Een echte burgercoöperatie


Rechtstreekse participatie

Naar 100% hernieuwbare energie

Samenwerken zit in ons DNA


Rechtstreekse participatie

Ecopower is een echte burgercoöperatie. We werken volgens de waarden en principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie en werken zo aan een economie ten dienste van mens, milieu en maatschappij. En daar zijn we trots op.

Ecopower is een autonoom bedrijf dat helemaal zelfstandig werkt en niet verweven is met andere bedrijven. Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de installaties. Dat betekent dat tegenover uw aandeel een tastbare waarde staat: een stukje windturbine of een stukje pelletfabriek. Bovendien is er democratische controle. Alle aandeelhouders hebben precies evenveel te vertellen. Zo investeren we samen in de reële, lokale en duurzame economie, een engagement dat erkend wordt door het FairFin-label

FairFin-label

Ecopower werkt volgens de internationale coöperatieve principes van ICA, de Internationale Coöperatieve Alliantie.

Coop - ICA principes

Uitgebreide informatie over investeren in Ecopower kunt u nalezen in het Informatiedocument


Naar 100% hernieuwbare energie

Een bijdrage leveren aan de samenleving is een belangrijke taak voor coöperaties. Dat doet Ecopower door in te zetten op de energie van de toekomst: energiebesparing en hernieuwbare energie. Ecopower onderhoudt daarbij goede banden met het middenveld: de milieubeweging, de noord-zuidbeweging - en met lokale besturen. Zij staan dicht bij de mensen, ze zijn onze natuurlijke partners.


Samenwerken zit in ons DNA

En ten slotte dragen we samenwerking tussen coöperaties hoog in het vaandel. Dus werken we samen met andere hernieuwbare-energiecoöperaties in de federaties REScoop Vlaanderen en internationaal in REScoop.eu. Maar ook met andere coöperaties, zoals in het overlegplatform Coopkracht, Want samen staan we sterker om een andere economie vorm te geven.

Coopkracht logo

                     

REScoop.eu logo


Greenpeace breekt een lans voor burgercoöperaties.

REScoop.eu wil Europese burgers greep geven op hun eigen energievoorziening.

Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be