke gebouwen, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn. De totale jaarlijkse productie, zo'n 124.000 kWh Mechelse zonnestroom, komt overeen met het verbruik van ongeveer 62 Ecopower-huishoudens (of 35 gemiddelde Vlaamse huishoudens). Met deze zonnepanelen bespaart de stad naar schatting jaarlijks 44 ton CO2.

Technische details

Vermogen 73 kWp
Aantal zonnepanelen

342 zonnepanelen verspreid over 5 daken

Verwachte jaarlijkse productie

124.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 62 Ecopower huishoudens
  • 35 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 131.000
Aantal Ecopower aandelen 524
Bouwjaar/ingebruikname 2020/2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant