Vorselaar - Lille
Wind

Locatie

Na de stopzetting van de militaire activiteiten op het vliegveld Malle – Zoersel kwam er ten zuiden van de autosnelweg E34 en in het noorden van de gemeente Vorselaar ruimte voor het oogsten van windenergie. Omdat er nog burgerlijke luchtvaartactiviteiten zijn op het vliegveld, moeten specifieke afstanden gerespecteerd worden en komen de windturbines op ongeveer 500 m van de autosnelweg. Het project omvat zeven turbines: vijf ervan staan in de gemeente Vorselaar, twee windturbines sluiten aan op het grondgebied van Lille.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project omvat in totaal zeven turbines. Twee daarvan worden gerealiseerd door Ecopower, de andere door ENGIE en Storm. Zonder de samenwerking zou de zone minder optimaal benut worden. Ook verhoogt een gemeenschappelijk ingediend vergunningsdossier de kans op goedkeuring aanzienlijk.

De twee windturbines van Ecopower worden voor 100% gefinancierd met burgerkapitaal via het REScoop-model dat mede-eigenaarschap én mede-zeggenschap garandeert. De gemeente Vorselaar is voorstander van windprojecten en van de coöperatieve aanpak die het draagvlak vergroot en de lokale bevolking actief betrekt bij de energietransitie. Verdere informatie over het project vindt u in deze presentatie.

Milieuwinst

De twee burgerturbines van Ecopower zijn samen goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 9200 ton.

Technische details

Vermogen 2 x 4,2MW
Verwachte jaarlijkse productie

2 x 11.500.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 11.500 Ecopower huishoudens
  • 6500 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 8.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 32.000
Bouwjaar/ingebruikname Ten vroegste 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant